Τρίτη, 19 Απριλίου 2016

Έκτακτη ενημέρωση (Τελευταία ενημέρωση: 24.04.2016 17:16) -Κατατέθηκε την Παρασκευή 22 Απριλίου στη Βουλή το σχέδιο νόμου για το ασφαλιστικό, μετά το πέρας της δημόσιας διαβούλευσης, με διατάξεις φωτιά για τα ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά δικαιώματα των ασφαλισμένων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που καταβαραθρώνει τα ελάχιστα εναπομείναντα δικαιώματα των ασφαλισμένων κυριολεκτικά σε όλα τα επίπεδα. Όλα τα σημεία-φωτιά που πρέπει να γνωρίζουν οι ασφαλισμένοι, τι αλλάζει στον υπολογισμό του ποσού σύνταξης, ποιοι θίγονται- ποιοι προστατεύουν τα θεμελιωμένα δικαιώματά τους-Σε ποιες κινήσεις πρέπει να προβούν οι ασφαλισμένοι-Πώς αλλάζει το κόστος των πλασματικών ετών σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία-Πώς θα διαμορφώνεται η βασική σύνταξη και πώς το ανταποδοτικό της κομμάτι- Πώς θα διαμορφώνονται πλέον τα ποσοστά αναπλήρωσης και ποια έτη του ασφαλιστικού βίου θα συμμετέχουν στο τελικό ποσό της σύνταξης-Ποιους συμφέρει η άμεση αποχώρηση-Ποιοι θα δικαιούνται πλέον ΕΚΑΣ, ποιοι το χάνουν και από πότε- Όλα τα κριτήρια, οι όροι και οι προϋποθέσεις σε πίνακες και παραδείγματα

Με βάση τα έως τώρα δεδομένα, τα κυριότερα σημεία της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης έχουν ως εξής:
 
 1.Η εθνική σύνταξη θα αναλογεί σε 384€, όμως με 20 πλέον έτη ασφάλισης.Όποιος ασφαλισμένος έχει 20 έτη ασφάλισης αλλά βγαίνει με μειωμένη σύνταξη, θα έχει και μειωμένο ποσό εθνικής σύνταξης.

Η μείωση της εθνικής σύνταξης, προκειμένου για τους ασφαλισμένους που λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη λόγω γήρατος, θα ανέρχεται σε 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται για τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης.

Όποιος έχει λιγότερα των 20 και έως 15 έτη, θα δικαιούται εθνική σύνταξη, όμως με penalty 2% για κάθε έτος που υπολείπεται των 20. Για παράδειγμα, ασφαλισμένος με 15 έτη ασφάλισης θα δικαιωθεί της εθνικής σύνταξης, το ποσό της οποίας όμως θα αντιστοιχεί σε 345,60€. 


Παραθέτουμε ενδεικτικά παραδείγματα ποσών εθνικής σύνταξης για την ευκολότερη κατανόηση από τους αναγνώστες μας, του πόσο ΜΗ εγγυημένο είναι το ποσό των 384€ , του οποίου την καταβολή υποτίθεται ότι το κράτος θα εγγυάται:

1.Εθνική σύνταξη με 20 έτη ασφάλισης στα 67: 384€

2.Εθνική σύνταξη με 15 έτη ασφάλισης στα 67: 345,60€

3.Εθνική σύνταξη με 20 έτη ασφάλισης στα 62 (μειωμένη): 241,92€ !


2.Η εθνική σύνταξη θα υποστεί μειώσεις ακόμα και στις συντάξεις αναπηρίας, ανάλογα με το ποσοστό αναπηρίας του συνταξιούχου, κάτι εντελώς απαράδεκτο.

Πιο συγκεκριμένα:

α.Για ποσοστό αναπηρίας μεταξύ 50% έως 66,99%, η εθνική σύνταξη θα καταβάλλεται σε ποσοστό 50%.

β.Για ποσοστό αναπηρίας μεταξύ 67% έως 79,99%  η εθνική σύνταξη θα καταβάλλεται σε ποσοστό 75%.

γ.Για ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω η εθνική σύνταξη θα καταβάλλεται σε ποσοστό 100%.

3. Αναφορικά με το ανταποδοτικό κομμάτι της σύνταξης, κρίσιμα είναι τα ασφαλιστικά έτη από το 2002 και έως την ημερομηνία έναρξης καταβολής της σύνταξης.Εφεξής ετησίως η περίοδος αυτή αναφοράς θα αυξάνεται κατά ένα έτος.

Τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης διαμορφώνονται ως εξής:

ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΕΤΩΝ                   ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ

 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣΑΠΟ ΕΩΣ0          15                                                          0,77%

15,01   18                                                          0,84%

18,01   21                                                          0,90%

21,01   24                                                          0,96%

24,01   27                                                          1,03%

27,01   30                                                          1,21%

30,01   33                                                          1,42%

33,01   36                                                          1,59%

36,01   39                                                          1,80%

39,01   42 και περισσότερα                               2,00%


4.Με βάση τα ανωτέρω ποσοστά, όσοι εξέρχονται της εργασίας τους με μικρές συντάξιμες αποδοχές με έως 25 έτη ασφάλισης, δε θα δουν μειώσεις (κάποιοι θα δουν έως και μικρές αυξήσεις) στις συντάξεις τους.
Αντιθέτως, ασφαλισμένοι με άνω των 30 έτη ασφάλισης και με συντάξιμες αποδοχές άνω των 1.000€, θα λαμβάνουν μικρότερο αναλογικά ανταποδοτικό κομμάτι σύνταξης και κατ' επέκτασιν μικρότερο του προηγούμενου καθεστώτος ποσό σύνταξης.

5. Οι συντάξεις όσων αποχωρούν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου και εφεξής, θα εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού. Όσοι από τα ανωτέρω πρόσωπα έχουν αποχωρήσει ή θα αποχωρήσουν εντός του έτους 2016, σε περίπτωση κατά την οποία το ακαθάριστο ποσό της κανονιζόμενης σύνταξης υπολείπεται κατά ποσοστό άνω του20%, του ποσού της σύνταξης που θα ελάμβαναν με βάση τον τρόπο υπολογισμού, όπως αυτός ίσχυε κατά την 31.12.2014, το ήμισυ της διαφοράς αυτής καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά, ενώ για όσους θα αποχωρήσουν εντός του έτους 2017 ή εντός του έτους 2018, η κατά τα ανωτέρω προσωπική διαφορά, ανέρχεται στο ένα τρίτο (1/3) της διαφοράς και στο ένα τέταρτο (1/4) αυτής, αντίστοιχα.
6.Οι ήδη καταβαλλόμενες επικουρικές συντάξεις αναπροσαρμόζονται με εφαρμογή των διατάξεων, εφόσον το άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης του δικαιούχου υπερβαίνει το ποσό των χιλίων τριακοσίων (1.300) ευρώ.

7.Μειώσεις, από 1/1/2016, θα επιβληθούν αναδρομικά στα μερίσματα του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων καθώς και στα εφάπαξ.

8. Συντάξεις χηρείας-Με το νέο καθεστώς μόνο με τη συμπλήρωση του 55ου έτους του επιζώντος συζύγου


Α. Ο επιζών σύζυγος, εφόσον έχει συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας του κατά το χρόνο θανάτου του συνταξιούχου ή ασφαλισμένου. Εφόσον έχει συμπληρώσει το 52ο έτος της ηλικίας του κατά τον ως άνω χρόνο, δικαιούται σύνταξη για διάστημα τριών ετών, μετά την πάροδο των οποίων η καταβολή σύνταξης αναστέλλεται μέχρι τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας του. Εφόσον δεν έχει συμπληρώσει το 52ο έτος της ηλικίας του κατά τον ως άνω χρόνο, δικαιούται σύνταξη για διάστημα τριών (3) ετών. 

9. Νέο ανώτατο όριο ατομικής μηνιαίας καταβαλλόμενης σύνταξης τίθεται το εξαπλάσιο της εθνικής σύνταξης, δηλαδή τα 2.304€, ενω το άθροισμα όλων των καταβαλλομένων συντάξεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το οκταπλάσιο της εθνικής σύνταξης, δηλαδή τα 3.072€.


10.Απασχόληση συνταξιούχων-Σαρωτικές αλλαγές και στον απασχολούμενο συνταξιούχο με περικοπή 60% στο ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ όλων των κύριων συντάξεων αλλά ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ, για όσο χρόνο διαρκεί η απασχόληση.

Στους συνταξιούχους λόγω γήρατος του Δημοσίου καθώς και όλων των φορέων, ταμείων, κλάδων ή λογαριασμών που εντάσσονται στον ΕΦΚΑ, οι οποίοι αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ, οι ακαθάριστες συντάξεις κύριες και επικουρικές καταβάλλονται μειωμένες σε ποσοστό 60% για όσο χρόνο απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή την δραστηριότητα.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημάνουμε ότι οι υποψήφιοι συνταξιούχοι, οφείλουν να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί και να ενημερώνονται για τα ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα αποκλειστικά από εξειδικευμένους στη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος νομικούς, καθώς οι νομοθετικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα είναι συνεχείς και αδιάκοπες. Η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, σε συνδυασμό με την αναγνώριση ή μη πλασματικών ετών, αναλόγως της κάθε ξεχωριστής περίπτωσης, αποτελεί το κρισιμότερο στάδιο στον ασφαλιστικό βίο του υποψηφίου συνταξιούχου. Είναι επιβεβλημένο να κινηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, εκμεταλλευόμενος την υπαγωγή του σε θετικές για αυτόν ρυθμίσεις και αποφεύγοντας παράλληλα τις διατάξεις "παγίδες", ώστε να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τους ευνοϊκότερους για αυτόν όρους και προϋποθέσεις, "κλειδώνοντας" χαμηλότερα ηλικιακά όρια και γλυτώνοντας έως και αρκετά χρόνια πρόσθετης εργασίας.
Και όπως πάντα, όλες οι αλλαγές που θα νομοθετηθούν στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας, θα δημοσιεύονται άμεσα στον παρόντα ιστότοπο, με σκοπό την έγκυρη και ταχύτατη ενημέρωση όλων των ασφαλισμένων.
                                                                              

