Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2015

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΟΡΙΑ ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ-ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕ 10.500 ΚΑΙ 10.000 ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΣΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ-ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΑ ΒΑΡΕΑ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ-ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΑ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΤΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 10% ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ-ΠΩΣ ΘΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ-ΑΔΕΡΦΟΙ ΚΑΙ ΣΥΖΥΓΟΙ ΑΝΑΠΗΡΩΝ-ΟΛΕΣ ΟΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Δημοσιεύτηκε η εγκύκλιος του ΙΚΑ, αναφορικά με όλα τα νέα δεδομένα στα ηλικιακά όρια, τη μειωμένη και την πλήρη συνταξιοδότηση και όλες τις σαρωτικές αλλαγές στα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα των ασφαλισμένων.

Θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε όσο πιο απλά γίνεται τις αλλαγές σε όλες τις κατηγορίες ασφαλισμένων, όπως περιγράφονται στην εγκύκλιο, με σκοπό την ευκολότερη κατανόησή τους από όλους τους αναγνώστες:

1ο ερώτημα: Ποιοι υπάγονται στους Πίνακες με τα νέα ηλικιακά όρια;
Απ:Όλοι οι ασφαλισμένοι υπάγονται στους νέους πίνακες (1 ή 2) ΕΚΤΟΣ:
Α.από όσους είχαν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα για πλήρη ή μειωμένη συνταξιοδότηση μέχρι και τις 18.08.2015.
Β.από όσους εμπίπτουν στις εξαιρέσεις (στις οποίες θα αναφερθούμε αναλυτικά παρακάτω)

2ο ερώτημα: Ποιοι υπάγονται στον Πίνακα 1;
Απ:Στον Πίνακα 1 υπάγονται:
Α. οι ασφαλισμένοι, για τους οποίους προβλεπόταν από τις προγενέστερες του Νόμου 4336/2015 διατάξεις χρόνος ασφάλισης μεγαλύτερος ή ίσος με 10.500 ημέρες.
Β. Ακόμα υπάγονται οι ασφαλισμένοι, για τους οποίους δεν προβλεπόταν όριο ηλικίας για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.Συνεπώς, στον Πίνακα 1 υπάγονται όσοι συνταξιοδοτούνται ως σύζυγοι, γονείς ή αδερφοί ατόμων με αναπηρία με τουλάχιστον 7500 ημέρες ασφάλισης. Για όλους αυτούς τίθεται ηλικιακό όριο το 55ο έτος και οι ασφαλισμένοι ακολουθούν την εξέλιξη των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης του Πίνακα 1 με κριτήριο το έτος, κατά το οποίο συμπληρώνεται ο απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης των 7500 ημερών.


ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΙΚΑ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ 4336/2015
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΥΣΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ3ο ερώτημα: Ποιοι υπάγονται στον Πίνακα 2;
Απ:Στον Πίνακα 2 υπάγονται:
Α.Οι ασφαλισμένοι, οι οποίοι κατοχυρώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα για πλήρη συνταξιοδότηση, με βάση τις προγενέστερες του νόμου 4336/2015 διατάξεις, για τους οποίους προβλεπόταν χρόνος ασφάλισης μικρότερος από 10.500 ημέρες ασφάλισης.
Β,Όσοι ασφαλισμένοι κατοχυρώνουν δικαίωμα για μειωμένη συνταξιοδότηση, με βάση τις προγενέστερες του νόμου 4336/2015 διατάξεις, για τους οποίους προβλεπόταν χρόνος ασφάλισης μικρότερος από 10.500 ημέρες ασφάλισης
Γ.Όσοι ασφαλισμένοι κατοχυρώνουν δικαίωμα για πλήρη συνταξιοδότηση, με καταληκτικό όριο ηλικίας το 67ο έτος.


ΠΙΝΑΚΑΣ 2  ΙΚΑ 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ 4336/2015 
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΥΣΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ


4ο ερώτημα: Τι αλλάζει για όσους είχαν κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα σε μη ακέραιο ηλικιακό όριο;
Απ:Σε περιπτώσεις, κατά τις οποίες τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης δεν ορίζονταν σε ακέραια έτη, η νέα μεταβατική ηλικία διαμορφώνεται με βάση τους μαθηματικούς τύπους της Υπουργικής Απόφασης που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 2311/2015. 
Τα νέα διαμορφούμενα ηλικιακά όρια αποτυπώνονται στον κάτωθι Πίνακα 3:

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΙΚΑ 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ 4336/2015
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΥΣΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
 

5ο ερώτημα: Από 1.1.2022 και εφεξής τι αλλάζει στα όρια ηλικίας;
Απ:Από 1.1.20122 και εφεξής θα ισχύουν τρεις κατηγορίες ασφαλισμένων:
Α. Πλήρης σύνταξη στα 62 με 40 έτη ασφάλισης
Β. Πλήρης σύνταξη στα 67 με 15 έτη ασφάλισης
Γ. Μειωμένη σύνταξη στα 62 με 15 έτη ασφάλισης


6ο ερώτημα: Ποιοι εξαιρούνται από τις αλλαγές στα ηλικιακά όρια;
Απ:Α.Όσοι είχαν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα έως και τις 18.08.2015
Β.Όσοι υπάγονται στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, όπως αναφέρονται στην υπ' αριθμόν Φ80000/54411/1797/30.11.2015 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Γ.Όσοι συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις του Ν.612/1977 είτε με βάση τις διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτές.
Δ.Οι μητέρες και οι χήροι πατέρες ανικάνων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων.


