Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2011

Ο ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 2 ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΣΤΙΣ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟ ΜΙΝΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Μέσα στο κείμενο των 91 συνολικά άρθρων, διευκρινίζονται πολλά καίρια ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ζητήματα.

Ένα από αυτά είναι η αναγνώριση πλασματικού χρόνου τέκνων στον ιδιωτικό τομέα και από τους δύο γονείς, κάτι που ανέμενε πλήθος ασφαλισμένων, καθώς εκκρεμούν χιλιάδες αιτήσεις συνταξιοδότησης στα ταμεία από ασφαλισμένους-υποψήφιους συνταξιούχους που επιθυμούν να κάνουν χρήση του συγκεκριμένου δικαιώματος. Αυτό θα έχει διπλό θετικό αντίκτυπο: αφενός θεμελιωτικά για κάποιον που δεν έχει συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο εργασίας και θέλει να τον συμπληρώσει με αναγνώριση πλασματικών ετών, ώστε να μπορέσει να επιτύχει τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού του δικαιώματος και αφετέρου οικονομικά, με προσαύξηση στο ποσό της σύνταξης, που θα του απονεμηθεί.

Υποχρεωτικά πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι εξής 2 προϋποθέσεις για να προβεί στην αναγνώριση κάθε ενδιαφερόμενος ασφαλισμένος:

Να μην έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι και τις 31.12.2010 και να έχει τουλάχιστον 3.600 ημέρες (ή 12 χρόνια ) πραγματικής εργασίας ή προαιρετικής ασφάλισης για να προβεί στην αναγνώριση.

Ειδικότερα: η αναγνώριση του πλασματικού χρόνου τέκνων θα γίνεται με αίτηση των ενδιαφερομένων και με την καταβολή εισφοράς εξαγοράς. Η εισφορά εξαγοράς έχει οριστεί στο 20% επί του 25πλασίου του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη για τα ταμεία κύριας ασφάλισης, και 6% για τους φορείς επικουρικής ασφάλισης.

Οι εισφορές μπορούν να πληρωθούν είτε εφάπαξ με έκπτωση 15% είτε σε μηνιαίες δόσεις, ο αριθμός των οποίων θα ισούται με τους μήνες που επιθυμεί ο κάθε ασφαλισμένος να αναγνωρίσει.
Όταν υπάρχει καταβολή της σύνταξης και οι δόσεις των εισφορών δεν έχουν εξοφληθεί, τότε παρακρατείται κάθε μήνα χρηματικό ποσό που θα ισούται με το 1/4 του ποσού της σύνταξης.

Αναμένουμε τις διευκρινιστικές εγκυκλίους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια και ερωτήματά σας εδώ