Τετάρτη, 2 Απριλίου 2014

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ:ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΠΟ ΦΕΤΟΣ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας, η οποία εκδόθηκε στις 31.3.2014, αναφέρεται μεταξύ άλλων και στις αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίες από φέτος για πρώτη φορά θα υποβληθούν το τρίτο δεκαήμερο του Απριλίου, αντί του πρώτου δεκαημέρου του Ιουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 20 του Νόμου 4186/17.09.2013. 

Οι παραιτήσεις των δασκάλων και των καθηγητών λοιπόν, θα υποβληθούν από τις 21 έως τις 30 Απριλίου. Σε περίπτωση, κατά την οποία, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι αργία, η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Η αίτηση παραίτησης θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και η υπαλληλική σχέση λύεται αυτοδικαίως με το τέλος του διδακτικού έτους, δηλαδή 21 Ιουνίου για τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ για τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θεωρείται ότι έχει γίνει στις 30 Ιουνίου, οπότε και εκδίδεται η σχετική πράξη από το αρμόδιο όργανο και δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ανάκληση της αίτησης παραίτησης μπορεί να γίνει σε ένα μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης παραίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 148 παρ. 4 του Νόμου 3528/2007.

Σε περίπτωση, κατά την οποία, ο εκπαιδευτικός παραιτήθηκε από πλάνη περί τα πράγματα, ενώ δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις για την άμεση καταβολή της σύνταξής του, είναι δυνατό πλέον, με βάση τις διατάξεις του Νόμου 4151/2013, μετά από υποβολή αίτησής του, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 3 μηνών από την ημερομηνία που φέρει το έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης Συντάξεων, να ρυθμιστεί η ανάκληση της παραίτησης και η επαναφορά του εκπαιδευτικού στην Υπηρεσία. Το χρονικό διάστημα από την αποχώρηση από την Υπηρεσία μέχρι την επαναφορά σε αυτή δε λογίζεται συντάξιμο και δεν καταβάλλονται αποδοχές για αυτό.
Τέλος να σημειωθεί, πως με βάση το Νόμο 4151/2013 έχουν καταργηθεί οι τρίμηνες αποδοχές και έχει καθιερωθεί και στο Δημόσιο ο θεσμός της προκαταβολής σύνταξης.
Ο αναγνώστης μπορεί να ανατρέξει στο σχετικό άρθρο της ιστοσελίδας σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις, αλλά και τους δικαιούχους της προκαταβολής σύνταξης στο ακόλουθο link: 
http://dikigoros-sintakseis-neo-asfalistiko.blogspot.gr/2013/07/blog-post.html
Μεγάλη, λοιπόν, προσοχή στις προθεσμίες για τους εκπαιδευτικούς, καθώς έχουν ιδιαιτερότητα στο χρόνο που πρέπει να παραιτηθούν από την υπηρεσία τους.

Πρέπει στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι οι υποψήφιοι συνταξιούχοι, οφείλουν να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί και να ενημερώνονται για τα ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα αποκλειστικά από εξειδικευμένους νομικούς, καθώς οι νομοθετικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα είναι συνεχείς και αδιάκοπες, ενώ τα δεδομένα του σήμερα πολλές φορές αποτελούν παρελθόν για το αύριο. Η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, σε συνδυασμό με την αναγνώριση ή μη πλασματικών ετών, αναλόγως της κάθε ξεχωριστής περίπτωσης, αποτελεί το κρισιμότερο στάδιο στον ασφαλιστικό βίο του υποψηφίου συνταξιούχου. Είναι επιβεβλημένο να κινηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τους ευνοϊκότερους για αυτόν όρους και προϋποθέσεις, "κλειδώνοντας" χαμηλότερα ηλικιακά όρια και γλυτώνοντας έως και αρκετά χρόνια πρόσθετης εργασίας.   
 Δημήτριος Κ. Νούσκας 
Δικηγόρος
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΝΟΥΣΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2014

ΠΩΣ Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΔΗΓΕΙ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΑΧΥΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ


Η αναγνώριση πλασματικών ετών ασφάλισης αποτελεί για τους ασφαλισμένους μια άκρως σημαντική επιλογή-διέξοδο, ώστε, όχι μόνο να γλυτώνουν επιπλέον χρόνια εργασίας και ασφάλισης, αλλά και να "κλειδώνουν" χαμηλότερα ηλικιακά όρια, με βάση τα τωρινά δεδομένα (και πολύ πιθανόν και με βάση τα μελλοντικά). 

