Τρίτη, 11 Ιουνίου 2019

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΧΗΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ 4611/2019-ΠΟΙΟΙ ΩΦΕΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΔΟΥΝ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 60% ΣΤΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥΣ-ΠΟΤΕ ΘΑ ΠΙΣΤΩΘΟΥΝ ΤΑ ΝΕΑ ΠΟΣΑ

Ανατροπές στις συντάξεις χηρείας επέφερε ο νόμος 4611/2019, ο οποίος αποκαθιστά μέρος μόνο των αδικιών του νόμου 4387/2016, γνωστού και ως νόμου Κατρούγκαλου.

Οι ρυθμίσεις των συντάξεων χηρείας με το νόμο Κατρούγκαλου αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες αδικίες του ασφαλιστικού μας συστήματος.

Πιο συγκεκριμένα τα τρία ηλικιακά όρια που ίσχυαν έως και πριν λίγες ημέρες και καταργήθηκαν έχουν ως εξής:

1.Εάν ο επιζών σύζυγος είχε συμπληρωμένο το ηλικιακό όριο των 55 ετών κατά την ημερομηνία θανάτου, εδικαιούτο να λάβει σύνταξη χηρείας ισοβίως.

2.Εάν ο επιζών σύζυγος είχε συμπληρωμένο το ηλικιακό όριο των 52 ετών κατά την ημερομηνία θανάτου, εδικαιούτο να λάβει σύνταξη χηρείας για μια τριετία, μετά η σύνταξη διεκόπτετο και επρόκειτο να επαναχορηγηθεί μετά τη συμπλήρωση του 67ου έτους.

3.Εάν ο επιζών σύζυγος δεν είχε συμπληρωμένο το ηλικιακό όριο των 52 ετών κατά την ημερομηνία θανάτου, τότε ελάμβανε για μια τριετία τη σύνταξη θανάτου και μετά θα διεκόπτετο για πάντα.

Ακόμη το ποσό της σύνταξης υπολογιζόταν με συντελεστή αναπλήρωσης 50%, αφού όμως γινόταν προηγουμένως επανυπολογισμός της σύνταξης με βάση τον υπολογισμό του νόμου Κατρούγκαλου!

1.Η σημαντικότερη αλλαγή είναι ότι πλέον ο επιζών σύζυγος θα δικαιούται σύνταξη χηρείας ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας του κατά την ημερομηνία θανάτου χωρίς την οριστική διακοπή της μετά από την παρέλευση τριετίας ή την προσωρινή διακοπή της και την επαναχορήγησή της μετά τα 67.

2.Δεύτερη σημαντικότατη αλλαγή είναι ότι το ποσοστό αναπλήρωσης επανέρχεται από το 50% στο 70%.

3.Τρίτη και σπουδαία αλλαγή είναι ότι εφόσον με τον επανυπολογισμό του Νόμου Κατρούγκαλου το ποσό της σύνταξης είναι μικρότερο από τον παλιό τρόπο υπολογισμού, τότε παραμένει το παλιό ποσό (το μεγαλύτερο) σύνταξης, επί του οποίου θα εφαρμοστεί ο συντελεστήυς αναπλήρωσης 70%. Σε αντίθετη περίπτωση, μόνο εφόσον με το νόμο Κατρούγκαλου το ποσό της σύνταξης είναι μεγαλύτερο, τότε και μόνο σε αυτήν την περίπτωση το ποσοστό 70% θα επιβάλλεται στο ποσό αυτό.

4.Με τη νέα ρύθμιση καθιερώνεται το κατώτατο όριο σύνταξης θανάτου των 384€, ακόμη και στις περιπτώσεις, όπου ο επιζών σύζυγος εργάζεται, αυτοαπασχολείται ή λαμβάνει άλλη σύνταξη, όπου σε αυτήν την περίπτωση είχαμε μετά την παρέλευση της τριετίας μείωση κατά 50%!

Για την ευκολότερη κατανόηση των αλλαγών θα παρουσιάσουμε δύο παραδείγματα για τους αναγνώστες μας.

