Κυριακή, 11 Σεπτεμβρίου 2011

ΕΚΑΣ - ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ - ΤΑ ΝΕΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ - ΚΛΙΜΑΚΕΣ - ΠΟΣΑ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Εκδόθηκε η διευκρινιστική εγκύκλιος με όλες τις νέες ρυθμίσεις για τη χορήγηση του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων.
Στην εγκύκλιο αναφέρονται τα νέα εισοδηματικά κριτήρια, οι κλίμακες, τα ποσά και οι δικαιούχοι του ΕΚΑΣ.

Όροι και προϋποθέσεις-Δικαιούχα πρόσωπα:

Οι συνταξιούχοι γήρατος, αναπηρίας και θανάτου των οργανισμών Kύριας Aσφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην ΟΓΑ, καθώς και του ΝΑΤ, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

ΗΛΙΚΙΑΚΟ ΟΡΙΟ

1. Οι συνταξιούχοι γήρατος και θανάτου να έχουν συμπληρώσει την 1.1.2011 το 60ό έτος της ηλικίας τους.
Δεν απαιτείται η συμπλήρωση του ανωτέρω ορίου ηλικίας στις περιπτώσεις συνταξιούχων αναπηρίας και σε περιπτώσεις παιδιών που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του πατέρα τους.

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

2. Το συνολικό καθαρό εισόδημα από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και βοηθήματα), μισθούς ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα να μην υπερβαίνει το ποσό των 8.472,09 ευρώ.

3. Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο καθώς και απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των 9.884,11 ευρώ.

4. Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο καθώς και απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα να μην υπερβαίνει τα 15.380,90 ευρώ.

Τα παραπάνω ποσά αφορούν εισοδήματα που δηλώθηκαν με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου οικονομικού έτους.

5. Το συνολικό ποσό κύριας και επικουρικής σύνταξης που καταβάλλεται στο συνταξιούχο κατά το μήνα έναρξης ισχύος των κοινοποιούμενων διατάξεων, στο οποίο περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως επιδόματα, εκτός των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων-Πάσχα και του επιδόματος αδείας, δεν υπερβαίνει το ποσό των 850,00 ευρώ.

6. Μόνιμη διαμονή του δικαιούχου στην Ελλάδα.

Ποσά επιδόματος:

 • για συνολικά ποσά εισοδήματος έως 7.715,65 ευρώ καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα ύψους 230,00 ευρώ
 • για συνολικά ποσά εισοδήματος από 7.715,66 έως 8.018,26 ευρώ καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα ύψους 172,50 ευρώ
 • για συνολικά ποσά εισοδήματος από 8.018,27 έως 8.219,93 ευρώ καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα ύψους 115,00 ευρώ
 • για συνολικά ποσά εισοδήματος από 8.219,94 έως 8.472,09 ευρώ καταβάλλεται μηναίο επίδομα ύψους 57,50 ευρώ
Τα παραπάνω ποσά θα λαμβάνουν όσοι συνταξιούχοι γήρατος και αναπηρίας λαμβάνουν ΠΛΗΡΗ σύνταξη.
Για όσους λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη γήρατος (λόγω ορίου ηλικίας) ή μειωμένη σύνταξη αναπηρίας, το δικαιούμενο Ε.Κ.Α.Σ. θα ισούται με τα 2/3 των ανωτέρω πλήρων ποσών Ε.Κ.Α.Σ.

Στις περιπτώσεις συνδικαιούχων συντάξεων θανάτου -δικαιούχων του Ε.Κ.Α,Σ, το ποσό του επιδόματος επιμερίζεται στους συνδικαιούχους κατά τα ίδια ποσοστά επιμερισμού της σύνταξης.

Για ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ καθιερώνεται χορήγηση Ε.Κ.Α.Σ ύψους 30,00 ευρώ ανά μήνα,  με ειδικά εισοδηματικά κριτήρια.

Ειδικά για τους κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού δικαιούχους σύνταξης γήρατος, αναπηρίας και θανάτου των οργανισμών Κύριας Ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην ΟΓΑ, καθώς και του ΝΑΤ, καταβάλλεται από τον επόμενο της δημοσίευσης μήνα ποσό ΕΚΑΣ ύψους 30,00 ευρώ μηνιαίως.

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται από τους ασφαλισμένους είναι οι ακόλουθες:

1. Το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημα από συντάξεις ( κύριες, επικουρικές και βοηθήματα), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα κυμαίνεται από 8.472,10 έως 9.200,00 ευρώ.

2. Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο, καθώς και το απαλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 13.500,00 ευρώ.

Τα παραπάνω ποσά αφορούν εισοδήματα που δηλώθηκαν με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου οικονομικού έτους.

3. Το συνολικό ακαθάριστο ποσό κύριας και επικουρικής σύνταξης που καταβάλλεται στο συνταξιούχο κατά το μήνα έναρξης ισχύος των κοινοποιούμενων διατάξεων, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως επιδόματα, εκτός των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων-Πάσχα και του επιδόματος αδείας, δεν υπερβαίνει το ποσό των 850,00 ευρώ.

Προκειμένου για όσους συνταξιοδοτούνται μετά την έναρξη ισχύος των κοινοποιούμενων διατάξεων, για τη διαπίστωση της υπέρβασης ή όχι του ανωτέρω ορίου (δηλ. των 850,00 ευρώ) λαμβάνονται υπόψη τα ακαθάριστα ποσά κύριας και επικουρικής σύνταξης του πρώτου πλήρους μήνα συνταξιοδότησης.

Το ποσό των 30,00 ευρώ μειώνεται κατά το 1/3 σε περίπτωση συνταξιούχων με μειωμένη σύνταξη γήρατος (λόγω ορίου ηλικίας) και μειωμένη σύνταξη αναπηρίας.

Για τον έλεγχο της πλήρωσης των εισοδηματικών κριτηρίων λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα που δηλώθηκαν με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου οικονομικού έτους.

1 σχόλιο:

 1. Γεια σας.
  Στον υπολογισό του καθαρου εισοδήματος συνυπολογιςεται και το ΕΚΑΣ?
  Ευχαριστω πολυ
  Μιχάλης Δ

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Τα σχόλια και ερωτήματά σας εδώ