Οι ασφαλισμένοι δικαιολογημένα βρίσκονται σε σύγχυση με τις αλλεπάλληλες νομοθετικές αλλαγές στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας. Το σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης της χώρας μόνο ανασφάλεια δυστυχώς παρέχει στους πολίτες.

Τη σπουδαιότητα των πλασματικών ετών ασφάλισης θα καταδείξουμε σήμερα, παραθέτοντας δύο παραδείγματα, για καλύτερη κατανόηση από τους ασφαλισμένους-αναγνώστες μας.

Παράδειγμα Νο 1:

Άντρας ασφαλισμένος στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, έγγαμος, με 1 ενήλικο τέκνο, έχει μέχρι τις 31.12.2012 10.200 ημέρες πραγματικής ασφάλισης, στον ίδιο φορέα, και έχει γεννηθεί στις 2.2.1958.

Για να κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα λόγω γήρατος από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις, όπως διαμορφώνονται για το έτος 2012, ο συγκεκριμένος ασφαλισμένος θα πρέπει να συμπληρώνει 35 έτη ασφάλισης μέχρι 31.12.2012 είτε από πραγματική εργασία, είτε και από αναγνώριση πλασματικών ετών ασφάλισης.

Επειδή, λοιπόν, ο συγκεκριμένος ασφαλισμένος, δεν έχει τον ελάχιστο απαιτούμενο από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ χρόνο ασφάλισης μέχρι τις 31.12.2012, έχει τη δυνατότητα να προβεί σε αίτηση αναγνώρισης πλασματικού χρόνου ενός έτους λόγω του τέκνου του.

Αθροίζοντας το 1 πλασματικό έτος στα 34 ήδη πραγματικά υπάρχοντα, συμπληρώνει αναδρομικά τα απαιτούμενα 35 έτη έως τις 31.12.2012, με αποτέλεσμα να κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα στο 59ο έτος της ηλικίας του, με συνολικά 11.100 ένσημα κατά την ημερομηνία συνταξιοδότησής του. 

Για να κατανοήσουμε καλύτερα τη σημασία αυτής της αναγνώρισης, εάν ο ίδιος ασφαλισμένος συνέχιζε την ασφάλισή του χωρίς να προβεί σε καμία αναγνώριση μέχρι και τη συνταξιοδότηση, τότε, λόγω των δυσμενέστατων για τους ασφαλισμένους αλλαγών που επέφερε ο Ν. 4093/2012, το νωρίτερο που θα μπορεί να συνταξιοδοτηθεί θα είναι το 62ο έτος της ηλικίας του και μάλιστα με 12.000 ένσημα κατά την υποβολή της αιτήσεως. ( 3 χρόνια δηλαδή αργότερα και με 900 ένσημα επιπλέον!)

Παράδειγμα Νο 2:

Γυναίκα, ασφαλισμένη στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, έγγαμη, γεννημένη στις 5.9.1964, με 1 ανήλικο τέκνο, και σπουδές 4 ετών, έχει μέχρι τις 31.12.2011 4.300 ένσημα. Εάν θέλει να κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα σαν μητέρα ανηλίκου με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις, όπως διαμορφώνονται για το έτος 2011, θα πρέπει μέχρι τις 31.12.2011 να συμπληρώνει 5.500 ένσημα είτε από πραγματική εργασία, είτε και από αναγνώριση πλασματικών ετών και ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ να υπάρχει η ανηλικότητα του τέκνου. Κάνοντας αίτηση αναγνώρισης 1200 ημερών από τα 4 έτη των σπουδών, η συγκεκριμένη ασφαλισμένη συμπληρώνει αναδρομικά 5.500 ημέρες έως τις 31.12.2011 και έτσι κατοχυρώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα λόγω γήρατος με τις διατάξεις για τις μητέρες ανηλίκου στο 52ο έτος για μειωμένη και στο 57ο έτος για πλήρη συνταξιοδότηση. 