Δημήτριος Κ. Νούσκας

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΥΣΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
tel:2310545445 mobile:6937174399
Αποστολή mail:
dimitris.nouskas.law@gmail.com 

Τρίτη, 12 Απριλίου 2016

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ:ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΝΟΥΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4336-ΠΟΤΕ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ ΕΧΕΙ ΛΥΘΕΙ Η ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΤΟΥΣ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ-ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Οι παραιτήσεις των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, θα υποβληθούν για τρίτη συνεχή χρονιά, από τις 21 έως τις 30 Απριλίου. Σε περίπτωση, κατά την οποία, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι αργία, η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Η διάταξη της παρ.4 άρθρου 5 του νόμου 3075/2002 για τους εκπαιδευτικούς, η οποία τους έδινε δικαίωμα συνταξιοδότησης με 30 έτη υπηρεσίας σε ηλικία 55 ή 60 ετών, αναλόγως του αν είχαν προσληφθεί πριν ή μετά την 1.1.1983, έχει καταργηθεί από τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 5 του νόμου 3865/2010 για όσους και όσες θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1.1.2011 και εφεξής, μπορούν παρόλα αυτά να την επικαλεστούν όσοι και όσες έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με όρους και προϋποθέσεις, όπως διαμορφώνονται μέχρι και το έτος 2010. 

Νέα δεδομένα έχουν δημιουργηθεί και για τους εκπαιδευτικούς με την αύξηση των ηλικιακών ορίων, όπως έχουν αποτυπωθεί στις διατάξεις και στους πίνακες 1 και 2 του Νόμου 4336/2015. Πλέον η θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος πραγματοποιείται όχι μόνο με τη συμπλήρωση του απαιτούμενου συντάξιμου χρόνου υπηρεσίας, αλλά και με τη συμπλήρωση του αντίστοιχου ηλικιακού ορίου, οδηγώντας πολλούς εξ αυτών σε συνταξιοδότηση έως και αρκετά έτη αργότερα από ό,τι γνώριζαν μέχρι πρότινος, μέσω της αύξησης των ηλικιακών ορίων.

Η αίτηση παραίτησης θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και η υπαλληλική σχέση λύεται αυτοδικαίως με το τέλος του διδακτικού έτους, δηλαδή για μεν τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις 21 Ιουνίου, για δε τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις 30 Ιουνίου, οπότε και εκδίδεται η σχετική πράξη από το αρμόδιο όργανο και δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ανάκληση της αίτησης παραίτησης μπορεί να γίνει εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης παραίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 148 παρ. 4 του Νόμου 3528/2007.
Να τονίσουμε ότι, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις που ορίζει η νομοθεσία, εάν ο εκπαιδευτικός παραιτήθηκε από πλάνη περί τα πράγματα, ενώ δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις για την άμεση καταβολή της σύνταξής του, είναι δυνατό πλέον, με βάση τις διατάξεις του Νόμου 4151/2013, μετά από υποβολή αίτησής του, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 3 μηνών από την ημερομηνία που φέρει το έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης Συντάξεων, να ρυθμιστεί η ανάκληση της παραίτησης και η επαναφορά του εκπαιδευτικού στην Υπηρεσία. Το χρονικό διάστημα από την αποχώρηση από την Υπηρεσία μέχρι την επαναφορά σε αυτή δε λογίζεται συντάξιμο και δεν καταβάλλονται αποδοχές για αυτό.
Τέλος να υπενθυμίσουμε πως, με βάση το Νόμο 4151/2013, έχουν καταργηθεί οι τρίμηνες αποδοχές και έχει καθιερωθεί και στο Δημόσιο ο θεσμός της προκαταβολής σύνταξης.
Μεγάλη, λοιπόν, προσοχή στις προθεσμίες για τους εκπαιδευτικούς, καθώς έχουν ιδιαιτερότητα στο χρόνο που πρέπει να παραιτηθούν από την υπηρεσία τους.

