Παρασκευή, 2 Φεβρουαρίου 2018

ΕΚΑΣ 2018-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ-ΝΕΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ-ΝΕΑ ΠΟΣΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ-ΠΟΣΟ ΧΑΝΟΥΝ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ-ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΤΟ ΑΠΩΛΕΣΟΥΝ


Α.Δικαιούχα πρόσωπα

Το ΕΚΑΣ καταβάλλεται σε όσα πρόσωπα:

α. Λαμβάνουν ήδη, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου 4387/2016, σύνταξη γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου 4387/2016 από τους φορείς που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ (εκτός του ΟΓΑ) και από την Τράπεζα της Ελλάδος.

β. Σε όσους δικαιούνται σύνταξη γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου από τους φορείς που προαναφέρθηκαν, η καταβολή της οποίας αρχίζει έως και 12.05.2016.Β.Προϋποθέσεις καταβολής ΕΚΑΣ 2018

1.Για την καταβολή ΕΚΑΣ για το έτος 2018 θα πρέπει να πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις σωρευτικά και αθροιστικά:

α.Συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας, με μοναδικές εξαιρέσεις συνταξιούχους αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω και τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους.

β.Το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημα από συντάξεις (κύριες, επικουρικές, και βοηθήματα καταβαλλόμενα σε χρήμα) μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα να μην υπερβαίνει το ποσό των 7.720€.
γ.Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο, καθώς και το απαλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα να μην υπερβαίνει τα 8.884€
δ.Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο, καθώς και το απαλασσόμενο ή με ειδικό τρόπο φορολογούμενο εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των 11.000€
Τα ανωτέρω ποσά αφορούν εισοδήματα που αποκτήθηκαν κατά τη χρήση από 1.1.2016 έως και 31.12.2016.
ε. Το συνολικό ακαθάριστο ποσό κύριας και επικουρικής σύνταξης που καταβάλλεται στο συνταξιούχο κατά το μήνα Δεκέμβριο 2017, συμπεριλαμβανομένων πάσης φύσεως επιδομάτων, να μην υπερβαίνει το ποσό των  643€.
Τα καταβληθέντα ποσά ΕΚΑΣ δε λαμβάνονται υπόψη στα ανωτέρω εισοδηματικά κριτήρια.
στ. Σε ό,τι αφορά αλλοδαπούς δικαιούχους (προερχόμενους από τρίτες χώρες) πολίτες δικαιούχους του ΕΚΑΣ, υπάρχουν δύο όροι, ο όρος της μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα και επιπρόσθετα η διαμονή στη χώρα να είναι νόμιμη.

Γ.Ποσά ΕΚΑΣ για το 2018
1.Το καταβαλλόμενο μηνιαίως ποσό του ΕΚΑΣ ανέρχεται σε 35€.
Το ανωτέρω ποσό επιδόματος χορηγείται σε συνταξιούχους δικαιούχους πλήρους σύνταξης.
Σε διαφορετική περίπτωση το ΕΚΑΣ ισούται με τα 2/3 του ανωτέρω ποσού για συνταξιούχους:
α.λόγω γήρατος και αναπηρίας μειωμένης σύνταξης
β.οι οποίοι δε θεμελιώνουν αυτοτελές συνταξιοδοτικό δικαίωμα με χρόνο ασφάλισης στην Ελλάδα.

Δ.Τελικές διευκρινίσεις
Σύμφωνα με το άρθρο 31 του νόμου 4411/2016:

Α. σε περιπτώσεις συνταξιούχων με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω που στερούνται πλήρως την ανωτέρω παροχή του ΕΚΑΣ, χορηγείται έκτακτη μηνιαία οικονομική ενίσχυση ισόποση με την παροχή του ΕΚΑΣ που απωλέστηκε.
Β. Σε περιπτώσεις συζύγων-συνταξιούχων, οι οποίοι αμφότεροι έχουν χάσει την παροχή του ΕΚΑΣ, χορηγείται έκτακτη μηναία οικονομική ενίσχυση στο σύζυγο με το μικρότερο ατομικό εισόδημα, ισόποση με την παροχή του ΕΚΑΣ 2018 που έχει απωλεσθεί.

Η κατάργηση -γιατί για κατάργηση πρόκειται- του ΕΚΑΣ αποτελεί χείριστο μέτρο κατά των αδύναμων ηλικιωμένων. Με λίγα λόγια, παρακολουθούμε να συντελείται μια από τις μεγαλύτερες αδικίες εις βάρος των πιο αδύναμων, με τα πιο πενιχρά ετήσια εισοδήματα, εις βάρος ανθρώπων, απομάχων της ζωής, για τους οποίους θα έπρεπε να υπάρχει μέγιστη φροντίδα και πρώτιστη προτεραιότητα.

Οι υποψήφιοι συνταξιούχοι, οφείλουν να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί και να ενημερώνονται για τα ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα αποκλειστικά από εξειδικευμένους στη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος νομικούς, καθώς οι νομοθετικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα είναι συνεχείς και αδιάκοπες. Η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, σε συνδυασμό με την αναγνώριση ή μη πλασματικών ετών, αναλόγως της κάθε ξεχωριστής περίπτωσης, αποτελεί το κρισιμότερο στάδιο στον ασφαλιστικό βίο του υποψηφίου συνταξιούχου. Είναι επιβεβλημένο να κινηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, εκμεταλλευόμενος την υπαγωγή του σε θετικές για αυτόν ρυθμίσεις και αποφεύγοντας παράλληλα τις διατάξεις "παγίδες", ώστε να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τους ευνοϊκότερους για αυτόν όρους και προϋποθέσεις, "κλειδώνοντας" χαμηλότερα ηλικιακά όρια και γλυτώνοντας έως και αρκετά χρόνια πρόσθετης εργασίας.  

Και όπως πάντα, όλες οι αλλαγές που θα νομοθετηθούν στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας, θα δημοσιεύονται άμεσα στον παρόντα ιστότοπο, με σκοπό την έγκυρη και ταχύτατη ενημέρωση όλων των ασφαλισμένων. 

Δημήτριος Νούσκας
  Δικηγόρος Εργατολόγος Παρ' Εφέταις, 
 με εξειδίκευση στο Κοινωνικοασφαλιστικό 
και Συνταξιοδοτικό Δίκαιο

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΥΣΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
tel:2310545445 mobile:6937174399
Αποστολή mail με την υπόθεσή σας:
dimitris.nouskas.law@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια και ερωτήματά σας εδώ