Εάν, όμως δεν προβεί σε καμιά αναγνώριση και συνεχίσει την ασφάλισή της, τότε η ίδια ασφαλισμένη δε θα μπορεί να βγει πριν τα 62 σε μειωμένη και τα 67 σε πλήρη σύνταξη!

Συμπερασματικά, η αναγνώριση πλασματικών ετών αποτελεί, αν όχι όλες, τις περισσότερες φορές, μια άκρως ευνοϊκή για τον ασφαλισμένο επιλογή, που τον γλυτώνει από επιπλέον χρόνια εργασίας αλλά και από επιπλέον χρόνια αναμονής για τη συμπλήρωση των ηλικιακών ορίων, τα οποία μεταβάλλονται προς τα πάνω με συνεχείς και αλλεπάλληλες νομοθετικές αλλαγές.

Πρέπει στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι οι υποψήφιοι συνταξιούχοι, οφείλουν να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί και να ενημερώνονται για τα ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα αποκλειστικά από εξειδικευμένους νομικούς, καθώς οι νομοθετικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα είναι συνεχείς και αδιάκοπες, ενώ τα δεδομένα του σήμερα πολλές φορές αποτελούν παρελθόν για το αύριο. Η κατοχύρωση/θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, σε συνδυασμό με την αναγνώριση ή μη πλασματικών ετών, αναλόγως της κάθε ξεχωριστής περίπτωσης, αποτελεί το κρισιμότερο στάδιο στον ασφαλιστικό βίο του υποψηφίου συνταξιούχου. Είναι επιβεβλημένο να κινηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τους ευνοϊκότερους για αυτόν όρους και προϋποθέσεις, "κλειδώνοντας" χαμηλότερα ηλικιακά όρια και γλυτώνοντας έως και αρκετά χρόνια πρόσθετης εργασίας.

Δημήτριος Κ. Νούσκας
Δικηγόρος

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΝΟΥΣΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2014

ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΣ 2014 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ-ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΟΡΙΑ-ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ-ΚΛΙΜΑΚΕΣ-ΥΨΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ-ΠΟΙΟΙ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