1ο παράδειγμα:

Άντρας με σύνταξη 1.100€ αποβιώνει μετά τις 13.05.2016 και κατά την ημερομηνία του θανάτου του η σύζυγός του ήταν 53 ετών. 
Η σύζυγός του με τις νέες ρυθμίσεις δικαιούται να λάβει σύνταξη χηρείας ισοβίως, χωρίς να διακοπεί μετά την παρέλευση της τριετίας, η οποία θα ισούται με 770€.
Με το προϊσχύον καθεστώς πρώτα θα γινόταν επανυπολογισμός της σύνταξης με αποτέλεσμα το ποσό να πέσει στα 900€, επί του οποίου θα υπολογιζόταν ο συντελεστής αναπλήρωσης 50%, δηλαδή το ποσό της σύνταξης χηρείας θα ανερχόταν στα 500€. Κι αυτό μόνο για μια τριετία, καθώς επρόκειτο να διακοπεί και να επαναχορηγθεί με τη συμπλήρωση του 67ου έτους.

2ο παράδειγμα: 

Άντρας με σύνταξη 900€ αποβιώνει μετά τις 13.05.2016 και κατά την ημερομηνία του θανάτου του η σύζυγός του ήταν 45 ετών.
Η σύζυγός του με τις νέες ρυθμίσεις δικαιούται να λάβει σύνταξη χηρείας ισοβίως, χωρίς να διακοπεί ποτέ, η οποία θα ισούται με 630€. 
Με το προϊσχύον καθεστώς πρώτα θα γινόταν επανυπολογισμός της σύνταξης με αποτέλεσμα το ποσό να πέσει στα 830€, επι του οποίου θα υπολογιζόταν ο συντελεστής αναπλήρωσης του 50%,  δηλαδή το ποσό της σύνταξης χηρείας θα ανερχόταν στα 415€. Αυτό το ποσό η σύζυγός του θα το ελάμβανε μόνο για μια τριετία και ποτέ ξανά, καθώς μετά την παρέλευση της τριετίας θα διεκόπτετο για πάντα.

Εάν οι αρμόδιες υπηρεσίες προλάβουν και το μηχανογραφικό σύστημα ενημερωθεί με τις νέες ρυθμίσεις, τότε τα νέα μηνιαία ποσά σύνταξης χηρείας, καθώς και η αναδρομική αύξηση για το μήνα Ιούνιο, πιθανόν να φανούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων στα τέλη Ιουνίου, με την πίστωση των συντάξεων μηνός Ιουλίου.  Διαφορετικά, η πίστωση των ποσών αυτών θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Ιουλίου με τη σύνταξη μηνός Αυγούστου, συμπεριλαμβανομένης και της καταβολής δύο μηνών αναδρομικών (Ιουνίου και Ιουλίου)Δημήτριος Νούσκας
  Δικηγόρος Εργατολόγος Παρ' Εφέταις, 
 με εξειδίκευση στο Κοινωνικοασφαλιστικό 
και Συνταξιοδοτικό Δίκαιο

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΥΣΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
tel:2310545445 mobile:6937174399
Αποστολή mail με την υπόθεσή σας:
dimitris.nouskas.law@gmail.com

Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2019

ΕΚΔΟΘΗΚΕ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΦΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ-ΠΩΣ ΞΕΜΠΛΟΚΑΡΕΙ Η ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΔΕΚΑΔΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ

Εκδόθηκε η εγκύκλιος του ΕΦΚΑ, μετά την ψήφιση και δημοσίευση στο ΦΕΚ του Νόμου 4611/2019,  η οποία διευκρινίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις, τους  δικαιούχους, τα χρηματικά ποσά δόσεων, επανυπολογισμού και συνολικής οφειλής για τους οφειλέτες ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ που πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν. Η ρύθμιση αυτή με μεγαλύτερο αριθμό δόσεων σε συνδυασμό με τον επανυπολογισμό οφειλής, αποτελούσε πάγιο αίτημά μας, καθώς δεκάδες χιλιάδες οφειλέτες δεν μπορούσαν να συνταξιοδοτηθούν, παρόλο που είχαν όλες τις προϋποθέσεις ασφάλισης και ηλικιακού ορίου, λόγω υψηλών οφειλών που δημιουργήθηκαν στα χρόνια της κρίσης και είναι αδύνατο έως και σήμερα να καταβληθούν.


ΤΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ:

1.Η ένταξη των οφειλετών στη ρύθμιση των οφειλών ασφαλιστικών εισφορών προς ασφαλιστικά ταμεία μπορεί να πραγματοποιηθεί με αίτησή τους από 17.05.2019 έως και 30.09.2019.

2.Στην περίπτωση, κατά την οποία υπάρχει και αίτημα συνταξιοδότησης, οι υποψήφιοι συνταξιούχοι θα πρέπει να μην οφείλουν άνω των 20.000€ για τον ΟΑΕΕ και άνω των 15.000€ για το ΕΤΑΑ. Το παραπάνω ποσό οφειλής, με το προϊσχύον καθεστώς, συμψηφιζόταν ή παρακρατούνταν από το ποσό της σύνταξης σε ίσες μηνιαίες δόσεις με μέγιστο αριθμό δόσεων τις 40. Πλέον με το νέο καθεστώς ο μέγιστος αριθμός δόσεων αυξάνεται στις 60 μηνιαίες δόσεις και ισχύει για όλες τις κατηγορίες σύνταξης (γήρατος, αναπηρίας, θανάτου)

Η παραπάνω διάταξη θα έχει εφαρμογή για συνταξιοδοτικά αιτήματα που θα υποβληθούν από 1.10.2019 και εξής, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει υποβληθεί αίτημα υπαγωγής στη ρύθμιση οφειλών έως 30.9.2019.

3.Το αντίστοιχο ποσό οφειλών στον ΟΓΑ, το οποίο με το προϊσχύον καθεστώς ανερχόταν στις 4.000€, αυξάνεται στις 6.000€ και ισχύει και εδώ για όλες τις κατηγορίες σύνταξης (γήρατος, αναπηρίας, θανάτου)

4.Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης ορίζεται στα 50€, ενώ για τον ΟΓΑ ορίζεται στα 30€.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

1.Ασφαλισμένοι οι οποίοι θα υπαχθούν στη ρύθμιση από 17.5.2019 έως και 30.9.2019.

2.Ασφαλισμένοι των οποίων η αίτηση συνταξιοδότησής τους έχει απορριφθεί εφόσον υπαχθούν στη ρύθμιση από 17.5.2019 έως 30.9.2019 και στη συνέχεια υποβάλουν συνταξιοδοτικό αίτημα.

3.Ασφαλισμένοι για τους οποίους έχει έως και τις 16.5.2019 παρέλθει η προβλεπόμενη δίμηνη προθεσμία για την εφάπαξ καταβολή και υποβάλουν συνταξιοδοτικό αίτημα ακόμη και μετά τις 30.9.2019.

4.Υποψήφιοι συνταξιούχοι που έχουν υποβάλει συνταξιοδοτικό αίτημα έως και τις 16.5.2019, εφόσον δεν έχει κοινοποιηθεί οφειλή ή έχει κοινοποιηθεί και δεν έχει παρέλθει η νόμιμη προθεσμία για την εφάπαξ καταβολή και υπαχθούν στη ρύθμιση έως 30.9.2019.

5.Συνταξιούχοι με προσωρινή απόφαση συνταξιοδότησης, εφόσον υπαχθούν στη ρύθμιση έως 30.9.2019, χωρίς μεταβολή της ημερομηνίας έναρξης της συνταξιοδότησής τους.

6.Υποψήφιοι συνταξιούχοι, οι οποίοι κατέβαλαν τα απαιτούμενο ποσό από εισφορές που δεν μπορούσε να παρακρατηθεί από τη σύνταξη και από τις 17.5.2019 δεν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση συνταξιοδότησης.

ΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ

Δεν μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση οφειλών του Ν. 4611/2019 όσοι είναι ήδη συνταξιούχοι κατά τις 17.5.2019, με οριστική απόφαση συνταξιοδότησης. 

ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΩΝ

Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής ποσών με σκοπό τη συνταξιοδότηση και τα ποσά αυτά δεν επαρκούσαν για το σκοπό αυτό, η οφειλή είναι δυνατό να υπαχθεί στη ρύθμιση του Ν. 4611/2019 μετά από αίτηση του οφειλέτη ως εξής:

Η αρχική οφειλή χωρίς να συνυπολογιστεί τυχόν καταβολή, υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 έως 6 του Ν.4611/2019
Από το ποσό της οφειλής, όπως αυτό θα προκύψει, αφαιρούνται τα εφάπαξ ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί.
Το ποσό της οφειλής, όπως προκύπτει, εντάσσεται στην παρούσα ρύθμιση.
Τέλος, εάν το ποσό της οφειλής, που προκύπτει μετά τον επανυπολογισμό, είναι μικρότερο από αυτό που έχει καταβληθεί, το υπερβάλλον δεν αναζητείται.


ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΟΦΕΙΛΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΕΙΤΑΙ ΣΕ 120 ΔΟΣΕΙΣ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΟΥΣ

Σε περίπτωση κατά την οποία ο υποψήφιος συνταξιούχος δεν υποβάλει αίτημα για υπαγωγή στη νέα ρύθμιση οφειλών, οι δόσεις στις οποίες θα διενεργείται η πρακράτηση της οφειλής από τη σύνταξη θα είναι 120, φυσικά με το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης. 

Αφορά συνταξιοδοτικά αιτήματα:
 
α.Που θα υποβληθούν από 17.5.2019 έως 30.9.2019.

β.Που έχουν υποβληθεί πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου 4611/2019, γνωστοποιήθηκε στο συνταξιούχο η οφειλή, αλλά δεν έχει παρέλθει μέχρι τη δημοσίευση η προθεσμία των δύο μηνών για την εξόφλησή της.

γ.Που υποβλήθηκαν πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου 4611/2019, γνωστοποιήθηκε η οφειλή στον υποψήφιο συνταξιούχο, η οποία εξοφλήθηκε εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας αλλά δεν υπάρχει ακόμη οριστική απόφαση συνταξιοδότησης.

δ.Που έχουν υποβληθεί πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου 4611/2019, δε θα γνωστοποιηθεί οφειλή διότι αυτή μπορεί να παρακρατηθεί και εκκρεμεί η έκδοση απόφασης συνταξιοδότησης.

ε.Που υποβλήθηκαν πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου 4611/2019 και βρίσκονται σε οποιοδήποτε στάδιο της συνταξιοδοτικής διαδικασίας.


Δημήτριος Νούσκας
Δικηγόρος Εργατολόγος Παρ' Εφέταις,
με εξειδίκευση στο Κοινωνικοασφαλιστικό 
και Συνταξιοδοτικό Δίκαιο

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΥΣΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΘΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
tel:2310545445 mobile:6937174399
Αποστολή mail με την υπόθεσή σας:
dimitris.nouskas.law@gmail.com

Παρασκευή, 17 Μαΐου 2019

ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΠΙΣΤΩΣΗ ΣΤΑ ΑΤΜ ΤΗΣ "13ΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ"

Μετά τη δημοσίευση του Νόμου 4611/2019 στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ξεκίνησε η πίστωση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των συνταξιούχων γήρατος, αναπηρίας και θανάτου των ποσών που ο καθένας δικαιούται, ανάλογα με το ύψος της μικτής κύριας σύνταξης που λαμβάνει.

Δικαιούχοι είναι ακόμη και αυτοί οι οποίοι λαμβάνουν προσωρινή σύνταξη, καθώς και όσοι λαμβάνουν το επίδομα του ανασφάλιστου υπερήλικα. 


Όσοι λαμβάνουν μικτό ποσό κύριας σύνταξης έως 500,00€ θα λάβουν ποσοστό 100% της σύνταξής τους. Το μέτρο αυτό αφορά 800.000 συνταξιούχους.
 
Όσοι λαμβάνουν μικτό ποσό κύριας σύνταξης από 500,01€ έως 600,00€ θα λάβουν ποσοστό 70% της σύνταξής τους. Το μέτρο αυτό αφορά 350.000 συνταξιούχους.

Όσοι λαμβάνουν μικτό ποσό κύριας σύνταξης από 600,01€ έως 1.000,00€ θα λάβουν ποσοστό 50% της σύνταξής τους. Το μέτρο αυτό αφορά 600.000 συνταξιούχους.

Όσοι λαμβάνουν μικτό ποσό κύριας σύνταξης άνω των 1.000,01€ θα λάβουν ποσοστό 30% της σύνταξής τους. Το μέτρο αυτό αφορά 770.000 συνταξιούχους.

