Δευτέρα, 18 Ιουλίου 2011

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΣΤΙΣ 14.07.2011 ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Στο πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνονται ρυθμίσεις, τροποποιήσεις και βελτιώσεις του συνταξιοδοτικού των πολιτικών υπαλλήλων του Δημοσίου αλλά και των στρατιωτικών.
Οι ρυθμίσεις αφορούν στρατιωτικούς, επιζώντες συζύγους, διαζευγμένους και υπαλλήλους που μετατάσσονται.
Ειδικότερα, εξισώνονται ως προς το δικαίωμα σύνταξης οι υπάλληλοι του Δημοσίου, οι οποίοι έχουν ασφαλισθεί από την 1/1/1983, με εκείνους που έχουν ασφαλισθεί από τις 31/12/1992 και μετά.

Οι ασφαλισμένοι αυτής της κατηγορίας, οι οποίοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1/1/2013 και μετά, θα λαμβάνουν σύνταξη με τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας τους, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν συμπληρώσει 40 χρόνια πλήρους πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας.
Επίσης, σε όσους έχουν ασφαλισθεί για πρώτη φορά από 1/1/1993 και μετά, επεκτείνονται οι ευνοϊκές διατάξεις που ισχύουν για τους βαριά αναπήρους (τυφλοί, τετραπληγικοί, νεφροπαθείς κ.λπ) και οι οποίες προβλέπουν τη δυνατότητα συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση 15 ετών υπηρεσίας, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, ενώ ο υπολογισμός της σύνταξής τους θα γίνεται με βάση τα 35 έτη υπηρεσίας.

Σε ό,τι αφορά τους διαζευγμένους, αυξάνεται το προβλεπόμενο όριο εισοδήματος που μπορεί να πάρει ο διαζευγμένος, λόγω θανάτου του πρώην συζύγου το οποίο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το διπλάσιο του ποσού των ετήσιων συντάξεων που καταβάλλονται από τον ΟΓΑ στους ανασφάλιστους υπερήλικες.

Οι άγαμες ή διαζευγμένες θυγατέρες, ασφαλισμένων του Δημοσίου, η καταβολή της σύνταξης των οποίων αναστέλλεται, διατηρούν την υγειονομική περίθαλψη του Δημοσίου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν δικαίωμα υγειονομικής περίθαλψης από άλλο φορέα και εφόσον καταβάλλουν οι ίδιες τις σχετικές κρατήσεις.

Αναφορικά με τους στρατιωτικούς, γίνεται σταδιακά και σε βάθος 5ετίας η αύξηση από 18 ή 20 κατά περίπτωση, σε 25, τα έτη υπηρεσίας μετά τη συμπλήρωση των οποίων, μπορούσε να διπλασιαστεί ο χρόνος υπηρεσίας των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, που τελούν σε κατάσταση πτητικής ή καταδυτικής ενέργειας και επεκτείνεται και στους στρατιωτικούς, οι οποίοι έχουν ασφαλισθεί για πρώτη φορά από 1.1.1993 και μετά, η δυνατότητα να αναγνωρίζουν με την καταβολή των προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών, τον ελάχιστο χρόνο σπουδών για την απόκτηση πτυχίου Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

Τέλος, οι υπάλληλοι κρατικών ΝΠΙΔ και δημοσίων επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, καθώς και σε υπαλλήλους λοιπών ΝΠΙΔ που μετατάσσονται ή μεταφέρονται ή εντάσσονται σε φορείς που διέπονται από διαφορετικό ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς από αυτό στο οποίο υπάγονταν μέχρι τη μετάταξη, τη μεταφορά ή την ένταξή τους, μπορούν να διατηρήσουν, κατόπιν επιλογής τους, το ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς κύριας, επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης που είχαν στον φορέα από τον οποίο προέρχονται.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια και ερωτήματά σας εδώ