Κυριακή, 16 Ιανουαρίου 2011

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2011 ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΣΟΧΗ!! ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΘΕΜΕΛΙΩΝΟΥΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟ 01.01.2011 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ

1.Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας

2.Ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών

3.Ο χρόνος επιδότησης λόγω ασθένειας και μέχρι 300 ημέρες

4.Ο χρόνος επιδότησης λόγω ανεργίας και μέχρι 300 ημέρες

5.Ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών και μέχρι δύο έτη

6.Ο χρόνος σπουδών για την απόκτηση ενός μόνο πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και ο χρόνος σπουδών, μετά τη συμπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας, σε μέσες επαγγελματικές σχολές, ο οποίος είναι ίσος με τα κατά τα χρόνια αποφοίτησης επίσημα ακέραια χρόνια σπουδών της οικείας σχολής

7. Ο χρόνος ανεργίας, μετά την υπαγωγή στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο

8.Ο προβλεπόμενος από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. χρόνος απουσίας από την εργασία λόγω κύησης και λοχείας

9.Ο πλασματικός χρόνος του άρθρου 141 του ν. 3655/2008, που αναγνωρίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές και ανεξάρτητα του χρόνου γέννησης των παιδιών

10.Ο χρόνος μαθητείας όπως ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις

11.Ο χρόνος αποδεδειγμένης άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας πριν την εγγραφή στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Ε. και μέχρι 5 έτη, εφόσον δεν είχαν πληρωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια και ερωτήματά σας εδώ