Όσοι λαμβάνουν περισσότερες της μιας κύριες συντάξεις θα λάβουν ποσοστό ανάλογο του αθροίσματος των συντάξεων που δικαιούνται.

Δημήτριος Νούσκας
  Δικηγόρος Εργατολόγος Παρ' Εφέταις, 
 με εξειδίκευση στο Κοινωνικοασφαλιστικό 
και Συνταξιοδοτικό Δίκαιο

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΥΣΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΘΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
tel:2310545445 mobile:6937174399
Αποστολή mail με την υπόθεσή σας:
dimitris.nouskas.law@gmail.com

Τετάρτη, 8 Μαΐου 2019

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ-ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ "13η ΣΥΝΤΑΞΗ" ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΙΟ ΥΨΟΣ ΘΑ ΚΥΜΑΝΘΕΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ

Το μέτρο της "13ης σύνταξης" αφορά όλους ανεξαιρέτως τους συνταξιούχους και σύμφωνα με την κυβέρνηση θα νομοθετηθεί άμεσα, με σκοπό να καταβληθεί στους δικαιούχους εντός Μαΐου.

Πιο συγκεκριμένα:

Όσοι λαμβάνουν μικτό ποσό κύριας σύνταξης έως 500,00€ θα λάβουν ποσοστό 100% της σύνταξής τους. Το μέτρο αυτό αφορά 800.000 συνταξιούχους.
 
Όσοι λαμβάνουν μικτό ποσό κύριας σύνταξης από 500,01€ έως 600,00€ θα λάβουν ποσοστό 70% της σύνταξής τους. Το μέτρο αυτό αφορά 350.000 συνταξιούχους.

Όσοι λαμβάνουν μικτό ποσό κύριας σύνταξης από 600,01€ έως 1.000,00€ θα λάβουν ποσοστό 50% της σύνταξής τους. Το μέτρο αυτό αφορά 600.000 συνταξιούχους.

Όσοι λαμβάνουν μικτό ποσό κύριας σύνταξης άνω των 1.000,01€ θα λάβουν ποσοστό 30% της σύνταξής τους. Το μέτρο αυτό αφορά 770.000 συνταξιούχους.

Όσοι λαμβάνουν περισσότερες της μιας κύριες συντάξεις θα λάβουν ποσοστό ανάλογο του αθροίσματος των συντάξεων που δικαιούνται.

Σύμφωνα με την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το μέτρο της "13ης σύνταξης" θα έχει μόνιμο χαρακτήρα. 

Οι υποψήφιοι συνταξιούχοι, οφείλουν να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί και να ενημερώνονται για τα ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα αποκλειστικά από εξειδικευμένους στη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος νομικούς, καθώς οι νομοθετικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα είναι συνεχείς και αδιάκοπες. Η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, σε συνδυασμό με την αναγνώριση ή μη πλασματικών ετών, αναλόγως της κάθε ξεχωριστής περίπτωσης, αποτελεί το κρισιμότερο στάδιο στον ασφαλιστικό βίο του υποψηφίου συνταξιούχου. Είναι επιβεβλημένο να κινηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, εκμεταλλευόμενος την υπαγωγή του σε θετικές για αυτόν ρυθμίσεις και αποφεύγοντας παράλληλα τις διατάξεις "παγίδες", ώστε να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τους ευνοϊκότερους για αυτόν όρους και προϋποθέσεις, "κλειδώνοντας" χαμηλότερα ηλικιακά όρια και γλυτώνοντας έως και αρκετά χρόνια πρόσθετης εργασίας.  

Και όπως πάντα, όλες οι αλλαγές που θα νομοθετηθούν στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας, θα δημοσιεύονται άμεσα στον παρόντα ιστότοπο, με σκοπό την έγκυρη και ταχύτατη ενημέρωση όλων των ασφαλισμένων. 
Δημήτριος Νούσκας
  Δικηγόρος Εργατολόγος Παρ' Εφέταις, 
 με εξειδίκευση στο Κοινωνικοασφαλιστικό 
και Συνταξιοδοτικό Δίκαιο

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΥΣΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
tel:2310545445 mobile:6937174399
Αποστολή mail με την υπόθεσή σας:
dimitris.nouskas.law@gmail.com

Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2019

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ:ΠΩΣ ΘΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΟΥΝ ΤΟ 2019-ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΝΟΥΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 4336/2015, 4387/2016, 4472/2017 ΚΑΙ 4488/2017-ΠΟΤΕ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ ΕΧΕΙ ΛΥΘΕΙ Η ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΤΟΥΣ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ-ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ


Οι παραιτήσεις των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, θα υποβληθούν για τρίτη συνεχή χρονιά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4386/2016, το πρώτο δεκαήμερο μηνός Απριλίου. Σε περίπτωση, κατά την οποία, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι αργία, η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Η ευνοϊκή διάταξη του άρθρου 5 παρ. 4 του νόμου 3075/2002 για τους εκπαιδευτικούς, η οποία τους έδινε δικαίωμα συνταξιοδότησης με 30 έτη υπηρεσίας σε ηλικία 55 ή 60 ετών, αναλόγως του αν είχαν προσληφθεί πριν ή μετά την 1.1.1983, έχει καταργηθεί από τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 5 του νόμου 3865/2010 για όσους και όσες θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1.1.2011 και εφεξής, μπορούν όμως ακόμα να την επικαλεστούν όσοι και όσες έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με όρους και προϋποθέσεις, όπως διαμορφώνονται μέχρι και το έτος 2010. 

Νέα δεδομένα έχουν δημιουργηθεί και για τους εκπαιδευτικούς με την αύξηση των ηλικιακών ορίων, όπως έχουν αποτυπωθεί στις διατάξεις και στους πίνακες 1 και 2 του Νόμου 4336/2015. Πλέον η θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος πραγματοποιείται όχι μόνο με τη συμπλήρωση του απαιτούμενου συντάξιμου χρόνου υπηρεσίας, αλλά πλέον σωρευτικά υπολογίζεται και ο χρόνος συμπλήρωσης του αντίστοιχου ηλικιακού ορίου, οδηγώντας πολλούς εξ αυτών σε συνταξιοδότηση έως και αρκετά έτη αργότερα από ό,τι γνώριζαν μέχρι πρότινος, μέσω της αύξησης των ηλικιακών ορίων σε δυσθεώρητα ύψη.

Αίτηση παραίτησης μόνιμου εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που υποβάλλεται το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου, θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση με το Δημόσιο στις 31 Αυγούστου. Από την 1η Σεπτεμβρίου ο πρώην υπάλληλος δικαιούται συντάξεως, η οποία θα αποδοθεί πρώτα με την καταβολή προκαταβολής σύνταξης και σε δεύτερο χρόνο με την έκδοση της οριστικής συνταξιοδοτικής πράξης.

Ο τρόπος, με τον οποίο θα  υπολογιστεί το ποσό της σύνταξης για τους εκπαιδευτικούς, θα είναι για δεύτερη συνεχή χρονιά (για το 2016 είχαν εξαιρεθεί του νέου τρόπου), αυτός με βάση το Ν.4387/2016, όπως ισχύει και έχει τροποποιηθεί από πλειάδα νομοθετημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του οποίου, η σύνταξη αποτελείται από δύο τμήματα, την εθνική σύνταξη, το ποσό της οποίας και μόνο εγγυάται το κράτος, και το οποίο ανέρχεται σήμερα στα 384€, και το ανταποδοτικό κομμάτι της σύνταξης, το οποίο υπολογίζεται με βάση τις συντάξιμες αποδοχές από το έτος 2002 έως και την προηγούμενη ημέρα από αυτήν της λύσης της υπαλληλικής σχέσης, πολλαπλασιαζόμενο με τους συντελεστές αναπλήρωσης ανάλογα με τον αριθμό των ετών ασφάλισης και υπηρεσίας, αφού προηγουμένως οι συντάξιμες αποδοχές εκάστου ημερολογιακού έτους αναπροσαρμοσθούν με βάση τους συντελεστές τιμαριθμικής αναπροσαρμογής. Κάθε έτος ο πίνακας των συντελεστών μεταβάλλεται. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι φέτος, είναι η πρώτη χρονιά, εντός της οποίας όσοι εκπαιδευτικοί αποχωρήσουν θα δικαιωθούν συντάξεως χωρίς καμία προσωπική διαφορά, καθώς από 1.1.2019 έπαψε να εφαρμόζεται στον υπολογισμό της σύνταξης.
Ανάκληση της αίτησης παραίτησης μπορεί να γίνει εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης παραίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 148 παρ. 4 του Νόμου 3528/2007.
Να τονίσουμε ότι, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις που ορίζει η νομοθεσία, εάν ο εκπαιδευτικός παραιτήθηκε από πλάνη περί τα πράγματα, ενώ δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις για την άμεση καταβολή της σύνταξής του, είναι δυνατό πλέον, με βάση τις διατάξεις του Νόμου 4151/2013, μετά από υποβολή αίτησής του, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 3 μηνών από την ημερομηνία που φέρει το έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης Συντάξεων, να ρυθμιστεί η ανάκληση της παραίτησης και η επαναφορά του εκπαιδευτικού στην Υπηρεσία. Το χρονικό διάστημα από την αποχώρηση από την Υπηρεσία μέχρι την επαναφορά σε αυτή δε λογίζεται συντάξιμο και δεν καταβάλλονται αποδοχές για αυτό.