Πρέπει στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι οι υποψήφιοι συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί, οφείλουν να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί και να ενημερώνονται για τα ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα αποκλειστικά από εξειδικευμένους στη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος νομικούς, καθώς οι νομοθετικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα είναι συνεχείς και αδιάκοπες. Η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, σε συνδυασμό με την αναγνώριση ή μη πλασματικών ετών, αναλόγως της κάθε ξεχωριστής περίπτωσης, αποτελεί το κρισιμότερο στάδιο στον ασφαλιστικό βίο του υποψηφίου συνταξιούχου εκπαιδευτικού. Είναι επιβεβλημένο να κινηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, εκμεταλλευόμενος την υπαγωγή του σε θετικές για αυτόν ρυθμίσεις και αποφεύγοντας παράλληλα τις διατάξεις "παγίδες", ώστε να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τους ευνοϊκότερους για αυτόν όρους και προϋποθέσεις, "κλειδώνοντας" χαμηλότερα ηλικιακά όρια και γλυτώνοντας έως και αρκετά χρόνια πρόσθετης εργασίας.  

Και όπως πάντα, όλες οι αλλαγές που θα νομοθετηθούν στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας, θα δημοσιεύονται άμεσα στον παρόντα ιστότοπο, με σκοπό την έγκυρη και ταχύτατη ενημέρωση όλων των ασφαλισμένων.


 Δημήτριος Κ. Νούσκας 
Δικηγόρος Εργατολόγος

https://www.facebook.com/dimitris.nouskas.lawyer 
http://dikigoros-sintakseis-neo-asfalistiko.blogspot.gr/ 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΥΣΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
tel:2310545445 mobile:6937174399
Αποστολή mail στο 
dimitris.nouskas.law@gmail.com


Πέμπτη, 7 Ιανουαρίου 2016

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΠΡΟΣΟΧΗ:ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΕΝΤΟΣ ΟΛΙΓΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΜΕ ΤΑ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΙΝΑΧΘΕΙ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΚΑΝΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ.ΠΟΙΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΠΕΥΣΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΑΜΕΣΑ.ΠΟΙΟΙ ΓΛΥΤΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΛΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.ΠΩΣ ΘΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΩΝ Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΩΝ Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΘΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΙ ΜΕ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ.ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΚΟΒΕΤΑΙ ΤΟ ΕΚΑΣ ΑΜΕΣΑ-ΠΟΣΟ ΘΑ ΜΕΙΩΘΕΙ ΤΟ ΕΦΑΠΑΞ-ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ-ΠΟΙΟΙ ΘΙΓΟΝΤΑΙ-ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ-ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ-ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Α.ΠΡΟΣΟΧΗ:ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΜΕ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΑMΕΣΑ

Αφορά τους πλασματικούς χρόνους ασφάλισης του άρθρου 10 παρ.18 Ν.3863/10, των άρθρων 39,40 και 41 Ν.3996/11, του άρθρου 6 παρ.12 και του άρθρου 17 του Ν.3865/10, και του άρθρου 40 του ν. 2084/92.

Σύμφωνα πάντα με το σχέδιο του Νέου Ασφαλιστικού, το οποίο ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΝΟΜΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, η εισφορά εξαγοράς για όλες τις αναγνωρίσεις πλασματικών ετών, θα υπολογίζεται με νέο τρόπο, ο οποίος θα αποτελεί συνάρτηση του μηνιαίου μισθού και θα γίνεται με την καταβολή από τον ασφαλισμένο για κάθε μήνα αναγνωριζόμενου πλασματικού χρόνου ασφάλισης της εισφοράς, στο ποσοστό που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης εξαγοράς, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% Η ως άνω εισφορά υπολογίζεται επί των αποδοχών του ασφαλισμένου κατά το μήνα υποβολής της αίτησης εξαγοράς και, εφόσον έχει διακοπεί η απασχόληση, επί των αποδοχών του τελευταίου μήνα απασχόλησης προσαυξανόμενων κατά την ετήσια μεταβολή μισθών, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Αυτό σημαίνει ότι για κάθε μήνα που αναγνωρίζουν οι ασφαλισμένοι, θα υποχρεωθούν να καταβάλλουν έως και τριπλάσια ποσά εξαγοράς από τα σήμερα ισχύοντα. Ο Υπουργός Εργασίας έχει αφήσει περιθώρια διορθωτικών κινήσεων αλλά..

Σε κάθε περίπτωση, προτείνεται σε όλους τους ασφαλισμένους, οι οποίοι έχουν κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με τη χρήση πλασματικών ετών, χωρίς τα οποία θα αναγκαστούν να συνταξιοδοτηθούν σε ΥΨΗΛΟΤΕΡΑ ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΟΡΙΑ, να κινήσουν ΑΜΕΣΑ τη διαδικασία  συγκέντρωσης δικαιολογητικών, συμπλήρωσης, υποβολής αιτήσεων και πληρωμής των εισφορών εξαγορών, που αντιστοιχεί στους χρόνους, που επιθυμούν να αναγνωρίσουν. Με τον τρόπο αυτό, θα γλυτώσουν μεγάλα χρηματικά ποσά, τα οποία θα κληθούν να καταβάλουν, εάν δεν κινηθούν άμεσα και υπαχθούν στο νέο σύστημα. 

