Τρίτη, 10 Απριλίου 2012

ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΤΕΚΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 31.12.2010 ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ-ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Για τις μητέρες, αλλά και τους πατέρες, εφόσον το σχετικό δικαίωμα δεν ασκηθεί από τις μητέρες ασφαλισμένες, οι οποίες  θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με όρους και προϋποθέσεις που ίσχυαν μέχρι και τις 31.12.2010, παρέχεται η δυνατότητα σε όσες είναι ασφαλισμένες σε φορείς κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (εκτός ΟΓΑ), να αναγνωρίσουν πλασματικό χρόνο για παιδιά, τα οποία έχουν γεννηθεί ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από 01.01.2000 και μετά.

Μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί στο ότι ο πλασματικός αυτός χρόνος συνυπολογίζεται είτε για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου κατά περίπτωση χρόνου ασφάλισης για θεμελίωση πλήρους σύνταξης, είτε για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης. Το δικαίωμα αναγνώρισης του εν λόγω πλασματικού χρόνου ασκείται κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για λήψη πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος.

Όπως προκύπτει λοιπόν, από τις διατάξεις του άρθρου 141 παρ. 1 Ν. 3655/2008 ο πλασματικός χρόνος για παιδιά μπορεί να συνυπολογιστεί είτε για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος πλήρους συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, είτε για την προσαύξηση του ποσού της πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος και ΟΧΙ για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος μειωμένης σύνταξης ΟΥΤΕ και για την προσαύξηση του ποσού αυτής.

Τα ανωτέρω διευκρινίζονται με νέα διευκρινιστική εγκύκλιο που εκδόθηκε στις 3.4.2012 και αφορούν όσες και όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ίσχυαν μέχρι και τις 31.12.2010 και έχουν τέκνο, το οποίο γεννήθηκε από 01.01.2000 και μετέπειτα.

1 σχόλιο:

Τα σχόλια και ερωτήματά σας εδώ