Τρίτη, 23 Ιουλίου 2013

ΗΜΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ ΛΟΓΩ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.1836/1989 σε περίπτωση διακοπής των εργασιών της εκμετάλλευσης και αδυναμίας από οποιονδήποτε λόγω καταγγελίας της σχέσης εργασίας και έκδοσης της σχετικής βεβαίωσης του εργοδότη ή αποχής του μισθωτού από την εργασία λόγω άσκησης από αυτόν του δικαιώματος της επίσχεσης (άρθρο 325 ΑΚ.), ο άνεργος μπορεί να λάβει επίδομα ανεργίας, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις και ενεργήσει σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 1 του Ν.Δ. 2961/1954.

Η καταβολή επιδότησης ανεργίας λόγω επίσχεσης διαθέτει τα ίδια χαρακτηριστικά με την τακτική επιδότηση ανεργίας και οι επιδοτούμενοι ασφαλίζονται για τον κλάδο ασθένειας, βάσει των όσων ορίζονται από τη διάταξη του άρθρου 24, παρ. 3 του Ν.Δ 2961/1954 και την οικεία ασφαλιστική νομοθεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Επομένως, οι ημέρες επιδότησης λόγω επίσχεσης εργασίας, όπως και οι ημέρες επιδότησης λόγω ανεργίας, συνυπολογίζονται στις λοιπές ημέρες ασφάλισης για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων χορήγησης παροχών ασθενείας σε είδος από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΝΟΥΣΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια και ερωτήματά σας εδώ