 
Β.ΠΩΣ ΘΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟ 1.1.2016

Από 1.1.2016 η σύνταξη λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου του φορέα κύριας ασφάλισης υπολογίζεται ως το άθροισμα δύο τμημάτων:
α.της εθνικής σύνταξης και
β. της ανταποδοτικής

α.Η Εθνική Σύνταξη (384 ευρώ) καταβάλλεται σε όλους, όσοι διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη, μεταξύ του 15ου και του 67ου έτους της ηλικίας τους ή του έτους της ηλικίας τους στο οποίο, κατά τις οικείες διατάξεις, θεμελιώνουν δικαίωμα πλήρους σύνταξης. Η μόνιμη διαμονή αποδεικνύεται με τη διαδικασία που προβλέπεται για τη χορήγηση άδειας διαμονής στους πολίτες τρίτων xωρών. Το ποσό της μειώνεται για τους συνταξιούχους λόγω γήρατος κατά 1/40 για κάθε χρόνο που υπολείπεται των σαράντα (40) ετών διαμονής στην Ελλάδα, μεταξύ του 15ου και του 67ου έτους της ηλικίας.
Το ποσό της εθνικής σύνταξης μειώνεται αναλογικά στις περιπτώσεις θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος σε μειωμένη σύνταξη λόγω γήρατος ή λόγω αναπηρίας. Η μείωση της εθνικής σύνταξης προκειμένου για τους ασφαλισμένους που λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη γήρατος, ανέρχεται σε 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται για τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης.
Για τους συνταξιούχους που λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη λόγω αναπηρίας με ποσοστό 67% έως και 79,99% χορηγείται το 75% της εθνικής σύνταξης, και με ποσοστό από 50% έως και 66,99% χορηγείται το 50% αυτής.
β.Το ποσό της ανταποδοτικής σύνταξης, θα υπολογίζεται στις αποδοχές ή στο εισόδημα, επί των οποίων καταβλήθηκαν εισφορές σε ολόκληρο τον εργασιακό βίο, με κλιμακωτά, ανάλογα με τα έτη ασφάλισης, ποσοστά αναπλήρωσης, τα οποία θα κυμαίνονται από 0,80% έως και 2%.
Ως συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους σύνταξης κύριας ασφάλισης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου λαμβάνονται υπόψη:
α. για τους μισθωτούς, ο μέσος όρος μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου. Ο μέσος αυτός όρος υπολογίζεται ως το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών δια του συνολικού χρόνου ασφάλισής του. Ως σύνολο μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος νοείται το άθροισμα των μηνιαίων αποδοχών που υπόκεινται σε εισφορές, καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου, εξαιρουμένων των δώρων εορτών και του επιδόματος αδείας που τυχόν καταβλήθηκαν. Για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές του ασφαλισμένου για κάθε ημερολογιακό έτος, πλην του τελευταίου έτους ή τμήματος έτους, κατά το οποίο υποβάλλεται η αίτηση συνταξιοδότησης, προσαυξαυνόμενες κατά την ετήσια μεταβολή μισθών, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

β. για τους αυτοαπασχολούμενους και τους αγρότες, για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης λαμβάνονται υπόψη οι ασφαλιστικές κατηγορίες βάσει των οποίων υπολογίζονταν οι εισφορές για κύρια σύνταξη, σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο μέχρι την θέση σε ισχύ του νόμου αυτού, και, για το διάστημα μετά την δημοσίευση του νόμου, το εισόδημα, το οποίο υπόκειται σε εισφορές σύμφωνα με τα άρθρα 53 και 54 του παρόντος, καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού βίου.


Γ.ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΟ ΕΚΑΣ-ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΘΑ ΚΟΒΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

Από 1.1.2016 και έως την 31.12.2019 το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ), το οποίο θεσπίσθηκε με το άρθρο 20 του ν. 2434/1996 (188, Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καταβάλλεται στους ήδη συνταξιούχους και στους δικαιούχους σύνταξης γήρατος, αναπηρίας και θανάτου των οργανισμών κύριας ασφάλισης, εκτός του ΟΓΑ, οι οποίοι εντάσσονται στον ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις ακόλουθες προϋποθέσεις, οι οποίες θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά:
α. Να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους. Για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, καθώς και για τα τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους, δεν απαιτείται όριο ηλικίας.
β. Το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημα τους από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και βοηθήματα καταβαλλόμενα σε χρήμα), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα, να μην υπερβαίνει το ποσό των επτά χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα δύο (7.972) ευρώ.
Για τον προσδιορισμό του εισοδήματος αυτού δεν λαμβάνονται υπόψη τα ποσά που αντιστοιχούν στη σύνταξη αναπήρων, θυμάτων πολεμικής περιόδου και κατά την εκτέλεση της στρατιωτικής υπηρεσίας, θυμάτων τρομοκρατίας καθώς και στα προνοιακά βοηθήματα.
γ. Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του συνταξιούχου να μην υπερβαίνει το ποσό των οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα τεσσάρων (8.884)ευρώ.
δ. Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των έντεκα χιλιάδων (11.000)ευρώ. Τα παραπάνω ποσά αφορούν εισοδήματα του προηγούμενου φορολογικού έτους.

