Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2011

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΙΣ 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011 ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Ο ΝΟΜΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Στο νέο νόμο, ο οποίος ισχύει από τις 22 Αυγούστου, ξεκαθαρίζονται ζητήματα αναφορικά με τον πλασματικό χρόνο τέκνων για τους δημοσίους υπαλλήλους, και πιο συγκεκριμένα:

Για όσους υπαλλήλους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα
από 01.01.2011 και μετά, αναγνωρίζεται ως συντάξιμος χρόνος ένα έτος για το πρώτο παιδί, 2 έτη για το δεύτερο και 2 έτη για το τρίτο, με μέγιστο όριο τα 5 έτη, ανεξαρτήτως της υπάρξεως περισσοτέρων των τριών τέκνων.

Ο χρόνος αυτός θα λαμβάνεται για τη θεμελίωση αλλά και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης, αποκλειστικά και μόνο εφόσον ο υπάλληλος έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 15 έτη ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.

Μια καινοτομία του νέου νόμου είναι η προσθήκη της ρύθμισης για τον πλασματικό χρόνο τέκνων και σε περιπτώσεις όσων με συνυπολογισμό και του παραπάνω χρόνου θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι τις 31.12.2010.

Στην περίπτωση αυτή, όμως, ο υπάλληλος μπορεί να αναγνωρίσει μόνο όσο χρόνο του απομένει για να συμπληρώσει τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης, και όχι όλο το χρόνο που δικαιούται αυτός που θεμελιώνει από 01.01.2011 και μετά. 

Τονίζεται ότι σε περίπτωση, κατά την οποία ο υπάλληλος έχει χρόνο ασφάλισης και σε άλλο ασφαλιστικό φορέα, είναι υποχρεωμένος να επιλέξει σε ποιο φορέα θα κάνει την αναγνώριση του παραπάνω χρόνου.

Άλλες διατάξεις του νέου νόμου για το συνταξιοδοτικό του Δημοσίου αναφέρονται σε ζητήματα συντάξιμου χρόνου των στρατιωτικών, που τελούν σε κατάσταση πτητικής ενέργειας, αλλά και των λοιπών στρατιωτικών, θέματα υπολογισμού συντάξεων για όσους υπαλλήλους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι τις 31.12.2014, ζητήματα προθεσμίας των πράξεων ανάκλησης ή περιορισμού χρόνου αναγνώρισης, με τις οποίες έχει ήδη αναγνωριστεί ως συντάξιμος χρόνος με την καταβολή εισφοράς εξαγοράς, καθώς και θέματα εξουσιοδοτήσεων και πληρεξουσιότητας όσων αιτούνται αναγνώριση δικαιώματος σύνταξης ή επιδόματος  για την αναγνώριση και προσμέτρηση χρόνου συντάξιμης υπηρεσίας, σε περίπτωση μη αυτοπρόσωπης παρουσίας τους,

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια και ερωτήματά σας εδώ