Τρίτη, 19 Απριλίου 2016

Έκτακτη ενημέρωση (Τελευταία ενημέρωση: 24.04.2016 17:16) -Κατατέθηκε την Παρασκευή 22 Απριλίου στη Βουλή το σχέδιο νόμου για το ασφαλιστικό, μετά το πέρας της δημόσιας διαβούλευσης, με διατάξεις φωτιά για τα ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά δικαιώματα των ασφαλισμένων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που καταβαραθρώνει τα ελάχιστα εναπομείναντα δικαιώματα των ασφαλισμένων κυριολεκτικά σε όλα τα επίπεδα. Όλα τα σημεία-φωτιά που πρέπει να γνωρίζουν οι ασφαλισμένοι, τι αλλάζει στον υπολογισμό του ποσού σύνταξης, ποιοι θίγονται- ποιοι προστατεύουν τα θεμελιωμένα δικαιώματά τους-Σε ποιες κινήσεις πρέπει να προβούν οι ασφαλισμένοι-Πώς αλλάζει το κόστος των πλασματικών ετών σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία-Πώς θα διαμορφώνεται η βασική σύνταξη και πώς το ανταποδοτικό της κομμάτι- Πώς θα διαμορφώνονται πλέον τα ποσοστά αναπλήρωσης και ποια έτη του ασφαλιστικού βίου θα συμμετέχουν στο τελικό ποσό της σύνταξης-Ποιους συμφέρει η άμεση αποχώρηση-Ποιοι θα δικαιούνται πλέον ΕΚΑΣ, ποιοι το χάνουν και από πότε- Όλα τα κριτήρια, οι όροι και οι προϋποθέσεις σε πίνακες και παραδείγματα

Με βάση τα έως τώρα δεδομένα, τα κυριότερα σημεία της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης έχουν ως εξής:
 
 1.Η εθνική σύνταξη θα αναλογεί σε 384€, όμως με 20 πλέον έτη ασφάλισης.Όποιος ασφαλισμένος έχει 20 έτη ασφάλισης αλλά βγαίνει με μειωμένη σύνταξη, θα έχει και μειωμένο ποσό εθνικής σύνταξης.

Η μείωση της εθνικής σύνταξης, προκειμένου για τους ασφαλισμένους που λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη λόγω γήρατος, θα ανέρχεται σε 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται για τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης.

Όποιος έχει λιγότερα των 20 και έως 15 έτη, θα δικαιούται εθνική σύνταξη, όμως με penalty 2% για κάθε έτος που υπολείπεται των 20. Για παράδειγμα, ασφαλισμένος με 15 έτη ασφάλισης θα δικαιωθεί της εθνικής σύνταξης, το ποσό της οποίας όμως θα αντιστοιχεί σε 345,60€. 


Παραθέτουμε ενδεικτικά παραδείγματα ποσών εθνικής σύνταξης για την ευκολότερη κατανόηση από τους αναγνώστες μας, του πόσο ΜΗ εγγυημένο είναι το ποσό των 384€ , του οποίου την καταβολή υποτίθεται ότι το κράτος θα εγγυάται:

1.Εθνική σύνταξη με 20 έτη ασφάλισης στα 67: 384€

2.Εθνική σύνταξη με 15 έτη ασφάλισης στα 67: 345,60€

3.Εθνική σύνταξη με 20 έτη ασφάλισης στα 62 (μειωμένη): 241,92€ !


2.Η εθνική σύνταξη θα υποστεί μειώσεις ακόμα και στις συντάξεις αναπηρίας, ανάλογα με το ποσοστό αναπηρίας του συνταξιούχου, κάτι εντελώς απαράδεκτο.

Πιο συγκεκριμένα:

α.Για ποσοστό αναπηρίας μεταξύ 50% έως 66,99%, η εθνική σύνταξη θα καταβάλλεται σε ποσοστό 50%.

β.Για ποσοστό αναπηρίας μεταξύ 67% έως 79,99%  η εθνική σύνταξη θα καταβάλλεται σε ποσοστό 75%.

γ.Για ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω η εθνική σύνταξη θα καταβάλλεται σε ποσοστό 100%.

3. Αναφορικά με το ανταποδοτικό κομμάτι της σύνταξης, κρίσιμα είναι τα ασφαλιστικά έτη από το 2002 και έως την ημερομηνία έναρξης καταβολής της σύνταξης.Εφεξής ετησίως η περίοδος αυτή αναφοράς θα αυξάνεται κατά ένα έτος.

Τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης διαμορφώνονται ως εξής:

ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΕΤΩΝ                   ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ

 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣΑΠΟ ΕΩΣ0          15                                                          0,77%

15,01   18                                                          0,84%

18,01   21                                                          0,90%

21,01   24                                                          0,96%

24,01   27                                                          1,03%

27,01   30                                                          1,21%

30,01   33                                                          1,42%

33,01   36                                                          1,59%

36,01   39                                                          1,80%

39,01   42 και περισσότερα                               2,00%


4.Με βάση τα ανωτέρω ποσοστά, όσοι εξέρχονται της εργασίας τους με μικρές συντάξιμες αποδοχές με έως 25 έτη ασφάλισης, δε θα δουν μειώσεις (κάποιοι θα δουν έως και μικρές αυξήσεις) στις συντάξεις τους.
Αντιθέτως, ασφαλισμένοι με άνω των 30 έτη ασφάλισης και με συντάξιμες αποδοχές άνω των 1.000€, θα λαμβάνουν μικρότερο αναλογικά ανταποδοτικό κομμάτι σύνταξης και κατ' επέκτασιν μικρότερο του προηγούμενου καθεστώτος ποσό σύνταξης.

