Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2014

ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΣ 2014 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ-ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΟΡΙΑ-ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ-ΚΛΙΜΑΚΕΣ-ΥΨΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ-ΠΟΙΟΙ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

Εκδόθηκε από το ΥΠΕΚΑ η διευκρινιστική εγκύκλιος σχετικά με το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) για το έτος 2014.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ.5 του Ν.2434/1996 (ΦΕΚ Α΄188), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 34, παρ. 1 του Ν.3996/2011 (ΦΕΚ Α΄170) και τις διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν.3996/2011, προβλέπεται ότι τόσο τα εισοδηματικά κριτήρια της παραγράφου 1, του άρθρου 24, του Ν.2434/1996, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1, του άρθρου 34, του Ν.3996/2011, όσο και τα εισοδηματικά κριτήρια της παραγράφου 2, του άρθρου 34, του Ν.3996/2011, μπορούν να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Το ποσό του Ε.Κ.Α.Σ. υπολογίζεται με βάση το ποσοστό αύξησης του εισοδήματος σε σχέση με το προηγούμενο έτος, που αναφέρεται στο κριτήριο β΄, της παραγράφου 1, του άρθρου 20, του Ν.3996/2011 και αντιστοιχεί σε συνταξιούχο πλήρους κατώτατου ορίου κύριας σύνταξης γήρατος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, χωρίς προσαυξήσεις. Με την ίδια απόφαση μπορούν να αναπροσαρμόζονται και τα ποσά του Ε.Κ.Α.Σ., τόσο του άρθρου 20, του Ν. 2434/1996, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1, του άρθρου 34, του Ν. 3996/2011, όσο και της παραγράφου 2, του άρθρου 34, του Ν.3996/2011, με βάση την εξέλιξη του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του έτους αναπροσαρμογής.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 7, του άρθρου 20, του Ν. 2434/1996, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1, του άρθρου 34, του Ν.3996/2011, προβλέπεται ότι ο έλεγχος περί μη πλήρωσης ή μη των εισοδηματικών κριτηρίων χορήγησης του Ε.Κ.Α.Σ., για κάθε έτος, διενεργείται, το αργότερο, μέχρι και την 30ή Απριλίου του αντίστοιχου έτους και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να χορηγηθούν ποσά Ε.Κ.Α.Σ. σε μη δικαιούχους από την 1η Μαΐου του ιδίου έτους και εφεξής.
Με το υπ' αριθμ.πρωτ. 43602/443/19.12.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναλογιστικών Μελετών της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, γνωστοποιήθηκε ότι τα μηνιαία κατώτατα όρια χορήγησης σύνταξης γήρατος και αναπηρίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έχουν παραμείνει αμετάβλητα.
Για το έτος 2014, συνεπώς, τόσο τα εισοδηματικά κριτήρια του άρθρου 20 του Ν.2434/1996, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1, του άρθρου 34, του Ν. 3996/2011, όσο και τα εισοδηματικά κριτήρια της παραγράφου 2 του άρθρου 34. του Ν. 3996/2011 δεν αναπροσαρμόζονται. Επομένως, για την καταβολή των αντίστοιχων επιδομάτων για το έτος 2014, εξακολουθούν να ισχύουν τα εισοδηματικά κριτήρια που ίσχυαν για το έτος 2013.
Ειδικά για το εισοδηματικό κριτήριο υπό στοιχείο ε) της παραγράφου 1, του άρθρου 24, του Ν. 2434/1996, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1, του άρθρου 34, του Ν. 3996/2011 (το ύψος της καταβαλλόμενης ακαθάριστης μηνιαίας κύριας και επικουρικής σύνταξης, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 850,00 ευρώ), διευκρινίζεται ότι για τους ήδη συνταξιούχους κατά την ανάρτηση του παρόντος εγγράφου στη Διαύγεια, η συνδρομή του ή μη θα εξετάζεται κατά το μήνα ανάρτησης του παρόντος στη Διαύγεια. Επιπλέον, για όσους καταστούν συνταξιούχοι μετά την ανάρτηση του παρόντος εγγράφου στη Διαύγεια, η συνδρομή ή μη του εν λόγω εισοδηματικού κριτηρίου, θα εξετάζεται κατά τον πρώτο πλήρη μήνα συνταξιοδότησής τους.
Επιπλέον, για το τρέχον έτος 2014, τόσο τα ποσά του Ε.Κ.Α.Σ. του άρθρου 20, του Ν. 2434/1996, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 34, του Ν. 3996/2011, όσο και τα ποσά του Ε.Κ.Α.Σ. της παραγράφου 2, του άρθρου 34, του Ν. 3996/2011, δεν αναπροσαρμόζονται και παραμένουν στα ίδια επίπεδα με τα ποσά που ίσχυαν για το έτος 2013.

Να σημειωθεί πως ισχύουν πλέον οι νέες διατάξεις του άρθρου 8, παρ. 1, του Ν. 4237/2014 (ΦΕΚ Α΄36), οι οποίες τροποποιούν την περίπτωση 6, της υποπαραγράφου ΙΑ.4, της παραγράφου ΙΑ, του άρθρου πρώτου, του Ν. 4093/2012. Με τις διατάξεις αυτές ορίζεται ότι από 1.1.2014 το Ε.Κ.Α.Σ. καταβάλλεται στους δικαιούχους συνταξιούχους γήρατος, αναπηρίας και θανάτου με τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας. Από την ηλικιακή αυτή προϋπόθεση εξαιρούνται τα παιδιά, που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του ασφαλισμένου ή συνταξιούχου γονέα, καθώς και οι ανάπηροι συνταξιούχοι, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%. Ειδικά ως προς την κατηγορία των συνταξιούχων αναπήρων, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, διευκρινίζεται ότι από την ηλικιακή προϋπόθεση της συμπλήρωσης του 65ου έτους της ηλικίας εξαιρούνται όλες οι κατηγορίες συνταξιούχων, δηλαδή συνταξιούχοι γήρατος, αναπηρίας και θανάτου, που πιστοποιούνται με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α.

Θα ακολουθήσουν νέες εγκύκλιοι το μήνα Μάιο από τους ασφαλιστικούς φορείς, οι οποίες θα διευκρινίζουν αναλυτικά τα εισοδηματικά κριτήρια, τις κλίμακες, τους δικαιούχους και το ύψος του επιδόματος για κάθε κατηγορία και κάθε περίπτωση για το έτος 2014.

Δημήτριος Κ. Νούσκας
Δικηγόρος-Εργατολόγος

http://dikigoros-sintakseis-neo-asfalistiko.blogspot.gr/
https://www.facebook.com/dimitris.nouskas.lawyer
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΝΟΥΣΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
tel:2310545445 mobile:6937174399

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια και ερωτήματά σας εδώ