Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2012

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ-ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΤΕΚΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ-ΕΡΜΗΝΕΙΑ-ΣΧΟΛΙΑ

Με τις διατάξεις του ν. 3996/2011 επέρχονται πολλές μεταρρυθμίσεις στον πλασματικό χρόνο παιδιών.

Τα κρισιμότερα σημεία της εν λόγω αναγνώρισης είναι τα εξής:

1. Αφορά όσους ασφαλισμένους και όσες ασφαλισμένες θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με προϋποθέσεις και όρους, που διαμορφώνονται και ισχύουν από 1.1.2011 και εφεξής. Για τους ανωτέρω λοιπόν, υπάρχει η δυνατότητα και στους 2 γονείς να προβαίνουν στην αναγνώριση του εν λόγω πλασματικού χρόνου για το ίδιο παιδί, σε αντίθεση με τις προϊσχύουσες διατάξεις, σύμφωνα με τις οποίες το δικαίωμα έπρεπε να ασκηθεί διαζευκτικά.

2. Το δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί και από τους 2 γονείς ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ από την ημερομηνία γέννησης του παιδιού, σε αντίθεση με ό,τι ίσχυε, όπου ο νόμος απαιτούσε ημερομηνία γέννησης του παιδιού από 1.1.2000 και εφεξής.

3. Ο συνολικός χρόνος που μπορεί να αναγνωρίσει ο ασφαλισμένος είναι 300 ημέρες για το πρώτο παιδί και 600 για κάθε επόμενο παιδί και μέχρι το τρίτο.

4.Η αίτηση αναγνώρισης μπορεί να υποβληθεί ακόμα και προγενέστερα του έτους, του οποίου τις προϋποθέσεις ο ασφαλισμένος επιθυμεί να κατοχυρώσει.

5.Πρέπει να τονίσουμε πως η αναγνώριση γίνεται με πληρωμή εισφοράς εξαγοράς, η οποία μπορεί να καταβληθεί με τρεις τρόπους:
α.εφάπαξ, β) με δόσεις γ) με παρακράτηση από το ποσό της σύνταξης.

6.Το ποσό της εισφοράς εξαγοράς είναι ίσο με το 20% επί του 25πλασίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

7.Για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με προϋποθέσεις που ίσχυαν μέχρι και τις 31.12.2010 εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3655/2008 όπως προβλέπονται από το άρθρο 141.

8.Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος έχει χρόνο ασφάλισης σε περισσότερους του ενός φορείς κύριας ασφάλισης, έχει το δικαίωμα της επιλογής του φορέα, στον οποίο θα αναγνωρίσει το χρόνο παιδιών.

9.Ο πλασματικός χρόνος ανηλίκων δεν μπορεί να αναγνωριστεί για συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης στις ακόλουθες περιπτώσεις:
μητέρων και χήρων πατέρων ανηλίκων τέκνων, γονέων αναπήρων τέκνων, των συζύγων και αδελφών αναπήρων, των ελάχιστων ημερών ασφάλισης στον Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων.

Τέλος, να σημειώσουμε ότι ο πλασματικός χρόνος τέκνων, με τήρηση των απαιτούμενων διαδικασιών, μπορεί να βοηθήσει τον ασφαλισμένο να γλυτώσει μέχρι και 5 χρόνια πραγματικής εργασίας, με αποτέλεσμα την πολυπόθητη θεμελίωση και κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και την έξοδο προς τη σύνταξη σε μικρότερο όριο ηλικίας, αλλά και με μικρότερο απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια και ερωτήματά σας εδώ