Κυριακή, 7 Οκτωβρίου 2012

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΓΛΥΤΩΝΟΥΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ

Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 7 εδ. β΄ του Ν.3863/2010, από 01.01.2011 ανακαθορίστηκαν τα όρια ηλικίας για λήψη πλήρους αλλά και μειωμένης σύνταξης των ασφαλισμένων έως και τις 31.12.1992 μητέρων ανηλίκων τέκνων.
Το ισχύον όριο ηλικίας συνταξιοδότησης αυτής της κατηγορίας για θεμελίωση μέχρι 31.12.2010 είναι το 50ό έτος για μειωμένη σύνταξη και το 55ο έτος για πλήρη σύνταξη. Αυτό σημαίνει πως όποια μητέρα ασφαλισμένη στο ΙΚΑ συμπλήρωσε 5.500 ημέρες ασφάλισης μέχρι τις 31.12.2010 και ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ των 5.500 ημερών είχε ΑΝΗΛΙΚΟ τέκνο, συνταξιοδοτείται οποτεδήποτε το επιθυμεί με βάση τα προαναφερόμενα ηλικιακά όρια.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν.2084/1992, ο χρόνος επιδοτούμενης ανεργίας αλλά και επιδοτούμενης ασθενείας συνυπολογίζεται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος, με τις προϋποθέσεις για τις μητέρες ανηλίκων τέκνων, όπως αυτές ίσχυαν μέχρι τις 31.12.2010, μέχρι 200 ημέρες λόγω επιδοτούμενης ανεργίας και μέχρι 200 ημέρες λόγω επιδοτούμενης ασθενείας, την τελευταία δεκαετία πριν την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση. 

Πρέπει να τονιστεί ότι, εφόσον συμπληρώνονται σωρευτικά οι 2 ανωτέρω προϋποθέσεις, η ασφαλισμένη κατοχυρώνει και θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα για μειωμένη σύνταξη στο 50ό έτος της ηλικίας της και για πλήρη σύνταξη στο 55ο έτος της ηλικίας της, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ αν έχει ήδη συμπληρώσει τα προαναφερθέντα ηλικιακά όρια.
Στις περιπτώσεις εκείνες, κατά τις οποίες, μητέρες ανηλίκων τέκνων, οι οποίες συμπληρώνουν μέχρι τις 31.12.2010 λιγότερες από 5.500 ημέρες ασφάλισης και έχουν ανήλικο τέκνο που ενηλικιώθηκε πριν το 2010, οι ημέρες επιδότησης λόγω ανεργίας και ασθενείας θα συνυπολογίζονται για τη συνταξιοδότηση, εφόσον αυτές  τοποθετούνται εντός της δεκαετίας που προηγείται της ημερομηνίας ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗΣ του τέκνου.

Συνεπώς, σε αντίστοιχες περιπτώσεις συνταξιοδότησης με τις διατάξεις των μητέρων ανηλίκων τέκνων, όπως ίσχυαν μέχρι τις 31.12.2010, για τη συμπλήρωση των 5.500 ημερών ασφάλισης που απαιτεί ο νόμος όσο υπάρχει ανήλικο τέκνο, ο ανωτέρω χρόνος των 200 ημερών επιδοτούμενης ανεργίας και 200 ημερών επιδοτούμενης ασθενείας θα λαμβάνεται υπόψη, χωρίς να απαιτείται ο συγκεκριμένος χρόνος να ανάγεται στη δεκαετία πριν την ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, αλλά μέσα στη δεκαετία πριν την ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗ του τέκνου.

Πρέπει, τέλος, να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι, όσες ασφαλισμένες δε θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του 2010, επιβαρύνονται, ανάλογα με το έτος θεμελίωσης, με 2 έως 10 περισσότερα έτη, καθώς τα ηλικιακά όρια, μετά τη μεταβατική περίοδο 01.01.2011 μέχρι 31.12.2012, από 01.01.2013 ανακαθορίζονται και εκτινάσσονται στο 60ό έτος για μειωμένη και στο 65ο έτος για πλήρη σύνταξη, χωρίς να ληφθεί υπόψη το πακέτο των νέων αλλαγών στα όρια ηλικίας που είναι προ των πυλών. Ουσιαστικά χάνεται για πάντα η ευνοϊκή ρύθμιση που υπήρχε για τις μητέρες ανηλίκων τέκνων.

Δημήτριος Κ. Νούσκας
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΝΟΥΣΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