Τρίτη, 24 Απριλίου 2018

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ-ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ-ΠΟΙΟΙ ΕΥΝΟΟΥΝΤΑΙ-ΣΕ ΤΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΘΑ ΠΕΡΙΚΟΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ-ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

Σύμφωνα με την τελευταία εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, προβλέπονται, για όσους συνταξιοδοτούνται από τις 13.05.2016 και εφεξής, τα ακόλουθα:

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο εφαρμόζεται στους συνταξιούχους, οι οποίοι αναλαμβάνουν εργασία ή αυτοαπασχόληση από την κρίσιμη ημερομηνία ισχύος του νόμου 4387/2016, δηλαδή από 13.05.2016 και εφεξής. Δεν εφαρμόζεται όμως σε όλες τις περιπτώσεις, παρά σε αυτές, από τις οποίες προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ.

Σε οποιαδήποτε περίπτωση, κατά την οποία δεν προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ, η διάταξη του άρθρου 20 του νόμου 4387/2016 δεν εφαρμόζεται στους συνταξιούχους που απασχολούνται, ακόμη και αν από την επαγγελματική τους δραστηριότητα προκύπτει εισόδημα.

Σε περίπτωση λοιπόν, κατά την οποία ο συνταξιούχος απασχολείται σύμφωνα με τις ανωτέρω προϋποθέσεις με εργασία ή δραστηριότητα υποχρεωτικά υπακτέα στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ, τότε θα υπάρχει περικοπή ή ακόμη και αναστολή στη σύνταξή του.

Α. Περικοπή της σύνταξης. 
Εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις, η περικοπή ανέρχεται στο ποσοστό του 60%. Προσοχή, η περικοπή ισχύει για ολόκληρο το ποσό της σύνταξης, από το πρώτο ευρώ, και όχι από ένα όριο και πάνω, όπως όριζε το προϊσχύον καθεστώς για την απασχόληση των συνταξιούχων.

Το ποσό της σύνταξης θα καταβάλλεται μειωμένο κατά 60%, ανάλογα με το πόσες ημέρες αντιστοιχούν στην απασχόλησή του, για την οποία προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης.

Παράδειγμα: Συνταξιούχος λαμβάνει κύρια σύνταξη 700€ και επικουρική 100€ και εργάζεται για 5 ημέρες το μήνα, με πλήρες ωράριο. Σε μια τέτοια περίπτωση, το ποσό της κύριας σύνταξης ανέρχεται μηνιαίως στο ποσό των 28€ ΄(700€ /25), και για κάθε ημέρα απασχόλησης το ποσό της κύριας σύνταξης μειώνεται κατά 16,80€ (28€ χ 60%)  και η συνολική περικοπή στον εν λόγω συνταξιούχο λόγω απασχόλησης 5 ημερών θα ανέλθει στα 84€, με αποτέλεσμα να λάβει κύρια σύνταξη ύψους 616€.

Αναλογικά θα υπολογιστεί και η περικοπή στην επικουρική σύνταξη, το ποσό της οποίας ανέρχεται ημερησίως στα 4,00€ (100€/25) και για κάθε ημέρα απασχόλησης το ποσό της επικουρικής σύνταξης μειώνεται κατά 2,40€ (4,00€ χ 60%). Συνεπώς, ο συνταξιούχος του παραδείγματός μας θα λάβει επικουρική σύνταξη μειωμένη κατά 12€ μηνιαίως και συνολικά 88€.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια περικοπής ή αναστολής της σύνταξης, ο συνταξιούχος καταβάλλει τις οριζόμενες από το νόμο ασφαλιστικές εισφορές.

Β.Αναστολή σύνταξης

Ειδικά στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες ο συνταξιούχος αναλάβει εργασία σε φορείς της γενικής κυβέρνησης, η καταβολή της σύνταξης αναστέλλεται για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η εργασία.

Παράδειγμα: Συνταξιούχος με κύρια σύνταξη 900€ και επικουρική 100€, που αναλαμβάνει εργασία σε φορέα γενικής κυβέρνησης, για 5 ημέρες το μήνα με πλήρες ωράριο. Το ποσό της κύριας σύνταξης ανέρχεται σε 36€ ημερησίως για την κύρια σύνταξη και 4,00€ ημερησίως για την επικουρική. Στην περίπτωση αυτή, ο συνταξιούχος του παραδείγματός μας θα λαμβάνει μηνιαίως 720€ [900€ - (5 χ 36€)] και επικουρική σύνταξη 80€ [100€ - (5 χ 4,00)]

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Από τις ανωτέρω ρυθμίσεις εξαιρούνται οι συνταξιούχοι της Τράπεζας της Ελλάδος.
Ακόμη, εξαιρούνται όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος έως και 12.05.2016 και είχαν αναλάβει εργασία ή αυτοαπασχόληση μέχρι την ημερομηνία αυτή και συνεχίζουν την απασχόλησή τους, οπότε και υπάγονται στο προϊσχύον καθεστώς απασχολούμενων συνταξιούχων.

Οι υποψήφιοι συνταξιούχοι, οφείλουν να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί και να ενημερώνονται για τα ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα αποκλειστικά από εξειδικευμένους στη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος νομικούς, καθώς οι νομοθετικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα είναι συνεχείς και αδιάκοπες. Η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, σε συνδυασμό με την αναγνώριση ή μη πλασματικών ετών, αναλόγως της κάθε ξεχωριστής περίπτωσης, αποτελεί το κρισιμότερο στάδιο στον ασφαλιστικό βίο του υποψηφίου συνταξιούχου. Είναι επιβεβλημένο να κινηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, εκμεταλλευόμενος την υπαγωγή του σε θετικές για αυτόν ρυθμίσεις και αποφεύγοντας παράλληλα τις διατάξεις "παγίδες", ώστε να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τους ευνοϊκότερους για αυτόν όρους και προϋποθέσεις, "κλειδώνοντας" χαμηλότερα ηλικιακά όρια και γλυτώνοντας έως και αρκετά χρόνια πρόσθετης εργασίας.  

Και όπως πάντα, όλες οι αλλαγές που θα νομοθετηθούν στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας, θα δημοσιεύονται άμεσα στον παρόντα ιστότοπο, με σκοπό την έγκυρη και ταχύτατη ενημέρωση όλων των ασφαλισμένων. 


Δημήτριος Νούσκας
  Δικηγόρος Εργατολόγος Παρ' Εφέταις, 
 με εξειδίκευση στο Κοινωνικοασφαλιστικό 
και Συνταξιοδοτικό Δίκαιο

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΥΣΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
tel:2310545445 mobile:6937174399
Αποστολή mail με την υπόθεσή σας:
dimitris.nouskas.law@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια και ερωτήματά σας εδώ