Μεγάλη, λοιπόν, προσοχή στις προθεσμίες για τους εκπαιδευτικούς, καθώς έχουν ιδιαιτερότητα στο χρόνο που πρέπει να παραιτηθούν από την υπηρεσία τους.

Πρέπει στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι οι υποψήφιοι συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί, οφείλουν να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί και να ενημερώνονται για τα ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα αποκλειστικά από εξειδικευμένους στη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος νομικούς, καθώς οι νομοθετικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα είναι συνεχείς και αδιάκοπες. Η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, σε συνδυασμό με την αναγνώριση ή μη πλασματικών ετών, αναλόγως της κάθε ξεχωριστής περίπτωσης, αποτελεί το κρισιμότερο στάδιο στον ασφαλιστικό βίο του υποψηφίου συνταξιούχου εκπαιδευτικού. Είναι επιβεβλημένο να κινηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, εκμεταλλευόμενος την υπαγωγή του σε θετικές για αυτόν ρυθμίσεις και αποφεύγοντας παράλληλα τις διατάξεις "παγίδες", ώστε να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τους ευνοϊκότερους για αυτόν όρους και προϋποθέσεις, "κλειδώνοντας" χαμηλότερα ηλικιακά όρια και γλυτώνοντας έως και αρκετά χρόνια πρόσθετης εργασίας.  

Και όπως πάντα, όλες οι αλλαγές που θα νομοθετηθούν στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας, θα δημοσιεύονται άμεσα στον παρόντα ιστότοπο, με σκοπό την έγκυρη και ταχύτατη ενημέρωση όλων των ασφαλισμένων.

Δημήτριος Νούσκας
  Δικηγόρος Εργατολόγος Παρ' Εφέταις, 
 με εξειδίκευση στο Κοινωνικοασφαλιστικό 
και Συνταξιοδοτικό Δίκαιο
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΥΣΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
tel:2310545445 mobile:6937174399
Αποστολή mail με την υπόθεσή σας:
dimitris.nouskas.law@gmail.com

Σάββατο, 22 Δεκεμβρίου 2018

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗ ΝΕΑ ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΑΠΟ 1.1.2019-ΠΟΙΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΠΕΥΣΟΥΝ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 31.12.2018

