Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2012

ΒΑΡΕΑ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ:ΠΟΙΟΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΣΤΑ ΒΑΡΕΑ-ΠΟΙΟΙ ΚΟΒΟΝΤΑΙ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ορίζεται ο Νέος Πίνακας Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων, ο οποίος ισχύει από 01.01.2012.
Με νέα εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
Για την ασφάλιση εκείνων που καλύπτονται από το Νέο Πίνακα καταβάλλεται πλέον και η προβλεπόμενη ειδική εισφορά για τον κλάδο κύριας και επικουρικής ασφάλισης.
Αναφορικά με τις ειδικότητες, τις εργασίες και τους χώρους, οι οποίοι εξαιρέθηκαν από το Νέο Πίνακα, από 01.01.2012 παύει η υποχρέωση καταβολής πρόσθετης εισφοράς για τον κλάδο κύριας και επικουρικής ασφάλισης για όσους ασφαλισμένους μέχρι 31.12.2011 δεν έχουν συμπληρώσει 3.600 ημέρες ασφάλισης στα ΒΑΕ (παλιοί ασφαλισμένοι) ή 3.375 ημέρες ασφάλισης στα ΒΑΕ (νέοι ασφαλισμένοι).Για όσους όμως έχουν συμπληρώσει τον ανωτέρω χρόνο μέχρι τις 31.12.2011 συνεχίζεται κανονικά η ασφάλισή τους στα ΒΑΕ.
Εξάλλου, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης προωθεί διάταξη νόμου με την οποία διασφαλίζει τη δυνατότητα των ασφαλισμένων να συμπληρώνουν τις ελάχιστες απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης για συνταξιοδότηση με το καθεστώς των ΒΑΕ, με χρόνο ασφάλισής τους μέχρι 31.12.2015, σε εργασίες και επαγγέλματα που εξαιρούνται από το Νέο Πίνακα Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια και ερωτήματά σας εδώ