Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016

ΝΕΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΠΑΤΕΡΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ-ΠΟΙΟΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ-ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΕΙ


Από τις μεγαλύτερες στρεβλώσεις στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό μας σύστημα αποτελεί η κατηγορία "Πατέρας ανηλίκου τέκνου" στο Δημόσιο αλλά και στον Ιδιωτικό Τομέα.

Σήμερα θα αναφερθούμε στο Δημόσιο, με αφορμή νέα απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που δικαιώνει πατέρα ανηλίκου, ο οποίος είχε ήδη συμπληρώσει 25ετία έως 31.12.2010 και, με βάση τα οριζόμενα στο νόμο, αναγκαστικά εδικαιούτο να συνταξιοδοτηθεί πολλά χρόνια αργότερα από το 50ό έτος της ηλικίας του.
           

Η συνταξιοδότηση δημοσίου υπαλλήλου ως πατέρα ανηλίκου με τις ευνοϊκές ρυθμίσεις του Ν.3865/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, έχει όφελος για τους άνδρες πατέρες ανηλίκου τέκνου μόνο κατά τη μεταβατική περίοδο 2011-2013. Από 1.1.2011 εξισώθηκαν στο Δημόσιο τα ηλικιακά όρια μεταξύ ανδρών και γυναικών γονέων ανηλίκων τέκνων. Θα πρέπει, λοιπόν, η 25ετία να συμπληρώνεται είτε εντός του 2011, είτε εντός του 2012, ώστε ο πατέρας ανηλίκου να έχει όφελος ως προς τα χαμηλότερα ηλικιακά όρια που ισχύουν, 52 και 55 ετών αντίστοιχα, για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με όρους και προϋποθέσεις, όπως διαμορφώνονται για το έτος 2011 και για το έτος 2012. Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να τονίσουμε ότι με βάση τις διατάξεις του νόμου 4336/2015, επήλθαν σημαντικότατες μεταβολές τόσο στα ηλικιακά όρια όσο και στις προϋποθέσεις θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος, με αποτέλεσμα εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλισμένοι, οι οποίοι δεν είχαν συμπληρώσει έως και την παραμονή του νόμου 4336/2015 σωρευτικά τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης και το αντίστοιχο ηλικιακό όριο, να έρχονται αντιμέτωποι με νέα ηλικιακά όρια αυξημένα έως και 15 έτη, μέσω των πινάκων 1 και 2 στους οποίους κατά περίπτωση υπάγονται και εμπίπτουν, και τους οποίους έχουμε δημοσιεύσει σε προηγούμενα άρθρα μας.

Από 1.1.2013 τα ηλικιακά όρια για τους γονείς ανηλίκου τέκνου εκτινάσσονται στο 62ο για μειωμένη και το 67ο για πλήρη συνταξιοδότηση, ουσιαστικά δηλαδή παύει να υπάρχει η κατηγορία αυτή, για όσες και όσους υπαλλήλους συμπληρώνουν 25ετία από την ανωτέρω ημερομηνία και εφεξής. 

Η ανεπανάληπτη στρέβλωση έγκειται στο γεγονός, ότι ο υπάλληλος που έχει διανύσει στον ασφαλιστικό του βίο λιγότερα έτη ασφάλισης/υπηρεσίας και κατ' αυτόν τον τρόπο δε συμπληρώνει 25ετία έως τις 31.12.2010 και ταυτόχρονα είναι γονέας ανηλίκου τέκνου, αντιμετωπίζεται από το κράτος ευνοϊκότερα από τον υπάλληλο/πατέρα ανηλίκου τέκνου με περισσότερα έτη ασφάλισης/υπηρεσίας, ο οποίος τυχαίνει να έχει 25 έτη ασφάλισης/υπηρεσίας έως 31.12.2010, προσφέροντας από τη μια στον πρώτο χαμηλά ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης, αδικώντας κατάφωρα τον δεύτερο από την άλλη, καταδικάζοντάς τον σε συνταξιοδότηση έως και 15 έτη αργότερα!
        
