Σάββατο, 19 Μαρτίου 2011

ΔΗΜΟΣΙΟ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΕΚΝΩΝ


1. Αίτηση

2. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών στο οποίο να αναφέρονται αναλυτικά οι
τυχόν προϋπηρεσίες (ακριβή χρονικά διαστήματα)

3. Βεβαίωση για τον χρόνο ασφάλισης που έχει τυχόν διανυθεί στην ασφάλιση άλλου
ασφαλιστικού φορέα (το δικαιολογητικό αυτό υποβάλλεται μόνο από όσους έχουν
προσληφθεί/διορισθεί για πρώτη φορά στο Δημόσιο μετά την 1/1/1983).

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

5. Πρόσφατη βεβαίωση αποδοχών (του μήνα υποβολής της σχετικής αίτησης).

6. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνετε:
ότι τον χρόνο του οποίου ζητάτε την αναγνώριση δεν τον χρησιμοποιήσατε ούτε θα
τον χρησιμοποιήσετε για να πάρετε σύνταξη από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης και τον τρόπο εξόφλησης της εισφοράς εξαγοράς (με δόσεις ή εφάπαξ).

7. Φωτοτυπία του δελτίου της αστυνομικής σας ταυτότητας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια και ερωτήματά σας εδώ