Εκδόθηκε από το ΥΠΕΚΑ η διευκρινιστική εγκύκλιος σχετικά με το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) για το έτος 2014.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ.5 του Ν.2434/1996 (ΦΕΚ Α΄188), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 34, παρ. 1 του Ν.3996/2011 (ΦΕΚ Α΄170) και τις διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν.3996/2011, προβλέπεται ότι τόσο τα εισοδηματικά κριτήρια της παραγράφου 1, του άρθρου 24, του Ν.2434/1996, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1, του άρθρου 34, του Ν.3996/2011, όσο και τα εισοδηματικά κριτήρια της παραγράφου 2, του άρθρου 34, του Ν.3996/2011, μπορούν να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Το ποσό του Ε.Κ.Α.Σ. υπολογίζεται με βάση το ποσοστό αύξησης του εισοδήματος σε σχέση με το προηγούμενο έτος, που αναφέρεται στο κριτήριο β΄, της παραγράφου 1, του άρθρου 20, του Ν.3996/2011 και αντιστοιχεί σε συνταξιούχο πλήρους κατώτατου ορίου κύριας σύνταξης γήρατος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, χωρίς προσαυξήσεις. Με την ίδια απόφαση μπορούν να αναπροσαρμόζονται και τα ποσά του Ε.Κ.Α.Σ., τόσο του άρθρου 20, του Ν. 2434/1996, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1, του άρθρου 34, του Ν. 3996/2011, όσο και της παραγράφου 2, του άρθρου 34, του Ν.3996/2011, με βάση την εξέλιξη του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του έτους αναπροσαρμογής.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 7, του άρθρου 20, του Ν. 2434/1996, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1, του άρθρου 34, του Ν.3996/2011, προβλέπεται ότι ο έλεγχος περί μη πλήρωσης ή μη των εισοδηματικών κριτηρίων χορήγησης του Ε.Κ.Α.Σ., για κάθε έτος, διενεργείται, το αργότερο, μέχρι και την 30ή Απριλίου του αντίστοιχου έτους και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να χορηγηθούν ποσά Ε.Κ.Α.Σ. σε μη δικαιούχους από την 1η Μαΐου του ιδίου έτους και εφεξής.
Με το υπ' αριθμ.πρωτ. 43602/443/19.12.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναλογιστικών Μελετών της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, γνωστοποιήθηκε ότι τα μηνιαία κατώτατα όρια χορήγησης σύνταξης γήρατος και αναπηρίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έχουν παραμείνει αμετάβλητα.
Για το έτος 2014, συνεπώς, τόσο τα εισοδηματικά κριτήρια του άρθρου 20 του Ν.2434/1996, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1, του άρθρου 34, του Ν. 3996/2011, όσο και τα εισοδηματικά κριτήρια της παραγράφου 2 του άρθρου 34. του Ν. 3996/2011 δεν αναπροσαρμόζονται. Επομένως, για την καταβολή των αντίστοιχων επιδομάτων για το έτος 2014, εξακολουθούν να ισχύουν τα εισοδηματικά κριτήρια που ίσχυαν για το έτος 2013.
Ειδικά για το εισοδηματικό κριτήριο υπό στοιχείο ε) της παραγράφου 1, του άρθρου 24, του Ν. 2434/1996, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1, του άρθρου 34, του Ν. 3996/2011 (το ύψος της καταβαλλόμενης ακαθάριστης μηνιαίας κύριας και επικουρικής σύνταξης, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 850,00 ευρώ), διευκρινίζεται ότι για τους ήδη συνταξιούχους κατά την ανάρτηση του παρόντος εγγράφου στη Διαύγεια, η συνδρομή του ή μη θα εξετάζεται κατά το μήνα ανάρτησης του παρόντος στη Διαύγεια. Επιπλέον, για όσους καταστούν συνταξιούχοι μετά την ανάρτηση του παρόντος εγγράφου στη Διαύγεια, η συνδρομή ή μη του εν λόγω εισοδηματικού κριτηρίου, θα εξετάζεται κατά τον πρώτο πλήρη μήνα συνταξιοδότησής τους.
Επιπλέον, για το τρέχον έτος 2014, τόσο τα ποσά του Ε.Κ.Α.Σ. του άρθρου 20, του Ν. 2434/1996, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 34, του Ν. 3996/2011, όσο και τα ποσά του Ε.Κ.Α.Σ. της παραγράφου 2, του άρθρου 34, του Ν. 3996/2011, δεν αναπροσαρμόζονται και παραμένουν στα ίδια επίπεδα με τα ποσά που ίσχυαν για το έτος 2013.

Να σημειωθεί πως ισχύουν πλέον οι νέες διατάξεις του άρθρου 8, παρ. 1, του Ν. 4237/2014 (ΦΕΚ Α΄36), οι οποίες τροποποιούν την περίπτωση 6, της υποπαραγράφου ΙΑ.4, της παραγράφου ΙΑ, του άρθρου πρώτου, του Ν. 4093/2012. Με τις διατάξεις αυτές ορίζεται ότι από 1.1.2014 το Ε.Κ.Α.Σ. καταβάλλεται στους δικαιούχους συνταξιούχους γήρατος, αναπηρίας και θανάτου με τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας. Από την ηλικιακή αυτή προϋπόθεση εξαιρούνται τα παιδιά, που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του ασφαλισμένου ή συνταξιούχου γονέα, καθώς και οι ανάπηροι συνταξιούχοι, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%. Ειδικά ως προς την κατηγορία των συνταξιούχων αναπήρων, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, διευκρινίζεται ότι από την ηλικιακή προϋπόθεση της συμπλήρωσης του 65ου έτους της ηλικίας εξαιρούνται όλες οι κατηγορίες συνταξιούχων, δηλαδή συνταξιούχοι γήρατος, αναπηρίας και θανάτου, που πιστοποιούνται με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α.

Θα ακολουθήσουν νέες εγκύκλιοι το μήνα Μάιο από τους ασφαλιστικούς φορείς, οι οποίες θα διευκρινίζουν αναλυτικά τα εισοδηματικά κριτήρια, τις κλίμακες, τους δικαιούχους και το ύψος του επιδόματος για κάθε κατηγορία και κάθε περίπτωση για το έτος 2014.
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΝΟΥΣΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2014

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΑΕΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ-ΥΨΟΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

Εκδόθηκε από τον ΟΑΕΕ η διευκρινιστική εγκύκλιος της υπουργικής αποφάσεως με ΦΕΚ Β΄290/10.02.2014, με την οποία τροποποιούνται οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά για την καταβολή του βοηθήματος του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξάρτητα Απασχολούμενων του ΟΑΕΔ στους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενους, ασφαλισμένους στους φορείς ΟΑΕΕ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

Με τις νέες ρυθμίσεις επεκτείνεται η καταβολή του βοηθήματος ανεργίας και σε εκείνους τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ, οι οποίοι διέκοψαν τη δραστηριότητά τους και έχουν ρυθμίσει τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές ή τυχόν οφειλές από οποιαδήποτε αιτία, είναι δε ενήμεροι με τους όρους της ρύθμισης.

Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις:

Δικαιούχοι είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενοι, ασφαλισμένοι στους φορείς Ο.Α.Ε.Ε. και Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε., οι οποίοι διακόπτουν αποδεδειγμένα το επάγγελμά τους, δεν αυτοαπασχολούνται, δεν αναλαμβάνουν μισθωτή απασχόληση και δε λαμβάνουν σύνταξη από οποιαδήποτε αιτία από φορέα κύριας ασφάλισης, τον ΟΓΑ, το ΝΑΤ ή το Δημόσιο, ή φορέα κύριας ασφάλισης της αλλοδαπής και έχουν καταβάλει την ειδική εισφορά της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 του ν. 4144/2013.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΣΤΟΝ ΟΑΕΕ

1.Πραγματοποίηση σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον τριών ετών συνεχούς ή διακεκομμένης ασφάλισης στον ΟΑΕΕ κατά τη διακοπή του επαγγέλματος, με αντίστοιχη καταβολή της ειδικής εισφοράς. Ειδικότερα:

α.Ασφαλισμένοι την 1.1.2011, οι οποίοι διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα μετά την 1.1.2012 θα πρέπει να έχουν καταβάλει εισφορές στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας για ένα τουλάχιστον έτος.

β.Ασφαλισμένοι την 1.1.2011, οι οποίοι διακόπτουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα μετά την 1.1.2013 θα πρέπει να έχουν καταβάλει εισφορές στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας για δύο τουλάχιστον έτη.

γ.Ασφαλισμένοι, οι οποίοι διακόπτουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα από 1.1.2014 και εφεξής θα πρέπει να έχουν καταβάλει εισφορές στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας για τρία τουλάχιστον έτη. 

Οι προαναφερθείσες ελάχιστες προϋποθέσεις καταβολής του βοηθήματος ισχύουν και για τους ασφαλισμένους, οι οποίοι διέκοψαν τη δραστηριότητά τους πριν την 1.1.2011 και επαναδραστηριοποιήθηκαν εκ νέου μετά την ημερομηνία αυτή. Στις περιπτώσεις αυτές ο απαιτούμενος χρόνος καταβολής της ειδικής εισφοράς προσδιορίζεται από την ημερομηνία επανέναρξης της δραστηριότητας.

2.Αποδεδειγμένη διακοπή του επαγγέλματος από την 1.1.2012 και εφεξής για τρεις τουλάχιστον μήνες πριν τη λήψη του βοηθήματος.

3.Ο δικαιούχος να μην έχει υπαχθεί στην προαιρετική ασφάλιση του ΟΑΕΕ ή άλλου φορέα μετά τη διακοπή του επαγγέλματος και να μην έχει υποβάλει αίτηση για συνταξιοδότηση για οποιαδήποτε αιτία σε οποιοδήποτε φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

4.Ο δικαιούχος να έχει εξοφλήσει ή ρυθμίσει τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές ή τυχόν οφειλές από οποιαδήποτε αιτία προς τον ΟΑΕΕ και να είναι ενήμερος με τους όρους της ρύθμισης.

ΥΨΟΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ

Το βοήθημα καταβάλλεται για διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών και ανέρχεται στο ποσό των 360€ μηνιαίως.

Η διάρκεια καταβολής του και το χορηγούμενο ποσό καθορίζονται από το συνολικό χρόνο ασφάλισης ως εξής:

Συνολικός χρόνος ασφάλισης               Διάρκεια καταβολής
3-4 πλήρη έτη                                          3 μήνες
5-6 πλήρη έτη                                          4 μήνες
7-8 πλήρη έτη                                          5 μήνες
9-10 πλήρη έτη                                        6 μήνες
11-12 πλήρη έτη                                      7 μήνες
13-14 πλήρη έτη                                      8 μήνες
15 πλήρη έτη και άνω                             9 μήνες

Στην περίπτωση χορήγησης βοηθήματος πλέον της μιας φοράς εξετάζεται κάθε φορά η συνδρομή των απαιτούμενων νόμιμων προϋποθέσεων.
Χρόνος ασφάλισης που υπολογίστηκε για την καταβολή του βοηθήματος δε λαμβάνεται υπόψη για την επαναχορήγησή του.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ

Η αίτηση για τη λήψη του βοηθήματος ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης διαγραφής από τα μητρώα του Οργανισμού (ΟΑΕΕ).

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΕ 

Για την εξέταση από τον ΟΑΕΔ της συνδρομής ή μη των νόμιμων προϋποθέσεων καταβολής του βοηθήματος στους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ απαιτείται η έκδοση βεβαίωσης, με την οποία πιστοποιείται η διακοπή του επαγγέλματος, ο χρόνος ασφάλισης και η μη ύπαρξη οφειλής ή η ρύθμιση αυτής. Στη βεβαίωση αυτή αναφέρονται:

Α. Τα ατομικά στοιχεία του ασφαλισμένου (Όνομα, Επώνυμο, Πατρώνυμο, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Διεύθυνση Κατοικίας)

Β.Τα ασφαλιστικά στοιχεία του ασφαλισμένου:
Ο ενιαίος αριθμός μητρώου (Ε.Α.Μ.) 
Η έναρξη ασφάλισης 
Η δραστηριότητα για την οποία ασφαλίστηκε
Η ημερομηνία διαγραφής από τα Μητρώα ασφαλισμένων
Τα στοιχεία διαγραφής του ασφαλισμένου από τα μητρώα ΟΑΕΕ μετά την εγγραφή του (αριθμός πρωτοκόλλου και ημερομηνία έκδοσης της απόφασης διαγραφής)
Η διάρκεια ασφαλιστικής σχέσης από την εγγραφή μέχρι τη διαγραφή από τα Μητρώα ασφαλισμένων (από.......έως....)
Ο συνολικός χρόνος ασφάλισης από την εγγραφή μέχρι τη διαγραφή του (έτη, μήνες)
Σε περίπτωση επανεγγραφής αναφέρονται επιπρόσθετα:
Η ημερομηνία επανεγγραφής στα Μητρώα ασφαλισμένων
Η δραστηριότητα για την οποία αασφαλίστηκε 
Τα στοιχεία απόφασης διαγραφής του από τα μητρώα ασφαλισμένων μετά την επανεγγραφή του (αριθμός πρωτοκόλλου και ημερομηνία έκδοσης της απόφασης διαγραφής)

Στην ίδια βεβαίωση πιστοποιούνται επίσης :

Το χρονικό διάστημα για το οποίο έχει καταβάλει εισφορά στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας (από.....έως...), ήτοι.......έτη και.......μήνες.

Η εξόφληση ή η ρύθμιση των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών και τυχόν οφειλών από οποιαδήποτε αιτία στον Οργανισμό. Στην περίπτωση ρύθμισης των οφειλών πιστοποιείται ότι είναι ενήμερος με τους όρους της ρύθμισης καθώς και το χρονικό διάστημα για το οποίο είναι ενήμερος.
Η συνέχιση ή μη της ασφάλισής του στον ΟΑΕΕ προαιρετικά σε οποιοδήποτε κλάδο μετά τη διακοπή του επαγγέλματος.
Η υποβολή ή μη στον ΟΑΕΕ αίτηση συνταξιοδότησης για οποιαδήποτε αιτία.
Για τη χορήγηση της ως άνω βεβαίωσης απαιτείται η υποβολή αίτησης.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΝΟΥΣΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