Τρίτη, 21 Μαΐου 2013

ΙΚΑ ΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ ΜΕ 10.000 ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΕ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΕΤΩΝ

Η σχετική εγκύκλιος που εκδόθηκε από το ΙΚΑ αναφέρει πως οι άνδρες ασφαλισμένοι που επιθυμούν να συνταξιοδοτηθούν με τις διατάξεις των 10.000 ημερών ασφάλισης όχι με πλήρη συνταξιοδότηση, αλλά με μειωμένη, δε δικαιούνται την αναγνώριση των πλασματικών ετών ασφάλισης που θεσπίστηκαν με το Ν.3863/2010, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3996/2011.

Πιο συγκεκριμένα: Με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 2084/1992, όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με το άρθρο 40 του Ν.3996/2011 παρέχεται η δυνατότητα στους ασφαλισμένους σε φορείς τόσο κύριας, όσο και επικουρικής ασφάλισης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας,  Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, να αναγνωρίζουν από 01.01.2011 και εφεξής διευρυμένους πλασματικούς χρόνους (είτε με συνυπολογισμό είτε με καταβολή εισφορών), προκειμένου να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα ή να προσαυξήσουν το ποσό της σύνταξής τους.

Στους χρόνους αυτούς περιλαμβάνονται η στρατιωτική θητεία, οι σπουδές, ο πλασματικός χρόνος τέκνων, ο χρόνος κενών διαστημάτων ασφάλισης, ο χρόνος απεργίας και άλλα.

Οι χρόνοι αυτοί, σύμφωνα με τη ρητή διατύπωση των σχετικών διατάξεων, αφορούν αποκλειστικά σε ασφαλισμένους που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις αυξημένες χρονικές/ηλικιακές προϋποθέσεις, όπως διαμορφώνονται και ισχύουν από 01.01.2011 και εφεξής, κατά τις διατάξεις του Ν. 3863/2010.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 1846/1951, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 παρ. 12 του Ν.3863/2010, για τους παλαιούς ασφαλισμένους, οι οποίοι συνταξιοδοτούνται με 10.000 ημέρες ασφάλισης, προβλέπεται αύξηση από 01.01.2011 του απαιτούμενου ορίου ηλικίας, μόνο στην περίπτωση λήψης πλήρους σύνταξης, ενώ για τη λήψη μειωμένης σύνταξης ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΥΞΗΣΗ, καθώς το μέχρι 31.12.2010 ισχύον ηλικιακό όριο, δηλαδή το 60ό, παραμένει αμετάβλητο.

Συνεπώς, οι άνδρες ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ δεν έχουν δικαίωμα, για τη λήψη μειωμένης σύνταξης με 10.000 ημέρες ασφάλισης, αναγνώρισης των πλασματικών χρόνων του άρθρου 40 του Ν. 3996/2011, αλλά μόνο αυτών που προβλέπονταν από το άρθρο 40 του Ν.2084/1992, όπως ίσχυε πριν από την τροποποίησή του με την παρ. 18 του άρθρο 10 του Ν. 3863/2010, δηλαδή:

α. χρόνο στρατιωτικής υπηρεσίας (χωρίς τις προβλεπόμενες από την παρ. 18 του άρθρου 10 του Ν. 3863/2010 μειώσεις επί του ποσού της εξαγοράς)

β. χρόνο γονικής άδειας ανατροφής παιδιών

γ. χρόνο εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών και μέχρι 2 έτη

δ.χρόνο επιδότησης λόγω ασθένειας και τακτικής ανεργίας και μέχρι 200 ημέρες για κάθε αιτία και εφόσον οι χρόνοι αυτοί βρίσκονται εντός της τελευταίας δεκαετίας πριν από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης.

Επομένως, από 01.05.2013 όλες οι αιτήσεις για ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ με αναγνώριση πλασματικών χρόνων του άρθρου 40 του Ν. 3996/2011 για άνδρα ασφαλισμένο με 10.000 ημέρες ασφάλισης δε θα γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται.

Δημήτριος Κ. Νούσκας
Δικηγόρος-Εργατολόγος

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΝΟΥΣΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια και ερωτήματά σας εδώ