Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2015

ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΟΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ-ΠΟΙΟΙ ΘΙΓΟΝΤΑΙ-ΠΟΙΟΙ ΠΕΡΙΣΩΖΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ-ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ


Δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως η υπουργική απόφαση κατ΄εφαρμογήν του Νόμου 4336/2015, η οποία συμπεριλαμβάνει τους οριστικούς πίνακες με τα τελικά όρια ηλικίας για πλήρη και μειωμένη συνταξιοδότηση για όλες τις κατηγορίες των ασφαλισμένων.

Πρέπει να τονίσουμε ότι:
 

1.Θεμελιωμένα δικαιώματα έως την ισχύ του νόμου 4336/2015 δε θίγονται και μπορούν να ασκηθούν οποτεδήποτε.

2.Καθιερώνεται extra ποσοστό penalty, πέραν των ήδη προβλεπομένων, το οποίο θα υπολογίζεται επί του συνολικού αρχικού και ήδη υπάρχοντος penalty και επιβάλλεται μέχρι τη συμπλήρωση του νέου διαμορφούμενου ορίου ηλικίας για πλήρη συνταξιοδότηση.

3.Εξαιρούνται από τα νέα όρια ηλικίας και ΔΕΝ υπάγονται στους νέους πίνακες:

Α. οι υπαγόμενοι σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, δηλαδή οι υπαγόμενοι στις ακόλουθες διατάξεις,όπως αυτές ισχύουν:

α. του εδαφίου β΄ της παρ. 5 του άρθρου 28 του Α.Ν. 1846/1951,

β. της παρ. 1 του αρ. 20 του Ν. 997/1979, της παρ. 2 του άρθρου 48 του Ν. 2084/1992,

γ. της παρ. 2 του αρθ. 13 του Ν. 2335/1995,

δ. το τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 825/1978,

ε. του άρθρου 43 του Ν. 1543/1985

στ. του άρθρου 36 του Ν. 1694/1987,

ζ. των παρ. 2ε και 2στ του άρθρου 46 του Ν. 2084/1992,

η. των παρ. 1−3 του άρθρου 14Α και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 14 του Π.δ. 913/1978 (220, Α΄),

θ. των παρ. 3 και 5 του άρθρου 24 του Ν. 2084/1992 καθώς και από τους υπαγόμενους στην παρ. 4 του άρθρου 24 του Ν. 2084/1992 οι απασχολούμενοι σε οικοδομικές και τεχνικές εργασίες που περιλαμβάνονται στην περίπτωση Α2 της υπουργικής απόφασης Φ10221/ οικ. 26816/929/2−12−2011 (Β΄/2778) και το προσωπικό καθαριότητας των OTA.

Β. όσοι συνταξιοδοτούνται είτε με βάση τις διατάξεις του Ν. 612/1977, είτε με βάση τις διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτές (άρθρο 40 παρ. 8 του Ν. 1902/1990, άρθρο 16 παρ. 3 του Ν. 2227/1994, άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 3075/2002, άρθρο 5 παρ. 1, 3 του Ν. 3232/2004, άρθρο 61 παρ. 4 του Ν. 3518/2006, άρθρο 37 παρ. 4 του Ν. 3996/2011)

Γ. οι ασφαλισμένοι που υπάγονται σε γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις συνταξιοδότησης ως μητέρες και χήροι πατέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων.

4.Οι ασφαλισμένοι για τους οποίους, βάσει του προγενέστερου του Ν. 4336/2015 νομοθετικού πλαισίου, δεν προβλεπόταν όριο ηλικίας για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος, αποκτούν δικαίωμα λήψης σύνταξης με τη συμπλήρωση του μεταβατικού νέου ορίου ηλικίας  συνταξιοδότησης της στήλης «ηλικία συνταξιοδότησης» του Πίνακα 1 που αντιστοιχεί στο ημερολογιακό έτος κατά το οποίο συμπληρώνουν το κατά
περίπτωση προβλεπόμενο όριο ηλικίας της περίπτωσης 2β της υποπαραγράφου Ε3 της παραγράφου Ε του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015.
Ο ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΑ 62)
Ο ΠΙΝΑΚΑΣ 2 (ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΑ 67)

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημάνουμε ότι οι υποψήφιοι συνταξιούχοι, οφείλουν να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί και να ενημερώνονται για τα ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα αποκλειστικά από εξειδικευμένους στη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος νομικούς, καθώς οι νομοθετικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα είναι συνεχείς και αδιάκοπες. Η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, σε συνδυασμό με την αναγνώριση ή μη πλασματικών ετών, αναλόγως της κάθε ξεχωριστής περίπτωσης, αποτελεί το κρισιμότερο στάδιο στον ασφαλιστικό βίο του υποψηφίου συνταξιούχου. Είναι επιβεβλημένο να κινηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, εκμεταλλευόμενος την υπαγωγή του σε θετικές για αυτόν ρυθμίσεις και αποφεύγοντας παράλληλα τις διατάξεις "παγίδες", ώστε να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τους ευνοϊκότερους για αυτόν όρους και προϋποθέσεις, "κλειδώνοντας" χαμηλότερα ηλικιακά όρια και γλυτώνοντας έως και αρκετά χρόνια πρόσθετης εργασίας.
Και όπως πάντα, όλες οι αλλαγές που θα νομοθετηθούν στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας, θα δημοσιεύονται άμεσα στον παρόντα ιστότοπο, με σκοπό την έγκυρη και ταχύτατη ενημέρωση όλων των ασφαλισμένων.

Δημήτριος Κ. Νούσκας
Δικηγόρος-Εργατολόγος


https://www.facebook.com/dimitris.nouskas.lawyer
http://dikigoros-sintakseis-neo-asfalistiko.blogspot.gr/

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΝΟΥΣΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΣ
ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
tel:2310545445 mobile:6937174399
 Αποστολή mail στο:
 dimitris.nouskas.law@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια και ερωτήματά σας εδώ