5. Οι συντάξεις όσων αποχωρούν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου και εφεξής, θα εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού. Όσοι από τα ανωτέρω πρόσωπα έχουν αποχωρήσει ή θα αποχωρήσουν εντός του έτους 2016, σε περίπτωση κατά την οποία το ακαθάριστο ποσό της κανονιζόμενης σύνταξης υπολείπεται κατά ποσοστό άνω του20%, του ποσού της σύνταξης που θα ελάμβαναν με βάση τον τρόπο υπολογισμού, όπως αυτός ίσχυε κατά την 31.12.2014, το ήμισυ της διαφοράς αυτής καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά, ενώ για όσους θα αποχωρήσουν εντός του έτους 2017 ή εντός του έτους 2018, η κατά τα ανωτέρω προσωπική διαφορά, ανέρχεται στο ένα τρίτο (1/3) της διαφοράς και στο ένα τέταρτο (1/4) αυτής, αντίστοιχα.
6.Οι ήδη καταβαλλόμενες επικουρικές συντάξεις αναπροσαρμόζονται με εφαρμογή των διατάξεων, εφόσον το άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης του δικαιούχου υπερβαίνει το ποσό των χιλίων τριακοσίων (1.300) ευρώ.

7.Μειώσεις, από 1/1/2016, θα επιβληθούν αναδρομικά στα μερίσματα του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων καθώς και στα εφάπαξ.

8. Συντάξεις χηρείας-Με το νέο καθεστώς μόνο με τη συμπλήρωση του 55ου έτους του επιζώντος συζύγου


Α. Ο επιζών σύζυγος, εφόσον έχει συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας του κατά το χρόνο θανάτου του συνταξιούχου ή ασφαλισμένου. Εφόσον έχει συμπληρώσει το 52ο έτος της ηλικίας του κατά τον ως άνω χρόνο, δικαιούται σύνταξη για διάστημα τριών ετών, μετά την πάροδο των οποίων η καταβολή σύνταξης αναστέλλεται μέχρι τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας του. Εφόσον δεν έχει συμπληρώσει το 52ο έτος της ηλικίας του κατά τον ως άνω χρόνο, δικαιούται σύνταξη για διάστημα τριών (3) ετών. 

9. Νέο ανώτατο όριο ατομικής μηνιαίας καταβαλλόμενης σύνταξης τίθεται το εξαπλάσιο της εθνικής σύνταξης, δηλαδή τα 2.304€, ενω το άθροισμα όλων των καταβαλλομένων συντάξεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το οκταπλάσιο της εθνικής σύνταξης, δηλαδή τα 3.072€.


10.Απασχόληση συνταξιούχων-Σαρωτικές αλλαγές και στον απασχολούμενο συνταξιούχο με περικοπή 60% στο ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ όλων των κύριων συντάξεων αλλά ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ, για όσο χρόνο διαρκεί η απασχόληση.

Στους συνταξιούχους λόγω γήρατος του Δημοσίου καθώς και όλων των φορέων, ταμείων, κλάδων ή λογαριασμών που εντάσσονται στον ΕΦΚΑ, οι οποίοι αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ, οι ακαθάριστες συντάξεις κύριες και επικουρικές καταβάλλονται μειωμένες σε ποσοστό 60% για όσο χρόνο απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή την δραστηριότητα.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημάνουμε ότι οι υποψήφιοι συνταξιούχοι, οφείλουν να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί και να ενημερώνονται για τα ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα αποκλειστικά από εξειδικευμένους στη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος νομικούς, καθώς οι νομοθετικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα είναι συνεχείς και αδιάκοπες. Η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, σε συνδυασμό με την αναγνώριση ή μη πλασματικών ετών, αναλόγως της κάθε ξεχωριστής περίπτωσης, αποτελεί το κρισιμότερο στάδιο στον ασφαλιστικό βίο του υποψηφίου συνταξιούχου. Είναι επιβεβλημένο να κινηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, εκμεταλλευόμενος την υπαγωγή του σε θετικές για αυτόν ρυθμίσεις και αποφεύγοντας παράλληλα τις διατάξεις "παγίδες", ώστε να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τους ευνοϊκότερους για αυτόν όρους και προϋποθέσεις, "κλειδώνοντας" χαμηλότερα ηλικιακά όρια και γλυτώνοντας έως και αρκετά χρόνια πρόσθετης εργασίας.
Και όπως πάντα, όλες οι αλλαγές που θα νομοθετηθούν στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας, θα δημοσιεύονται άμεσα στον παρόντα ιστότοπο, με σκοπό την έγκυρη και ταχύτατη ενημέρωση όλων των ασφαλισμένων.
                                                                              

Δημήτριος Κ. Νούσκας

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΥΣΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
tel:2310545445 mobile:6937174399
Αποστολή mail:
dimitris.nouskas.law@gmail.com 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια και ερωτήματά σας εδώ