Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2011

ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ 11.08.2011 ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΝΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΟΛΕΣ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Με ημερομηνία 11.08.2011 εκδόθηκαν οι πρώτες διευκρινιστικές εγκύκλιοι από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για το ΜΙΝΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ, που πλέον αποτελεί νόμο του κράτους και ξεκίνησε η ισχύς του.
Στις εγκυκλίους αυτές γίνεται λεπτομερής αναφορά στις αλλαγές σε θέματα αναγνώρισης πλασματικού χρόνου από παιδιά, αναγνώρισης των κενών διαστημάτων ασφάλισης, σπουδών και των σχολών που γίνονται δεκτές,  καθώς και όλων των χρόνων που μπορεί κάποιος ασφαλισμένος να αναγνωρίσει.Επίσης, συγκεκριμενοποιείται και ο τρόπος υπολογισμού της εισφοράς εξαγοράς, για κάθε μήνα αναγνώρισης, ανάλογα με το ποιο χρόνο αναγνωρίζει ο κάθε ασφαλισμένος, καθώς και οι τρόποι πληρωμής αυτών προς τους κύριους αλλά και τους επικουρικούς φορείς ασφάλισης.

Ακόμα, διευκρινίζονται θέματα ρύθμισης οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία των ασφαλισμένων, οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης και οι οποίοι πλέον θα μπορούν να τύχουν απονομής συντάξεως με την ύπαρξη οφειλών που αντιστοιχούν στο 30πλάσιο [η παλιά ρύθμιση ήταν το 20πλάσιο] του κατώτατου ορίου σύνταξης κάθε ασφαλιστικού οργανισμού και μέχρι το ποσό των 15.000 ευρώ. Το ποσό αυτό θα παρακρατείται, σε 40 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, η πρώτη των οποίων κατά τον πρώτο μήνα καταβολής της σύνταξης.

Άλλη περίπτωση που ρυθμίζεται με διευκρινιστική εγκύκλιο είναι αυτή των ασφαλισμένων του πρώην ΤΣΑ, οι οποίοι με το νέο νόμο, για το χρόνο που διανύθηκε στο πρώην ταμείο τους μέχρι 31.12.2006, κατατάσσονται πλέον στην πέμπτη ασφαλιστική κατηγορία του ΟΑΕΕ αντί της τρίτης, με την καταβολή ποσού 250 ευρώ για κάθε χρόνο που θα ζητήσουν να καταταγούν στην κατηγορία αυτή.

Τέλος, ρυθμίζονται θέματα ασφάλισης, ασθένειας και κάλυψης των ανέργων καθώς και θέματα προστασίας μητρότητας.

Συγκεκριμένα, οι μητέρες ασφαλισμένες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που εργάζονται με σχέση εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, μετά τη λήξη της άδειας λοχείας και της ισόχρονης, προς το μειωμένο ωράριο, άδειας δικαιούνται να λάβουν ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας, εξάμηνης διάρκειας. Επειδή κατά το χρονικό αυτό διάστημα δεν προβλεπόταν από τις  διατάξεις αυτές, καταβολή εισφορών για παροχές ασθένειας, οι ασφαλισμένες αντιμετώπισαν πρόβλημα διακοπής της ασφάλισής τους για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.Γι' αυτό το σκοπό, θεσπίζεται ρύθμιση, ώστε κατά το χρόνο της ειδικής άδειας της μητρότητας να προβλέπεται εκτός των άλλων η καταβολή εισφορών για τον κλάδο ασθένειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Αναμένονται πολύ σύντομα και άλλες διευκρινιστικές εγκύκλιοι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια και ερωτήματά σας εδώ