Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2012

ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΔΙΚΙΑΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Πριν 2 μήνες είχαμε αναρτήσει το άρθρο : ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ-Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΔΙΚΙΑ
Για όποιον αναγνώστη επιθυμεί να ανατρέξει και να θυμηθεί
Επιτέλους, 2 μήνες μετά, το κράτος δείχνει ότι αντιλαμβάνεται το μέγεθος της αδικίας και της δυσχερούς θέσης, στην οποία έχουν περιέλθει χιλιάδες ασφαλισμένοι-υποψήφιοι συνταξιούχοι, οι οποίοι, σε περίπτωση υπολειπόμενου χρόνου ασφάλισης καλούνταν, μέσω της αναγνώρισης πλασματικών ετών, να καταβάλουν εφάπαξ υπέρογκα ποσά, προκειμένουν να δικαιωθούν της προσωρινής συντάξεως. Πρόκειται για την καταβολή, εντός ενός αναλογικά μικρού χρονικού διαστήματος, ενός μηνιαίου ποσού έναντι, μέχρι την έκδοση της οριστικής εγκριτικής συνταξιοδοτικής αποφάσεως, η οποία λόγω υπερβολικού αριθμού αιτήσεων και ελλείποντος προσωπικού στα ασφαλιστικά ταμεία καθυστερεί για πολλούς μήνες, με αποτέλεσμα την οικονομική εξαθλίωση του υποψηφίου συνταξιούχου, ο οποίος δεν έχει εισόδημα από άλλη πηγή. Σε περίπτωση μη συμπληρώσεως του ελάχιστου απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης, ο ασφαλισμένος προέβαινε σε αίτηση αναγνώρισης πλασματικού χρόνου, ώστε να συμπληρώσει τον υπολειπόμενο χρόνο.
Όμως, σύμφωνα με την προηγούμενη εγκύκλιο, ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος συνταξιούχος δεν εδικαιούτο την προσωρινή σύνταξη, εκτός αν ΕΞΟΦΛΟΥΣΕ προηγουμένως τις εισφορές για τον πλασματικό χρόνο. Ένα μέτρο, δηλαδή, όπως η προσωρινή σύνταξη, το οποίο θεσπίστηκε για την ανακούφιση των αδύναμων οικονομικά υποψηφίων συνταξιούχων, απέτυχε στο σκοπό του, καθώς, απαιτούνταν πολλές φορές η καταβολή χιλιάδων ευρώ, ώστε να ξεκινήσει η καταβολή της προσωρινής σύνταξης.
Το άρθρο μας τότε κατέληγε ως εξής:

"ΔΩΣΤΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΕΦΑΠΑΞ ΕΞΟΦΛΗΣΗ.ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΤΩΡΑ"
Η νέα εγκύκλιος του ΙΚΑ, που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο σήμερα 19.11.2012,  αναφέρει πως :
α.Λόγω του γεγονότος ότι πολύ μεγάλος αριθμός υποψηφίων συνταξιούχων αναγνωρίζει πλασματικούς χρόνους, ώστε να θεμελιώσει συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
β.Λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών δεν είναι δυνατή η άμεση εξόφληση (εφάπαξ) των οφειλών της εξαγοράς.
γ.Λόγω του ότι ο χρόνος αναμονής για την έκδοση της οριστικής συνταξιοδοτικής αποφάσεως δεν είναι σύντομος.
Είναι επιτρεπτό να εκδίδεται απόφαση προσωρινής σύνταξης στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες έχουν εκδοθεί αποφάσεις αναγνώρισης πλασματικών χρόνων και η εξόφληση της οφειλής δε γίνεται εφάπαξ, αλλά ζητείται παρακράτηση από τη μηνιαία σύνταξη.
Έτσι δε θα χρειάζεται ο υποψήφιος-συνταξιούχος να καταβάλει και να εξοφλήσει τις προβλεπόμενες εισφορές, αντιθέτως, με την έκδοση της αποφάσεως, θα προβλέπεται η παρακράτηση του 1/3 από το μηνιαίως καταβαλλόμενο ποσό προσωρινής σύνταξης σε ό,τι αφορά εξαγορά χρόνου στρατιωτικής θητείας, και του 1/4 από το μηνιαίως καταβαλλόμενο ποσό προσωρινής σύνταξης, σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες αναγνωρίσεις.
Επιτέλους λοιπόν, θα εκδίδονται προσωρινές συνταξιοδοτικές αποφάσεις, στις οποίες έχει συμπεριληφθεί αναγνωριζόμενος χρόνος,  ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, κάτι που αποτελούσε πάγιο αίτημά μας και αναμφίβολα πρόκειται να δώσει μια βαθιά ανάσα και θα βγάλει από το αδιέξοδο χιλιάδες ασφαλισμένους, οι οποίοι βρίσκονται στα πρόθυρα της συνταξιοδότησης.

Δημήτριος Κ. Νούσκας
Δικηγόρος-Εργατολόγος

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΝΟΥΣΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια και ερωτήματά σας εδώ