Τρίτη, 30 Μαΐου 2017

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:ΕΚΔΟΘΗΚΕ Η ΠΟΛΥΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΤΡΟΠΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΕΤΩΝ-ΠΟΙΟΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΝΤΑΠΛΑΣΙΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ-ΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ-ΠΩΣ ΘΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Εκδόθηκε πριν από λίγο και αναρτήθηκε η πολυαναμενόμενη εδώ και ένα ολόκληρο χρόνο εγκύκλιος αναφορικά με όλες τις αλλαγές στους πλασματικούς χρόνους. 

Τα σημεία που πρέπει να προσέξουν οι ασφαλισμένοι είναι τα εξής:


ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ-ΜΙΣΘΩΤΟΙ

1.Δεν αλλάζει απολύτως τίποτα για όσους είχαν υποβάλει αίτημα αναγνώρισης πλασματικών ετών στον ιδιωτικό τομέα έως και τις 12.05.2016, ακόμα και εάν δεν είχαν εξοφληθεί οι εισφορές εξαγοράς σε περίπτωση πληρωμής με μηνιαίες δόσεις.
Οι συγκεκριμένοι ασφαλισμένοι έχουν κλειδώσει το προισχύον κόστος υπολογισμού πλασματικών ετών.

2.Για αιτήσεις που υποβάλλονται από τις 13.05.2016 και μετά, το κόστος διαφοροποιείται και υπολογίζεται πλέον ως εξής:


Για τους μισθωτούς που υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, το ποσοστό ανέρχεται στο 20% επί των τελευταίων μικτών αποδοχών κατά την αίτηση.

Ωε ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού για αιτήσεις από 13.05.2016 είναι το ποσό των 586,08€, δηλαδή ο κατώτατος μισθός άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι κατώτατη εισφορά εξαγοράς ανά μήνα πλέον θα είναι τα 117,22€.

Για αιτήσεις από τις 01.01.2017 το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών, για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς της κύριας σύνταξης των μισθωτών και εργοδοτών, ανέρχεται στα 5860,80€.

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το κόστος των πλασματικών για τους δημοσίους υπαλλήλους μεταβλήθηκε από την 1.1.2017, και το ποσοστό για αναγνωρίσεις εντός του 2017 ανέρχεται στο 10% επί των τρεχουσών αποδοχών του υπαλλήλου.ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ-ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ-ΑΓΡΟΤΕΣ

Η μηνιαία εισφορά υπολογίζεται για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους (ασφαλισμένους του πρώην ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ) με βάση το προβλεπόμενο ασφάλιστρο άνω 5ετίας, ενώ για τους ασφαλισμένους του πρών ΟΓΑ λαμβάνεται το μεταβατικό κατ' έτος ασφάλιστρο.

 Κατώτατη εισφορά εξαγοράς για τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΑΕΕ και πρών ΕΤΑΑ καθορίζεται από 13.05.2016 και μετά το ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών,δηλαδή το ποσό των 586,08€.ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ

1.Μισθωτός με 2 τέκνα, με μικτές μηναίες αποδοχές 1.500€, εάν υποβάλει αίτημα αναγνώρισης πλασματικού χρόνου τέκνων, θα κληθεί να καταβάλει για κάθε μήνα εξαγοράς 300€. (με το προϊσχύον καθεστώς το ποσό ανά μήνα ανερχόταν στα 167,85€)

2.Μισθωτός, με σπουδές τετραετούς φοίτησης, και μικτές μηνιαίες αποδοχές 1.000€, εάν υποβάλει αίτημα αναγνώρισης πλασματικού χρόνου σπουδών, θα κληθεί να καταβάλει για κάθε μήνα εξαγοράς 200€.


ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΣ

1.Η καταβολή του ποσού εξαγοράς πραγματοποιείται είτε εφάπαξ εντός τριών μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης αναγνώρισης, είτε σε μηναίες δόσεις.

Σε περίπτωση μηνιαίων δόσεων, ο αριθμός των δόσεων είναι ίσος με τον αριθμό των μηνών που αναγνωρίζονται.

Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής καταργείται  η έκπτωση του 15% με το νόμο 4425/2016 και πλέον ισούται με 2% για κάθε έτος εξαγοράς. Τυχόν εξαγορά μικρότερη του έτους, δεν τυγχάνει εκπτώσεως σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης.Παραδείγματα υπολογισμού εισφοράς εξαγοράς εάν αυτές εξοφληθούν εφάπαξ:

Α. Εξαγορά 8 μηνών χρόνου τέκνων: δεν υπάρχει έκπτωση σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης

Β.Εξαγορά 12 μηνών χρόνου σπουδών: τυγχάνει έκπτωσης 2% σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης.

Γ.Εξαγορά 3 ετών και 6 μηνών χρόνου σπουδών: τυγχάνει έκπτωσης 6% σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής.

 Πρέπει στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι οι υποψήφιοι συνταξιούχοι, οφείλουν να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί και να ενημερώνονται για τα ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα αποκλειστικά από εξειδικευμένους στη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος νομικούς, καθώς οι νομοθετικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα είναι συνεχείς και αδιάκοπες. Η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, σε συνδυασμό με την αναγνώριση ή μη πλασματικών ετών, αναλόγως της κάθε ξεχωριστής περίπτωσης, αποτελεί το κρισιμότερο στάδιο στον ασφαλιστικό βίο του υποψηφίου συνταξιούχου. Είναι επιβεβλημένο να κινηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, εκμεταλλευόμενος την υπαγωγή του σε θετικές για αυτόν ρυθμίσεις και αποφεύγοντας παράλληλα τις διατάξεις "παγίδες", ώστε να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τους ευνοϊκότερους για αυτόν όρους και προϋποθέσεις, "κλειδώνοντας" χαμηλότερα ηλικιακά όρια και γλυτώνοντας έως και αρκετά χρόνια πρόσθετης εργασίας.  


Και όπως πάντα, όλες οι αλλαγές που θα νομοθετηθούν στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας, θα δημοσιεύονται άμεσα στον παρόντα ιστότοπο, με σκοπό την έγκυρη και ταχύτατη ενημέρωση όλων των ασφαλισμένων.      


Δημήτριος Κ. Νούσκας
Δικηγόρος ΕργατολόγοςΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΥΣΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΘΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
tel:2310545445 mobile:6937174399
Αποστολή mail:
dimitris.nouskas.law@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια και ερωτήματά σας εδώ