Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΙΚΑ-ΠΟΙΟΙ ΚΑΤΟΧΥΡΩΝΟΥΝ ΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕ ΘΙΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΝΕΑ ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΟΡΙΑ

Με βάση το νέο νόμο 4093/2012, εισάγονται νέες μεταβολές στα ηλικιακά όρια και στον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Οι κυριότερες μεταβολές έχουν ως εξής:
1. Στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης από 1.1.2013 και εφεξής, εφαρμόζονται οι προϋποθέσεις του άρθου 10 του Ν. 3863/2010, όπως διαμορφώνονται ως προς το χρόνο ασφάλισης και τα όρια ηλικίας από 1.1.2015 και εφεξής. Ταυτόχρονα, προστίθενται επιπλέον 2 έτη στα διαμορφούμενα όρια ηλικίας.
2.Από 1.1.2013, όλα τα ισχύοντα κατά την 31.12.2012 ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης, τα οποία δεν εθίγησαν με τις διατάξεις του Ν.3863/2010, αυξάνονται κατά 2 έτη.

ΠΑΛΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΜΕ 10.500 ΗΜΕΡΕΣ

Για τους ασφαλισμένους που συνταξιοδοτούνται λόγω 35ετίας, έχουμε τις εξής μεταβολές:

α.Ανακαθορισμό του χρόνου ασφάλισης, ο οποίος από 1.1.2013 αναπροσαρμόζεται  στα 12.000 ημερομίσθια.
β.Αύξηση του ηλικιακού ορίου, το οποίο από  1.1.2013 διαμορφώνεται στο 62ο έτος.

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ 10.000 ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Για τους ασφαλισμένους που συνταξιοδοτούνται με 10.000 ημέρες ασφάλισης υπάρχει ανακαθορισμός του ελάχιστου χρόνου ασφάλισης και αύξηση στα ηλικιακά όρια.

Α.ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ 10.000 ΗΜΕΡΕΣ

α.Από 1.1.2013 το όριο ηλικίας πλήρους σύνταξης, διαμορφώνεται στο 62ο έτος και ο απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης αυξάνεται στις 12.000 ημέρες.
β. Σε ό,τι αφορά τη λήψη μειωμένης σύνταξης, από 1.1.2013 το όριο διαμορφώνεται στο 60ό έτος, ενώ στη συνέχεια, το όριο αυτό σταδιακά προσαυξάνεται και καταργείται, μέσω της προσθήκης ενός εξαμήνου ανά έτος και μέχρι τη συμπλήρωση του 62ου έτους.
Για τη λήψη μειωμένης σύνταξης απαιτείται η πραγματοποίηση τουλάχιστον 100 ημερών ασφάλισης σε κάθε έτος, την προηγούμενη πενταετία από το χρόνο υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης.

Β.ΑΝΔΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ 10.000 ΗΜΕΡΕΣ

α.Το 63,5ο έτος της ηλικίας, το οποίο αποτελεί το όριο ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση 10.000 ημερών ασφάλισης μέχρι και 31.12.2012, ανακαθορίζεται στο 67ο έτος από 1.1.2013, ενώ το 60ό έτος της ηλικίας, που αποτελεί το όριο ηλικίας μειωμένης συνταξιοδότησης με τον ίδιο χρόνο ασφάλισης, αυξάνεται από 1.1.2013 στο 62ο έτος.

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ 4.500 ΗΜΕΡΕΣ

Για τη συγκεκριμένη κατηγορία ασφαλισμένων, αυξάνεται από 1.1.2013 στο 67ο έτος το όριο ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης και στο 62ο έτος το όριο ηλικίας μειωμένης σύνταξης.Οι γυναίκες αυτής της κατηγορίας δικαιούνται σύνταξη με τη συμπλήρωση των ορίων ηλικίας, που διαμορφώνονται κατά το έτος συμπλήρωσης αντίστοιχα του 60ού και 55ου έτους της ηλικίας τους.
Όποια ασφαλισμένη θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα για μειωμένη σύνταξη λόγω γήρατος μέχρι και 31.12.2010, διατηρεί ως προς τη λήψη πλήρους σύνταξης το 60ό έτος της ηλικίας της.

ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΜΕ 5.500 ΗΜΕΡΕΣ

Και σε αυτήν την κατηγορία έχουμε αύξηση των ηλικιακών ορίων από 1.1.2013 στο 67ο έτος για πλήρη συνταξιοδότηση και 62ο έτος για μειωμένη.
Η δυνατότητα συνταξιοδότησης σε αυτήν την κατηγορία ασφαλισμένων παρέχεται μόνο στην περίπτωση, κατά την οποία, με τη συμπλήρωση 5.500 ημερών ασφάλισης, υπάρχει σωρευτικά και η ύπαρξη ανηλίκου τέκνου.

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ 10.500 ΗΜΕΡΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ 7.500 ΣΤΑ ΒΑΡΕΑ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ

Το όριο ηλικίας για πλήρη συνταξιοδότηση αυξάνεται από 1.1.2013 στο 60ό έτος και 9 μήνες, ενώ για μειωμένη στο 58ο έτος και 9 μήνες. Σταδιακά τα ηλικιακά όρια θα αυξάνονται συνεχώς μέχρι που την 1.1.2015 θα καταλήξουν στο 62ο έτος για πλήρη και 60ό έτος για μειωμένη σύνταξη.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Στο νέο νόμο τονίζεται ότι όσοι ασφαλισμένοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31.12.2012 δε θίγονται από τα νέα εξοντωτικά όρια ηλικίας και τις αυξημένες απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης.
Επίσης, δε θίγονται από τα νέα μέτρα, όσοι κατοχυρώνουν δικαίωμα μέχρι 31.12.2012, έστω και με αναγνώριση πλασματικών ετών.

Συμπερασματικά, είναι άκρως σημαντικό για κάθε ασφαλισμένο, να προβεί σε όλες εκείνες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31.12.2012, και σε συνδυασμό με την αναγνώριση πλασματικών ετών, να γλυτώσει αρκετά χρόνια παραμονής στην εργασία (ή αναγκαστική ανεργία), που σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να φτάσει ακόμα και το 67ο έτος.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΝΟΥΣΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1 σχόλιο:

 1. "ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ 4.500 ΗΜΕΡΕΣ
  Όποια ασφαλισμένη θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα για μειωμένη σύνταξη λόγω γήρατος μέχρι και 31.12.2010, διατηρεί ως προς τη λήψη πλήρους σύνταξης το 60ό έτος της ηλικίας της."

  Καλησπέρα σας. Μια ερώτηση θα ήθελα να σας κάνω.
  Τις 31-12-2010 ήμουν 55 ετών και είχα 4.500 ημέρες ασφάλισης ΟΧΙ όμως 100 ανά έτος την τελευταία 5ετία.
  Θεμελιώνω συνταξιοδοτικό δικαίωμα για μειωμένη σύνταξη λόγω γήρατος μέχρι και 31.12.2010, ώστε να ισχύει το 60ο για πλήρη σύνταξη με τον νέο νόμο;
  Ευχαριστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Τα σχόλια και ερωτήματά σας εδώ