Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2011

ΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

1. Αίτηση

2. Ασφαλιστικά βιβλιάρια-στοιχεία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή και άλλων φορέων και σε περίπτωση έλλειψής τους, απόφαση ή βεβαίωση των φορέων για το αν υπήρξε ασφάλιση σε αυτούς, κατά το χρόνο σπουδών του ασφαλισμένου.

3. Επικυρωμένο αντίγραφο Πτυχίου ή Διπλώματος της σχολής φοίτησης.

4. Βεβαίωση της οικείας σχολής για τον προβλεπόμενο χρόνο φοίτησης σ' αυτήν, καθώς και τη συνολική περίοδο φοίτησης του αιτούντος.

5.Φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (για τα πρόσωπα που ζητούν την αναγνώριση του χρόνου στις μέσες επαγγελματικές σχολές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια και ερωτήματά σας εδώ