Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2018

ΠΟΤΕ ΘΕΜΕΛΙΩΝΕΤΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΙΣΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΣ-ΠΟΙΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ-ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Δημοσιεύτηκε νέα εγκύκλιος από τον ΕΦΚΑ, η οποία διευκρινίζει πώς θα λάβουν τα δικαιούμενα ποσά από την επιστροφή των παρανόμως παρακρατηθεισών εισφορών υγειονομικής περίθαλψης, οι κληρονόμοι θανόντων συνταξιούχων σε περιπτώσεις σύνταξης θανάτου.

Ισχύουν οι εξής όροι και προϋποθέσεις:

α) Στις περιπτώσεις που υπάρχει δικαίωμα σε σύνταξη λόγω θανάτου κατά το μήνα Δεκέμβριο του 2017 σε μέλη οικογένειας του θανόντος συνταξιούχου, οι διαφορές ποσών που παρακρατήθηκαν υπέρ υγειονομικής περίθαλψης καταβάλλονται είτε αυτόματα από τις μηχανογραφικές υπηρεσίες, όταν μπορεί να γίνει διασταύρωση των στοιχείων του θανόντος με τα στοιχεία των δικαιούχων σύνταξης λόγω θανάτου, είτε με χειρόγραφη διαδικασία μετά από αίτηση του δικαιούχου της σύνταξης λόγω θανάτου.

β) Εάν δεν καταβάλλεται σύνταξη κατά τα ανωτέρω, η επιστροφή κρατήσεων υγειονομικής περίθαλψης κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.4501/2017, θα γίνεται στους νόμιμους κληρονόμους του συνταξιούχου που απεβίωσε, είτε εξ αδιαθέτου είτε εκ διαθήκης.

Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να αποδεικνύεται στην υπηρεσία η ιδιότητα του κληρονόμου με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

i) Στην περίπτωση που δεν έχει δημοσιευτεί διαθήκη απαιτούνται:

1.Πρόσφατο πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης, 
2.Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών
3.Πρόσφατο πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομικού δικαιώματος (υποβάλλεται από όλους τους δικαιούχους).

ii) Στην περίπτωση που έχει δημοσιευτεί διαθήκη απαιτούνται:

1.Αντίγραφο της διαθήκης,
2.Πρόσφατο πιστοποιητικό περί μη προσβολής/αμφισβητήσεως του κληρονομικού δικαιώματος
3.Πρόσφατο πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης άλλης/νεότερης διαθήκης,
4.Πρόσφατο πιστοποιητικό περί μη αποποίησης του κληρονομικού δικαιώματος (υποβάλλεται από όλους τους δικαιούχους).

γ) Εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός δικαιούχοι, η αίτηση για την απόδοση των αναδρομικών θα υποβάλλεται είτε ξεχωριστά από τον καθένα είτε από έναν, νόμιμα εξουσιοδοτημένο να ενεργήσει ως εκπρόσωπος των υπολοίπων.

Οφείλουμε να αναδείξουμε ένα κρισιμότατο σημείο, το οποίο πρέπει οι ασφαλισμένοι να γνωρίζουν: 
Τα ανωτέρω δικαιούμενα ποσά, θα τα εισπράξουν μόνο οι νόμιμοι κληρονόμοι, μετά από αίτησή τους και την υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών εγγράφων.
Σε περίπτωση, κατά την οποία, έχει πραγματοποιηθεί αποποίηση κληρονομικού δικαιώματος, δεν πρόκειται να επιστραφεί κανένα ποσό από τις παρανόμως παρακρατηθείσες εισφορές υγειονομικής περίθαλψης, για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία θανάτου του αποβιώσαντος συνταξιούχου και μέχρι τις 30.06.2016.

Αντιθέτως, το δικαίωμα στη μεταβίβαση σύνταξης παραμένει, ακόμα και αν ο επιζών σύζυγος έχει προβεί σε αποποίηση κληρονομικού δικαιώματος.


Οι υποψήφιοι συνταξιούχοι, οφείλουν να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί και να ενημερώνονται για τα ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα αποκλειστικά από εξειδικευμένους στη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος νομικούς, καθώς οι νομοθετικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα είναι συνεχείς και αδιάκοπες. Η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, σε συνδυασμό με την αναγνώριση ή μη πλασματικών ετών, αναλόγως της κάθε ξεχωριστής περίπτωσης, αποτελεί το κρισιμότερο στάδιο στον ασφαλιστικό βίο του υποψηφίου συνταξιούχου. Είναι επιβεβλημένο να κινηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, εκμεταλλευόμενος την υπαγωγή του σε θετικές για αυτόν ρυθμίσεις και αποφεύγοντας παράλληλα τις διατάξεις "παγίδες", ώστε να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τους ευνοϊκότερους για αυτόν όρους και προϋποθέσεις, "κλειδώνοντας" χαμηλότερα ηλικιακά όρια και γλυτώνοντας έως και αρκετά χρόνια πρόσθετης εργασίας.  

Και όπως πάντα, όλες οι αλλαγές που θα νομοθετηθούν στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας, θα δημοσιεύονται άμεσα στον παρόντα ιστότοπο, με σκοπό την έγκυρη και ταχύτατη ενημέρωση όλων των ασφαλισμένων.

Δημήτριος Νούσκας
  Δικηγόρος Εργατολόγος Παρ' Εφέταις, 
 με εξειδίκευση στο Κοινωνικοασφαλιστικό 
και Συνταξιοδοτικό Δίκαιο

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΥΣΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
tel:2310545445 mobile:6937174399
Αποστολή mail με την υπόθεσή σας:
dimitris.nouskas.law@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: