Τρίτη, 22 Απριλίου 2014

ΞΑΝΑΝΟΙΓΕΙ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΩΡΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ; ΘΑ ΘΙΓΟΥΝ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ;

Το 2014 αποδεικνύεται έτος μεγάλων αλλαγών για ακόμα μια φορά για το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας.
Εκτός των ήδη δρομολογημένων αλλαγών, όπως οι συγχωνεύσεις στους ασφαλιστικούς φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, μειώσεις στα ποσοστά αναπλήρωσης των συντάξεων, αλλαγή του τρόπου υπολογισμού του ποσού της σύνταξης, ανοίγει το Ασφαλιστικό για πολλοστή φορά ως προς δύο συγκεκριμένες κατευθύνσεις:
1.Τα ηλικιακά όρια για τις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις και
2.Τα κατοχυρωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα και

1.Συζητείται να καταργηθούν όλες οι πρόωρες συνταξιοδοτήσεις πριν την ηλικία των 62 ή 60 ετών.
Αυτό, εάν συμβεί, θα πλήξει χιλιάδες ασφαλισμένους και ασφαλισμένες (γονείς ανηλίκων, εργαζόμενους στα οικοδομικά, στα βαρέα και ανθυγιεινά) που συνταξιοδοτούνται λόγω ιδιαίτερων συνθηκών έως και πολλά χρόνια νωρίτερα από το 62ο/60ο έτος της ηλικίας τους.
2.Τέθηκε ακόμη επί τάπητος να καταργηθούν (!) τα δικαιώματα όσων έχουν κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις διατάξεις των νόμων 3863/2010 και 3996/2011, με έτος κατοχύρωσης δηλαδή το 2011 και το 2012.
Μάλιστα, υπάρχει και το ενδεχόμενο η κατάργηση των χαμηλότερων ορίων ηλικίας να μη γίνει σταδιακά αλλά άμεσα και χωρίς μεταβατική περίοδο.
Σε κάθε περίπτωση, το αποτέλεσμα θα είναι εις βάρος του ασφαλισμένου, ο οποίος ενδέχεται να δει το ποσό της μειωμένης σύνταξής του να υπολείπεται κατά ένα μεγάλο ποσοστό του ποσού που θα ελάμβανε εάν έβγαινε σε πλήρη συνταξιοδότηση.
Οι συνέπειες τυχόν ανατροπών τέτοιου είδους στις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις θα είναι δραματικές για εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλισμένων.
Από τη μια πλευρά ένα μεγάλο κομμάτι εργαζομένων θα εξωθηθεί να αποχωρήσει πρόωρα με μεγάλες μειώσεις στα ποσά της σύνταξής του, οι οποίες θα παραμείνουν ισοβίως, ενώ από την άλλη ένας σημαντικός αριθμός ασφαλισμένων θα εξαναγκαστεί σε πολλά χρόνια αναμονής για τη συνταξιοδότηση, στις περισσότερες των περιπτώσεων μη έχοντας εργασία και κατ' επέκταση κανένα εισόδημα.
Οι ασφαλισμένοι δικαιολογημένα βρίσκονται σε σύγχυση αναφορικά με τις αλλεπάλληλες νομοθετικές αλλαγές στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας. Το σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης της χώρας μόνο ανασφάλεια δυστυχώς παρέχει στους πολίτες.

Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται στους ασφαλισμένους να μην πανικοβάλλονται, αλλά να ενημερωθούν από εξειδικευμένους νομικούς, για το με ποιους όρους και προϋποθέσεις κατοχυρώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα, σε συνδυασμό με την τυχόν αναγνώριση πλασματικών ετών ασφάλισης, που οδηγεί στην κατοχύρωση χαμηλότερων ηλικιακών ορίων. Να μην προβαίνουν σε βεβιασμένες κινήσεις, χωρίς προηγούμενη έγκυρη ενημέρωση, ώστε να έχουν τις δυνατές επιλογές επί τάπητος και να επιλέξουν με σύνεση τη συμφερότερη για την περίπτωσή τους.

Και όπως πάντα, κάθε αλλαγή που τυχόν επέλθει στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας, θα δημοσιευτεί άμεσα, στον παρόντα ιστότοπο, για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των ασφαλισμένων.

Δημήτριος Κ. Νούσκας
Δικηγόρος

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΝΟΥΣΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τετάρτη, 2 Απριλίου 2014

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ:ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΠΟ ΦΕΤΟΣ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας, η οποία εκδόθηκε στις 31.3.2014, αναφέρεται μεταξύ άλλων και στις αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίες από φέτος για πρώτη φορά θα υποβληθούν το τρίτο δεκαήμερο του Απριλίου, αντί του πρώτου δεκαημέρου του Ιουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 20 του Νόμου 4186/17.09.2013. 

Οι παραιτήσεις των δασκάλων και των καθηγητών λοιπόν, θα υποβληθούν από τις 21 έως τις 30 Απριλίου. Σε περίπτωση, κατά την οποία, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι αργία, η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Η αίτηση παραίτησης θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και η υπαλληλική σχέση λύεται αυτοδικαίως με το τέλος του διδακτικού έτους, δηλαδή 21 Ιουνίου για τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ για τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θεωρείται ότι έχει γίνει στις 30 Ιουνίου, οπότε και εκδίδεται η σχετική πράξη από το αρμόδιο όργανο και δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ανάκληση της αίτησης παραίτησης μπορεί να γίνει σε ένα μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης παραίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 148 παρ. 4 του Νόμου 3528/2007.

Σε περίπτωση, κατά την οποία, ο εκπαιδευτικός παραιτήθηκε από πλάνη περί τα πράγματα, ενώ δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις για την άμεση καταβολή της σύνταξής του, είναι δυνατό πλέον, με βάση τις διατάξεις του Νόμου 4151/2013, μετά από υποβολή αίτησής του, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 3 μηνών από την ημερομηνία που φέρει το έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης Συντάξεων, να ρυθμιστεί η ανάκληση της παραίτησης και η επαναφορά του εκπαιδευτικού στην Υπηρεσία. Το χρονικό διάστημα από την αποχώρηση από την Υπηρεσία μέχρι την επαναφορά σε αυτή δε λογίζεται συντάξιμο και δεν καταβάλλονται αποδοχές για αυτό.
Τέλος να σημειωθεί, πως με βάση το Νόμο 4151/2013 έχουν καταργηθεί οι τρίμηνες αποδοχές και έχει καθιερωθεί και στο Δημόσιο ο θεσμός της προκαταβολής σύνταξης.
Ο αναγνώστης μπορεί να ανατρέξει στο σχετικό άρθρο της ιστοσελίδας σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις, αλλά και τους δικαιούχους της προκαταβολής σύνταξης στο ακόλουθο link: 
http://dikigoros-sintakseis-neo-asfalistiko.blogspot.gr/2013/07/blog-post.html
Μεγάλη, λοιπόν, προσοχή στις προθεσμίες για τους εκπαιδευτικούς, καθώς έχουν ιδιαιτερότητα στο χρόνο που πρέπει να παραιτηθούν από την υπηρεσία τους.

Πρέπει στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι οι υποψήφιοι συνταξιούχοι, οφείλουν να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί και να ενημερώνονται για τα ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα αποκλειστικά από εξειδικευμένους νομικούς, καθώς οι νομοθετικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα είναι συνεχείς και αδιάκοπες, ενώ τα δεδομένα του σήμερα πολλές φορές αποτελούν παρελθόν για το αύριο. Η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, σε συνδυασμό με την αναγνώριση ή μη πλασματικών ετών, αναλόγως της κάθε ξεχωριστής περίπτωσης, αποτελεί το κρισιμότερο στάδιο στον ασφαλιστικό βίο του υποψηφίου συνταξιούχου. Είναι επιβεβλημένο να κινηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τους ευνοϊκότερους για αυτόν όρους και προϋποθέσεις, "κλειδώνοντας" χαμηλότερα ηλικιακά όρια και γλυτώνοντας έως και αρκετά χρόνια πρόσθετης εργασίας.   
 Δημήτριος Κ. Νούσκας 
Δικηγόρος
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΝΟΥΣΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2014

ΠΩΣ Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΔΗΓΕΙ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΑΧΥΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ


Η αναγνώριση πλασματικών ετών ασφάλισης αποτελεί για τους ασφαλισμένους μια άκρως σημαντική επιλογή-διέξοδο, ώστε, όχι μόνο να γλυτώνουν επιπλέον χρόνια εργασίας και ασφάλισης, αλλά και να "κλειδώνουν" χαμηλότερα ηλικιακά όρια, με βάση τα τωρινά δεδομένα (και πολύ πιθανόν και με βάση τα μελλοντικά). 

Οι ασφαλισμένοι δικαιολογημένα βρίσκονται σε σύγχυση με τις αλλεπάλληλες νομοθετικές αλλαγές στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας. Το σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης της χώρας μόνο ανασφάλεια δυστυχώς παρέχει στους πολίτες.

Τη σπουδαιότητα των πλασματικών ετών ασφάλισης θα καταδείξουμε σήμερα, παραθέτοντας δύο παραδείγματα, για καλύτερη κατανόηση από τους ασφαλισμένους-αναγνώστες μας.

Παράδειγμα Νο 1:

Άντρας ασφαλισμένος στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, έγγαμος, με 1 ενήλικο τέκνο, έχει μέχρι τις 31.12.2012 10.200 ημέρες πραγματικής ασφάλισης, στον ίδιο φορέα, και έχει γεννηθεί στις 2.2.1958.

Για να κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα λόγω γήρατος από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις, όπως διαμορφώνονται για το έτος 2012, ο συγκεκριμένος ασφαλισμένος θα πρέπει να συμπληρώνει 35 έτη ασφάλισης μέχρι 31.12.2012 είτε από πραγματική εργασία, είτε και από αναγνώριση πλασματικών ετών ασφάλισης.

Επειδή, λοιπόν, ο συγκεκριμένος ασφαλισμένος, δεν έχει τον ελάχιστο απαιτούμενο από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ χρόνο ασφάλισης μέχρι τις 31.12.2012, έχει τη δυνατότητα να προβεί σε αίτηση αναγνώρισης πλασματικού χρόνου ενός έτους λόγω του τέκνου του.

Αθροίζοντας το 1 πλασματικό έτος στα 34 ήδη πραγματικά υπάρχοντα, συμπληρώνει αναδρομικά τα απαιτούμενα 35 έτη έως τις 31.12.2012, με αποτέλεσμα να κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα στο 59ο έτος της ηλικίας του, με συνολικά 11.100 ένσημα κατά την ημερομηνία συνταξιοδότησής του. 

Για να κατανοήσουμε καλύτερα τη σημασία αυτής της αναγνώρισης, εάν ο ίδιος ασφαλισμένος συνέχιζε την ασφάλισή του χωρίς να προβεί σε καμία αναγνώριση μέχρι και τη συνταξιοδότηση, τότε, λόγω των δυσμενέστατων για τους ασφαλισμένους αλλαγών που επέφερε ο Ν. 4093/2012, το νωρίτερο που θα μπορεί να συνταξιοδοτηθεί θα είναι το 62ο έτος της ηλικίας του και μάλιστα με 12.000 ένσημα κατά την υποβολή της αιτήσεως. ( 3 χρόνια δηλαδή αργότερα και με 900 ένσημα επιπλέον!)

Παράδειγμα Νο 2:

Γυναίκα, ασφαλισμένη στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, έγγαμη, γεννημένη στις 5.9.1964, με 1 ανήλικο τέκνο, και σπουδές 4 ετών, έχει μέχρι τις 31.12.2011 4.300 ένσημα. Εάν θέλει να κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα σαν μητέρα ανηλίκου με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις, όπως διαμορφώνονται για το έτος 2011, θα πρέπει μέχρι τις 31.12.2011 να συμπληρώνει 5.500 ένσημα είτε από πραγματική εργασία, είτε και από αναγνώριση πλασματικών ετών και ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ να υπάρχει η ανηλικότητα του τέκνου. Κάνοντας αίτηση αναγνώρισης 1200 ημερών από τα 4 έτη των σπουδών, η συγκεκριμένη ασφαλισμένη συμπληρώνει αναδρομικά 5.500 ημέρες έως τις 31.12.2011 και έτσι κατοχυρώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα λόγω γήρατος με τις διατάξεις για τις μητέρες ανηλίκου στο 52ο έτος για μειωμένη και στο 57ο έτος για πλήρη συνταξιοδότηση. 

Εάν, όμως δεν προβεί σε καμιά αναγνώριση και συνεχίσει την ασφάλισή της, τότε η ίδια ασφαλισμένη δε θα μπορεί να βγει πριν τα 62 σε μειωμένη και τα 67 σε πλήρη σύνταξη!

Συμπερασματικά, η αναγνώριση πλασματικών ετών αποτελεί, αν όχι όλες, τις περισσότερες φορές, μια άκρως ευνοϊκή για τον ασφαλισμένο επιλογή, που τον γλυτώνει από επιπλέον χρόνια εργασίας αλλά και από επιπλέον χρόνια αναμονής για τη συμπλήρωση των ηλικιακών ορίων, τα οποία μεταβάλλονται προς τα πάνω με συνεχείς και αλλεπάλληλες νομοθετικές αλλαγές.

Πρέπει στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι οι υποψήφιοι συνταξιούχοι, οφείλουν να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί και να ενημερώνονται για τα ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα αποκλειστικά από εξειδικευμένους νομικούς, καθώς οι νομοθετικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα είναι συνεχείς και αδιάκοπες, ενώ τα δεδομένα του σήμερα πολλές φορές αποτελούν παρελθόν για το αύριο. Η κατοχύρωση/θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, σε συνδυασμό με την αναγνώριση ή μη πλασματικών ετών, αναλόγως της κάθε ξεχωριστής περίπτωσης, αποτελεί το κρισιμότερο στάδιο στον ασφαλιστικό βίο του υποψηφίου συνταξιούχου. Είναι επιβεβλημένο να κινηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τους ευνοϊκότερους για αυτόν όρους και προϋποθέσεις, "κλειδώνοντας" χαμηλότερα ηλικιακά όρια και γλυτώνοντας έως και αρκετά χρόνια πρόσθετης εργασίας.

Δημήτριος Κ. Νούσκας
Δικηγόρος

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΝΟΥΣΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2014

ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΣ 2014 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ-ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΟΡΙΑ-ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ-ΚΛΙΜΑΚΕΣ-ΥΨΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ-ΠΟΙΟΙ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

Εκδόθηκε από το ΥΠΕΚΑ η διευκρινιστική εγκύκλιος σχετικά με το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) για το έτος 2014.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ.5 του Ν.2434/1996 (ΦΕΚ Α΄188), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 34, παρ. 1 του Ν.3996/2011 (ΦΕΚ Α΄170) και τις διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν.3996/2011, προβλέπεται ότι τόσο τα εισοδηματικά κριτήρια της παραγράφου 1, του άρθρου 24, του Ν.2434/1996, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1, του άρθρου 34, του Ν.3996/2011, όσο και τα εισοδηματικά κριτήρια της παραγράφου 2, του άρθρου 34, του Ν.3996/2011, μπορούν να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Το ποσό του Ε.Κ.Α.Σ. υπολογίζεται με βάση το ποσοστό αύξησης του εισοδήματος σε σχέση με το προηγούμενο έτος, που αναφέρεται στο κριτήριο β΄, της παραγράφου 1, του άρθρου 20, του Ν.3996/2011 και αντιστοιχεί σε συνταξιούχο πλήρους κατώτατου ορίου κύριας σύνταξης γήρατος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, χωρίς προσαυξήσεις. Με την ίδια απόφαση μπορούν να αναπροσαρμόζονται και τα ποσά του Ε.Κ.Α.Σ., τόσο του άρθρου 20, του Ν. 2434/1996, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1, του άρθρου 34, του Ν. 3996/2011, όσο και της παραγράφου 2, του άρθρου 34, του Ν.3996/2011, με βάση την εξέλιξη του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του έτους αναπροσαρμογής.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 7, του άρθρου 20, του Ν. 2434/1996, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1, του άρθρου 34, του Ν.3996/2011, προβλέπεται ότι ο έλεγχος περί μη πλήρωσης ή μη των εισοδηματικών κριτηρίων χορήγησης του Ε.Κ.Α.Σ., για κάθε έτος, διενεργείται, το αργότερο, μέχρι και την 30ή Απριλίου του αντίστοιχου έτους και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να χορηγηθούν ποσά Ε.Κ.Α.Σ. σε μη δικαιούχους από την 1η Μαΐου του ιδίου έτους και εφεξής.
Με το υπ' αριθμ.πρωτ. 43602/443/19.12.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναλογιστικών Μελετών της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, γνωστοποιήθηκε ότι τα μηνιαία κατώτατα όρια χορήγησης σύνταξης γήρατος και αναπηρίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έχουν παραμείνει αμετάβλητα.
Για το έτος 2014, συνεπώς, τόσο τα εισοδηματικά κριτήρια του άρθρου 20 του Ν.2434/1996, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1, του άρθρου 34, του Ν. 3996/2011, όσο και τα εισοδηματικά κριτήρια της παραγράφου 2 του άρθρου 34. του Ν. 3996/2011 δεν αναπροσαρμόζονται. Επομένως, για την καταβολή των αντίστοιχων επιδομάτων για το έτος 2014, εξακολουθούν να ισχύουν τα εισοδηματικά κριτήρια που ίσχυαν για το έτος 2013.
Ειδικά για το εισοδηματικό κριτήριο υπό στοιχείο ε) της παραγράφου 1, του άρθρου 24, του Ν. 2434/1996, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1, του άρθρου 34, του Ν. 3996/2011 (το ύψος της καταβαλλόμενης ακαθάριστης μηνιαίας κύριας και επικουρικής σύνταξης, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 850,00 ευρώ), διευκρινίζεται ότι για τους ήδη συνταξιούχους κατά την ανάρτηση του παρόντος εγγράφου στη Διαύγεια, η συνδρομή του ή μη θα εξετάζεται κατά το μήνα ανάρτησης του παρόντος στη Διαύγεια. Επιπλέον, για όσους καταστούν συνταξιούχοι μετά την ανάρτηση του παρόντος εγγράφου στη Διαύγεια, η συνδρομή ή μη του εν λόγω εισοδηματικού κριτηρίου, θα εξετάζεται κατά τον πρώτο πλήρη μήνα συνταξιοδότησής τους.
Επιπλέον, για το τρέχον έτος 2014, τόσο τα ποσά του Ε.Κ.Α.Σ. του άρθρου 20, του Ν. 2434/1996, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 34, του Ν. 3996/2011, όσο και τα ποσά του Ε.Κ.Α.Σ. της παραγράφου 2, του άρθρου 34, του Ν. 3996/2011, δεν αναπροσαρμόζονται και παραμένουν στα ίδια επίπεδα με τα ποσά που ίσχυαν για το έτος 2013.

Να σημειωθεί πως ισχύουν πλέον οι νέες διατάξεις του άρθρου 8, παρ. 1, του Ν. 4237/2014 (ΦΕΚ Α΄36), οι οποίες τροποποιούν την περίπτωση 6, της υποπαραγράφου ΙΑ.4, της παραγράφου ΙΑ, του άρθρου πρώτου, του Ν. 4093/2012. Με τις διατάξεις αυτές ορίζεται ότι από 1.1.2014 το Ε.Κ.Α.Σ. καταβάλλεται στους δικαιούχους συνταξιούχους γήρατος, αναπηρίας και θανάτου με τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας. Από την ηλικιακή αυτή προϋπόθεση εξαιρούνται τα παιδιά, που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του ασφαλισμένου ή συνταξιούχου γονέα, καθώς και οι ανάπηροι συνταξιούχοι, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%. Ειδικά ως προς την κατηγορία των συνταξιούχων αναπήρων, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, διευκρινίζεται ότι από την ηλικιακή προϋπόθεση της συμπλήρωσης του 65ου έτους της ηλικίας εξαιρούνται όλες οι κατηγορίες συνταξιούχων, δηλαδή συνταξιούχοι γήρατος, αναπηρίας και θανάτου, που πιστοποιούνται με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α.

Θα ακολουθήσουν νέες εγκύκλιοι το μήνα Μάιο από τους ασφαλιστικούς φορείς, οι οποίες θα διευκρινίζουν αναλυτικά τα εισοδηματικά κριτήρια, τις κλίμακες, τους δικαιούχους και το ύψος του επιδόματος για κάθε κατηγορία και κάθε περίπτωση για το έτος 2014.
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΝΟΥΣΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