Ποσά Επιδόματος:
α. Για συνολικά ποσά εισοδήματος από συντάξεις (κύριες και επικουρικές) μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα ή βοηθήματα και μέχρι επτά χιλιάδες διακόσια δέκα έξι (7.216,00) ευρώ καταβάλλεται επίδομα διακόσια τριάντα (230) ευρώ μηνιαίως.
β. Για συνολικά ποσά εισοδήματος από επτά χιλιάδες διακόσια δέκα έξι ευρώ και ένα λεπτό (7.216,01) και μέχρι του ποσού των επτά χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ (7.972,00) καταβάλλεται ποσό μηνιαίου επιδόματος (Ε.Κ.Α.Σ.) σύμφωνα με τα παρακάτω:
βα. Από επτά χιλιάδες διακόσια δέκα έξι ευρώ και ένα λεπτό (7.216,01) ευρώ και μέχρι του ποσού τωνεπτά χιλιάδων πεντακοσίων δέκα οκτώ ευρώ (7.518,00) ποσό εκατόν εβδομήντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (172,50).
ββ. Από επτά χιλιάδες πεντακόσια δέκα οκτώ ευρώ και ένα λεπτό (7.518,01) και μέχρι του ποσού των επτά χιλιάδων επτακοσίων είκοσι (7.720,00) ευρώ, ποσό εκατόν δέκα πέντε (115,00) ευρώ.
βγ. Από επτά χιλιάδες επτακόσια είκοσι ευρώ και ένα λεπτό (7.720,01) και μέχρι του ποσού των επτά χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ (7.972,00) ποσό πενήντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών (57,50).
γ. Τα ίδια ως άνω ποσά επιδόματος χορηγούνται και στους συνταξιούχους αναπηρίας που λαμβάνουν πλήρη σύνταξη.
δ. Στους συνταξιούχους γήρατος και αναπηρίας που λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη, καθώς και σε όσους συνταξιούχους λόγω γήρατος δεν θεμελιώνουν αυτοτελές δικαίωμα συνταξιοδότησης με χρόνου ασφάλισης που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα, το επίδομα ισούται με τα 2/3 των ανωτέρω ποσών. Για τους τελευταίους η διαφορά του 1/3 ποσού Ε.Κ.Α.Σ. που τυχόν δεν είχε καταβληθεί πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσης διάταξης, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, δεν χορηγείται.
Προκειμένου για συνταξιούχους λόγω αναπηρίας, οποιαδήποτε μεταβολή στο ποσοστό αναπηρίας του δικαιούχου εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους στο οποίο καταβάλλεται το Ε.Κ.Α.Σ., δεν επιφέρει οποιαδήποτε μεταβολή στο ποσό του επιδόματος.
Στις περιπτώσεις συνδικαιούχων σύνταξης λόγω θανάτου, τα ποσά του Ε.Κ.Α.Σ. επιμερίζονται κατά το ίδιο ποσοστό επιμερισμού της σύνταξης που προβλέπεται από τις διατάξεις του οικείου ασφαλιστικού φορέα, άλλως από την κληρονομική μερίδα τους.


Πρακτικά πρέπει να τονίσουμε ότι:
α.Γίνονται αυστηρότερα τα εισοδηματικά κριτήρια, με αποτέλεσμα την άμεση ΜΕΙΩΣΗ των δικαιούχων κατά δεκάδες χιλιάδες, αρχής αρχομένης από 1.1.2016.
β.Ταυτόχρονα παύει να ισχύει το ΕΚΑΣ των 30€ το μήνα.


Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι οι υποψήφιοι συνταξιούχοι, οφείλουν να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί και να ενημερώνονται για τα ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα αποκλειστικά από εξειδικευμένους στη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος νομικούς, καθώς οι νομοθετικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα είναι συνεχείς και αδιάκοπες. Η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, σε συνδυασμό με την αναγνώριση ή μη πλασματικών ετών, αναλόγως της κάθε ξεχωριστής περίπτωσης, αποτελεί το κρισιμότερο στάδιο στον ασφαλιστικό βίο του υποψηφίου συνταξιούχου. Είναι επιβεβλημένο να κινηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, εκμεταλλευόμενος την υπαγωγή του σε θετικές για αυτόν ρυθμίσεις και αποφεύγοντας παράλληλα τις διατάξεις "παγίδες", ώστε να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τους ευνοϊκότερους για αυτόν όρους και προϋποθέσεις, "κλειδώνοντας" χαμηλότερα ηλικιακά όρια και γλυτώνοντας έως και αρκετά χρόνια πρόσθετης εργασίας.
Και όπως πάντα, όλες οι αλλαγές που θα νομοθετηθούν στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας, θα δημοσιεύονται άμεσα στον παρόντα ιστότοπο, με σκοπό την έγκυρη και ταχύτατη ενημέρωση όλων των ασφαλισμένων.


     Δημήτριος Κ. Νούσκας
            Δικηγόρος Εργατολόγος


ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΥΣΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΣ 
ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
tel:2310545445 mobile:6937174399
Αποστολή mail στο:
 dimitris.nouskas.law@gmail.com

Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2015

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΟΡΙΑ ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ-ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕ 10.500 ΚΑΙ 10.000 ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΣΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ-ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΑ ΒΑΡΕΑ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ-ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΑ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΤΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 10% ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ-ΠΩΣ ΘΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ-ΑΔΕΡΦΟΙ ΚΑΙ ΣΥΖΥΓΟΙ ΑΝΑΠΗΡΩΝ-ΟΛΕΣ ΟΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Δημοσιεύτηκε η εγκύκλιος του ΙΚΑ, αναφορικά με όλα τα νέα δεδομένα στα ηλικιακά όρια, τη μειωμένη και την πλήρη συνταξιοδότηση και όλες τις σαρωτικές αλλαγές στα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα των ασφαλισμένων.

Θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε όσο πιο απλά γίνεται τις αλλαγές σε όλες τις κατηγορίες ασφαλισμένων, όπως περιγράφονται στην εγκύκλιο, με σκοπό την ευκολότερη κατανόησή τους από όλους τους αναγνώστες:

1ο ερώτημα: Ποιοι υπάγονται στους Πίνακες με τα νέα ηλικιακά όρια;
Απ:Όλοι οι ασφαλισμένοι υπάγονται στους νέους πίνακες (1 ή 2) ΕΚΤΟΣ:
Α.από όσους είχαν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα για πλήρη ή μειωμένη συνταξιοδότηση μέχρι και τις 18.08.2015.
Β.από όσους εμπίπτουν στις εξαιρέσεις (στις οποίες θα αναφερθούμε αναλυτικά παρακάτω)

2ο ερώτημα: Ποιοι υπάγονται στον Πίνακα 1;
Απ:Στον Πίνακα 1 υπάγονται:
Α. οι ασφαλισμένοι, για τους οποίους προβλεπόταν από τις προγενέστερες του Νόμου 4336/2015 διατάξεις χρόνος ασφάλισης μεγαλύτερος ή ίσος με 10.500 ημέρες.
Β. Ακόμα υπάγονται οι ασφαλισμένοι, για τους οποίους δεν προβλεπόταν όριο ηλικίας για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.Συνεπώς, στον Πίνακα 1 υπάγονται όσοι συνταξιοδοτούνται ως σύζυγοι, γονείς ή αδερφοί ατόμων με αναπηρία με τουλάχιστον 7500 ημέρες ασφάλισης. Για όλους αυτούς τίθεται ηλικιακό όριο το 55ο έτος και οι ασφαλισμένοι ακολουθούν την εξέλιξη των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης του Πίνακα 1 με κριτήριο το έτος, κατά το οποίο συμπληρώνεται ο απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης των 7500 ημερών.


ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΙΚΑ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ 4336/2015
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΥΣΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ3ο ερώτημα: Ποιοι υπάγονται στον Πίνακα 2;
Απ:Στον Πίνακα 2 υπάγονται:
Α.Οι ασφαλισμένοι, οι οποίοι κατοχυρώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα για πλήρη συνταξιοδότηση, με βάση τις προγενέστερες του νόμου 4336/2015 διατάξεις, για τους οποίους προβλεπόταν χρόνος ασφάλισης μικρότερος από 10.500 ημέρες ασφάλισης.
Β,Όσοι ασφαλισμένοι κατοχυρώνουν δικαίωμα για μειωμένη συνταξιοδότηση, με βάση τις προγενέστερες του νόμου 4336/2015 διατάξεις, για τους οποίους προβλεπόταν χρόνος ασφάλισης μικρότερος από 10.500 ημέρες ασφάλισης
Γ.Όσοι ασφαλισμένοι κατοχυρώνουν δικαίωμα για πλήρη συνταξιοδότηση, με καταληκτικό όριο ηλικίας το 67ο έτος.