Με την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, δικαιώνεται ο συγκεκριμένος υπάλληλος ως πατέρας ανηλίκου τέκνου και του απονέμεται σύνταξη με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, που απονέμεται και στις μητέρες ανηλίκων τέκνων, που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα για το 2010, δηλαδή στο 50ό έτος της ηλικίας του, παρόλο που η αρχική πράξη του Γενικού Λογιστηρίου του απένειμε σύνταξη αποκλειστικά μελλοντικής καταβολής (πληρωτέα με τη συμπλήρωση του 65ου έτους).

Λόγω της αύξησης των ηλικιακών ορίων, ολοένα και περισσότεροι υπάλληλοι αποφασίζουν να κινηθούν δικαστικά, ώστε να διεκδικήσουν τα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματά τους. 

Θα πρέπει να γίνει σαφές ότι χωρίς την ειδική νομική διαδικασία και τα συγκεκριμένα της βήματα, στην οποία οφείλει να προβεί ο υπάλληλος, δεν πρόκειται να δικαιωθεί και εξαναγκάζεται σε συνταξιοδότηση αποκλειστικά με βάση τις διατάξεις του νόμου.
Δικαιώνονται λοιπόν μόνο όσοι προβούν μέσω ενός εξειδικευμένου στη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος νομικού σε όλες τις απαιτούμενες δικαστικές ενέργειες και δυστυχώς κανένας άλλος.

Για να δικαιωθούν όλοι όσοι συμπληρώνουν τους όρους και τις προϋποθέσεις, χωρίς δικαστική διεκδίκηση, απαιτείται νομοθετική ρύθμιση, κάτι το οποίο ούτε έχει γίνει μέχρι σήμερα, αλλά ακόμα και για το σύντομο τουλάχιστον μέλλον φαντάζει αδύνατο.

Μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί ιδιαίτερα από όσους δημοσίους υπαλλήλους επιθυμούν να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα σαν πατέρες ανηλίκου τέκνου, αναφορικά με την εξαγορά πλασματικών ετών ασφάλισης, διότι, εάν έχουν εσφαλμένη ενημέρωση από μη εξειδικευμένο στη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος νομικό, μπορεί να βρεθούν στη δυσάρεστη θέση να βλάψουν τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα. Κάθε εξαγορά είναι ξεχωριστή και παράγει διαφορετικά έννομα αποτελέσματα ανάλογα με την ασφαλιστική περίπτωση του καθενός και το έτος, μέσα στο οποίο ο υπάλληλος επιθυμεί να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα.
          
Σε επόμενο άρθρο θα αναφερθούμε στον πατέρα ανηλίκου στον ιδιωτικό τομέα και πιο συγκεκριμένα στον πατέρα ανηλίκου τέκνου,  ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και με ποιον τρόπο αυτός μπορεί να διεκδικήσει σύνταξη στα χαμηλότερα ηλικιακά όρια, στα οποία απονέμεται στις μητέρες ανηλίκου τέκνου.

Συνιστάται στους ασφαλισμένους να ενημερώνονται από εξειδικευμένους στη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος νομικούς, αναφορικά με το με ποιους όρους και προϋποθέσεις "κλειδώνουν" το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα, σε συνδυασμό με την τυχόν αναγνώριση πλασματικών ετών ασφάλισης, που οδηγεί στην κατοχύρωση χαμηλότερων ηλικιακών ορίων. Να μην προβαίνουν σε βεβιασμένες κινήσεις, χωρίς προηγούμενη έγκυρη ενημέρωση, ώστε να έχουν τις δυνατές επιλογές επί τάπητος και να επιλέξουν με σύνεση τη συμφερότερη για την περίπτωσή τους, με γνώμονα πάντοτε τα ιδιαίτερα ασφαλιστικά στοιχεία που αντιστοιχούν στον ασφαλιστικό φάκελο του καθενός.
Και όπως πάντα, όλες οι αλλαγές που θα νομοθετηθούν στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας, θα δημοσιεύονται άμεσα στον παρόντα ιστότοπο, με σκοπό την έγκυρη και ταχύτατη ενημέρωση όλων των ασφαλισμένων.

Δημήτριος Κ. Νούσκας
 Δικηγόρος Εργατολόγος


ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΥΣΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΣ 
ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
tel:2310545445 mobile:6937174399
Αποστολή mail στο:
 dimitris.nouskas.law@gmail.com


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια και ερωτήματά σας εδώ