Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2011

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ:ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΑΠΟ 01.01.2012

Οι ασφαλισμένοι που θεμελιώνουν λόγω 35ετίας συνταξιοδοτικό δικαίωμα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τους όρους και τις προϋποθέσεις του 2012 θα έρθουν αντιμέτωποι με διπλή αύξηση, η οποία θα ισχύσει από 01.01.2012:

1.Αύξηση στον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης, ο οποίος από τις 10.800 ημέρες ασφάλισης αυξάνεται στις 11.100 ημέρες ασφάλισης.

2.Αύξηση στο ελάχιστο όριο ηλικίας, το οποίο από το 58ο έτος αυξάνεται στο 59ο.

Κρίσιμο σημείο για την κατοχύρωση και θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος αποτελεί το χρονικό σημείο, κατά το οποίο ο ασφαλισμένος συμπληρώνει τις 10.500 ημέρες ασφάλισης.

Οι 10.500 ημέρες ασφάλισης δεν είναι απαραίτητο να προέρχονται αποκλειστικά από πραγματική εργασία, αλλά μπορεί σε αυτές τις ημέρες να συνυπολογιστεί και πλασματικός χρόνος, μέσα από τη διαδικασία αναγνώρισής του, στην οποία πρέπει να προβεί ο ενδιαφερόμενος.

Σαν αντιστάθμισμα στις δυσμενείς για τους ασφαλισμένους αλλαγές, για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος εντός του 2012 ο μέγιστος χρόνος που δικαιούνται να αναγνωρίσουν αυξάνεται σε 5 έτη ή 60 μήνες, από 4 έτη ή 48 μήνες για θεμελίωση με τους όρους και τις προϋποθέσεις, όπως διαμορφώνονταν για το έτος 2011.

Σε κάθε περίπτωση οι ασφαλισμένοι έχουν να επιλέξουν ανάμεσα σε διάφορους χρόνους αναγνώρισης, όπως ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας, ο χρόνος τέκνων, ο χρόνος σπουδών, ο χρόνος κενών διαστημάτων ασφάλισης, ο χρόνος επιδοτούμενης ανεργίας, ο χρόνος επιδοτούμενης ασθένειας, ο χρόνος κύησης-λοχείας, ο χρόνος απεργίας, ο χρόνος συνταξιοδότησης με αναπηρική σύνταξη και άλλους, για τους περισσότερους από τους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές εξαγοράς, συνεπώς πρέπει να γίνει χρήση της αναγνώρισης που συμφέρει τον κάθε ασφαλισμένο ξεχωριστά, με βάση τον ασφαλιστικό του βίο και τον τυχόν χρόνο ασφάλισης που του υπολείπεται, και να επιλεγεί εκείνος ο τρόπος πληρωμής που συμφέρει τον κάθε ασφαλισμένο, ανάλογα με τις οικονομικές του δυνατότητες.

Τέλος αξίζει να σημειωθεί πως η θεμελίωση και κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος μέσω και της αναγνώρισης πλασματικού χρόνου ασφάλισης είναι ένας τρόπος να αποφύγουν οι ασφαλισμένοι ενδεχόμενες νέες μεταβολές προς τα χείρω, "κλειδώνοντας" το χρόνο ασφάλισης και το όριο ηλικίας, ασχέτως εάν αυτά μεταβληθούν στο μέλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια και ερωτήματά σας εδώ