Την τελευταία τους ευκαιρία για να αναγνωρίσουν πλασματικά έτη με το κόστος, όπως έχει διαμορφωθεί για το έτος 2018, έχουν στη διάθεσή τους οι ασφαλισμένοι του Δημοσίου μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Πρόκειται για μια αλλαγή, την οποία η μεγάλη πλειοψηφία των ασφαλισμένων δε γνωρίζει. Κι αυτό γιατί, μετά την αλλαγή της βάσης, επί της οποίας υπολογίζεται το κόστος των πλασματικών από 1.1.2017, που σήμανε στην πράξη διπλασιασμό έως τριπλασιασμό του κόστους για αιτήσεις από 1.1.2017 σε σχέση με το 2016 και τη δεύτερη αύξηση κατά 33,34% για αιτήσεις από 1.1.2018 σε σύγκριση με το 2017, εντός ολίγων ημερών θα υπάρξει νέα αύξηση της τάξεως του 25% σε σχέση με το 2018. Τα ανωτέρω ποσοστά αύξησης θεσμοθετήθηκαν με βάση τις διατάξεις του Νόμου 4387/2016, ενός νόμου, ο οποίος συνέτριψε τις συντάξεις μέσω της θέσπισης της εθνικής σύνταξης και του νέου τρόπου υπολογισμού του ποσού της σύνταξης με χαμηλότατους συντελεστές αναπλήρωσης στο ποσό της ανταποδοτικής σύνταξης. 
     Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι ακόμα δεν έχουν υποβάλει τις αιτήσεις τους, θα πρέπει να συγκεντρώσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να προβούν άμεσα στην υποβολή αιτήσεων, ώστε να "κλειδώσουν" το χαμηλότερο, έως 31.12.2018, κόστος υπολογισμού των πλασματικών ετών.
Σημειώνεται ότι για αιτήσεις έως 31.12.2018 το ποσοστό για την εξαγορά πλασματικών ετών ανέρχεται στο 13,34%, ενώ από 1.1.2018, το κόστος για την εξαγορά πλασματικού χρόνου θα αυξηθεί κατά 25% σε σχέση με το 2018 και θα ανέρχεται στο 16,67%.
      Κρίσιμο θέμα αποτελεί το πότε θα πρωτοκολληθούν οι αιτήσεις από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και όχι το πότε θα αποσταλούν από τα μέρη όλης της Ελλάδας, γι' αυτό θα πρέπει και οι ενδιαφερόμενοι να εξασφαλίσουν την άμεση έκδοση και λήψη πρωτοκόλλου.
      Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν έχουν όλοι οι ασφαλισμένοι όφελος και συμφέρον από την αναγνώριση πλασματικών χρόνων. Ορισμένοι ασφαλισμένοι δε δικαιούνται αναγνωρίσεως πλασματικών χρόνων, ενώ άλλοι δεν έχουν κανένα απολύτως όφελος από αυτά, ιδιαίτερα μάλιστα μετά την ισχύ του νόμου 4336/2015, με τον οποίο εκτινάχθηκαν τα ηλικιακά όρια και ο οποίος συνέδεσε για πρώτη φορά τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος στο Δημόσιο, είτε την 25ετία είτε την 35ετία, με το πότε ο υπάλληλος συμπληρώνει το εκάστοτε νέο διαμορφούμενο ηλικιακό όριο. Οι ανωτέρω, πάντως, ανήκουν στη μειοψηφία των υπαλλήλων, καθώς κατά κανόνα τα πλασματικά έτη δίνουν τη δυνατότητα συνταξιοδότησης νωρίτερα και "γλυτώνουν" τον ασφαλισμένο από επιπλέον έτη εργασίας.
      Συνιστάται στους ασφαλισμένους να ενημερώνονται από εξειδικευμένους στη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος νομικούς, αναφορικά με το με ποιους όρους και προϋποθέσεις "κλειδώνουν" το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα, σε συνδυασμό με την τυχόν αναγνώριση πλασματικών ετών ασφάλισης, που οδηγεί στην κατοχύρωση χαμηλότερων ηλικιακών ορίων. Να μην προβαίνουν σε βεβιασμένες κινήσεις, χωρίς προηγούμενη έγκυρη ενημέρωση, ώστε να έχουν τις δυνατές επιλογές επί τάπητος και να επιλέξουν με σύνεση τη συμφερότερη για την περίπτωσή τους, με γνώμονα πάντοτε τα ιδιαίτερα ασφαλιστικά στοιχεία που αντιστοιχούν στον ασφαλιστικό φάκελο του καθενός.

Και όπως πάντα, όλες οι αλλαγές που θα νομοθετηθούν στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας, θα δημοσιεύονται άμεσα στον παρόντα ιστότοπο, με σκοπό την έγκυρη και ταχύτατη ενημέρωση όλων των ασφαλισμένων.

Δημήτριος Νούσκας
  Δικηγόρος Εργατολόγος Παρ' Εφέταις, 
 με εξειδίκευση στο Κοινωνικοασφαλιστικό 
και Συνταξιοδοτικό Δίκαιο

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΥΣΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
tel:2310545445 mobile:6937174399
Αποστολή mail με την υπόθεσή σας:
dimitris.nouskas.law@gmail.com