7ο ερώτημα: Ποιοι δεν υπάγονται στους Πίνακες 1 και 2;
Απ:Οι νέοι ασφαλισμένοι, οι οποίοι έχουν πρωτοασφαλιστεί από 1.1.1993 και εφεξής, οι οποίοι συνταξιοδοτούνται σε μειωμένη στα 62 και σε πλήρη στα 67.


8ο ερώτημα: Ποιοι επιβαρύνονται με το επιπλέον ποσοστό μείωσης 10% στη σύνταξή τους:
Απ:Α.Όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μειωμένης σύνταξης από 19.08.2015. Η μείωση αυτή υπολογίζεται μετά τον υπολογισμό του αρχικού penalty, και θα ισχύει μέχρι τη συμπλήρωση του νέου διαμορφούμενου ηλικιακού ορίου, οπότε και παύει να υπάρχει το επιπλέον ποσοστό μείωσης 10%.
Το αρχικό penalty του αιτούντος μειωμένης συντάξεως θα υπολογίζεται με αφετηρία το νέο διαμορφούμενο ηλικιακό όριο για πλήρη συνταξιοδότηση, με ανώτατο όριο penalty το 30%.


9ο ερώτημα: Σε ποιους δεν επιβάλλεται το extra ποσοστό μείωσης του 10%;
Απ:Α.Σε όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μειωμένης συνταξιοδότησης έως και τις 18.08.2015.
Β.Σε όσες κατηγορίες ασφαλισμένων εξαιρούνται από τους μεταβατικούς πίνακες με τα νέα ηλικιακά όρια.


10ο ερώτημα: Με βάση τους πίνακες προκύπτει νέα διαμορφούμενη μεταβατική ηλικία για μειωμένη σύνταξη μεγαλύτερη του 62ου έτους. Τι συμβαίνει σε αυτήν την περίπτωση;
Απ:Όταν η στήλη "Ηλικία συνταξιοδότησης" του Πίνακα 2 παραπέμπει σε ηλικία μεγαλύτερη των 62 ετών, η ηλικία αυτή περιορίζεται στο 62ο έτος. 

11ο ερώτημα:Πότε δε δικαιούμαι κατώτατο ποσό σύνταξης;
Απ:Εφόσον η συνταξιοδότηση αρχίζει από 1.7.2015 και ανεξάρτητα του χρόνου θεμελίωσης, το κατώτατο ποσό σύνταξης δε θα δίνεται πριν τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας του συνταξιούχου.Μέχρι τότε, θα χορηγείται μόνον το οργανικό ποσό, ακόμα και στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες αυτό είναι μικρότερο του κατωτάτου ορίου.

12ο ερώτημα:Από πότε ισχύει ο νέος τρόπος υπολογισμού της σύνταξης;
Απ:Ο νέος υπολογισμός του ποσού της σύνταξης θα εφαρμόζεται με μοναδικό κριτήριο την έναρξη συνταξιοδότησης από 1.9.2015 και εφεξής, ανεξάρτητα του χρόνου θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος.Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημάνουμε ότι οι υποψήφιοι συνταξιούχοι, οφείλουν να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί και να ενημερώνονται για τα ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα αποκλειστικά από εξειδικευμένους στη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος νομικούς, καθώς οι νομοθετικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα είναι συνεχείς και αδιάκοπες. Η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, σε συνδυασμό με την αναγνώριση ή μη πλασματικών ετών, αναλόγως της κάθε ξεχωριστής περίπτωσης, αποτελεί το κρισιμότερο στάδιο στον ασφαλιστικό βίο του υποψηφίου συνταξιούχου. Είναι επιβεβλημένο να κινηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, εκμεταλλευόμενος την υπαγωγή του σε θετικές για αυτόν ρυθμίσεις και αποφεύγοντας παράλληλα τις διατάξεις "παγίδες", ώστε να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τους ευνοϊκότερους για αυτόν όρους και προϋποθέσεις, "κλειδώνοντας" χαμηλότερα ηλικιακά όρια και γλυτώνοντας έως και αρκετά χρόνια πρόσθετης εργασίας.
Και όπως πάντα, όλες οι αλλαγές που θα νομοθετηθούν στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας, θα δημοσιεύονται άμεσα στον παρόντα ιστότοπο, με σκοπό την έγκυρη και ταχύτατη ενημέρωση όλων των ασφαλισμένων.

Δημήτριος Κ. Νούσκας
Δικηγόρος Εργατολόγος
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΥΣΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΣ
ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
tel:2310545445 mobile:6937174399
 Αποστολή mail στο:
 dimitris.nouskas.law@gmail.com


1 σχόλιο:

  1. ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΣΤΟΝ ΟΣΕ ΑΠΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 1979 ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΕΚΛΕΙΣΑ ΤΑ 53 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2016 ΕΚΛΕΙΣΑ ΚΑΙ 35ΕΤΙΑ
    ΠΟΤΕ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΩ ΝΑ ΒΓΩ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Τα σχόλια και ερωτήματά σας εδώ