ΠΙΝΑΚΑΣ 2  ΙΚΑ 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ 4336/2015 
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΥΣΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ


4ο ερώτημα: Τι αλλάζει για όσους είχαν κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα σε μη ακέραιο ηλικιακό όριο;
Απ:Σε περιπτώσεις, κατά τις οποίες τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης δεν ορίζονταν σε ακέραια έτη, η νέα μεταβατική ηλικία διαμορφώνεται με βάση τους μαθηματικούς τύπους της Υπουργικής Απόφασης που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 2311/2015. 
Τα νέα διαμορφούμενα ηλικιακά όρια αποτυπώνονται στον κάτωθι Πίνακα 3:

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΙΚΑ 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ 4336/2015
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΥΣΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
 

5ο ερώτημα: Από 1.1.2022 και εφεξής τι αλλάζει στα όρια ηλικίας;
Απ:Από 1.1.20122 και εφεξής θα ισχύουν τρεις κατηγορίες ασφαλισμένων:
Α. Πλήρης σύνταξη στα 62 με 40 έτη ασφάλισης
Β. Πλήρης σύνταξη στα 67 με 15 έτη ασφάλισης
Γ. Μειωμένη σύνταξη στα 62 με 15 έτη ασφάλισης


6ο ερώτημα: Ποιοι εξαιρούνται από τις αλλαγές στα ηλικιακά όρια;
Απ:Α.Όσοι είχαν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα έως και τις 18.08.2015
Β.Όσοι υπάγονται στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, όπως αναφέρονται στην υπ' αριθμόν Φ80000/54411/1797/30.11.2015 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Γ.Όσοι συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις του Ν.612/1977 είτε με βάση τις διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτές.
Δ.Οι μητέρες και οι χήροι πατέρες ανικάνων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων.


7ο ερώτημα: Ποιοι δεν υπάγονται στους Πίνακες 1 και 2;
Απ:Οι νέοι ασφαλισμένοι, οι οποίοι έχουν πρωτοασφαλιστεί από 1.1.1993 και εφεξής, οι οποίοι συνταξιοδοτούνται σε μειωμένη στα 62 και σε πλήρη στα 67.


8ο ερώτημα: Ποιοι επιβαρύνονται με το επιπλέον ποσοστό μείωσης 10% στη σύνταξή τους:
Απ:Α.Όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μειωμένης σύνταξης από 19.08.2015. Η μείωση αυτή υπολογίζεται μετά τον υπολογισμό του αρχικού penalty, και θα ισχύει μέχρι τη συμπλήρωση του νέου διαμορφούμενου ηλικιακού ορίου, οπότε και παύει να υπάρχει το επιπλέον ποσοστό μείωσης 10%.
Το αρχικό penalty του αιτούντος μειωμένης συντάξεως θα υπολογίζεται με αφετηρία το νέο διαμορφούμενο ηλικιακό όριο για πλήρη συνταξιοδότηση, με ανώτατο όριο penalty το 30%.


9ο ερώτημα: Σε ποιους δεν επιβάλλεται το extra ποσοστό μείωσης του 10%;
Απ:Α.Σε όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μειωμένης συνταξιοδότησης έως και τις 18.08.2015.
Β.Σε όσες κατηγορίες ασφαλισμένων εξαιρούνται από τους μεταβατικούς πίνακες με τα νέα ηλικιακά όρια.


10ο ερώτημα: Με βάση τους πίνακες προκύπτει νέα διαμορφούμενη μεταβατική ηλικία για μειωμένη σύνταξη μεγαλύτερη του 62ου έτους. Τι συμβαίνει σε αυτήν την περίπτωση;
Απ:Όταν η στήλη "Ηλικία συνταξιοδότησης" του Πίνακα 2 παραπέμπει σε ηλικία μεγαλύτερη των 62 ετών, η ηλικία αυτή περιορίζεται στο 62ο έτος. 

11ο ερώτημα:Πότε δε δικαιούμαι κατώτατο ποσό σύνταξης;
Απ:Εφόσον η συνταξιοδότηση αρχίζει από 1.7.2015 και ανεξάρτητα του χρόνου θεμελίωσης, το κατώτατο ποσό σύνταξης δε θα δίνεται πριν τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας του συνταξιούχου.Μέχρι τότε, θα χορηγείται μόνον το οργανικό ποσό, ακόμα και στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες αυτό είναι μικρότερο του κατωτάτου ορίου.

12ο ερώτημα:Από πότε ισχύει ο νέος τρόπος υπολογισμού της σύνταξης;
Απ:Ο νέος υπολογισμός του ποσού της σύνταξης θα εφαρμόζεται με μοναδικό κριτήριο την έναρξη συνταξιοδότησης από 1.9.2015 και εφεξής, ανεξάρτητα του χρόνου θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος.Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημάνουμε ότι οι υποψήφιοι συνταξιούχοι, οφείλουν να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί και να ενημερώνονται για τα ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα αποκλειστικά από εξειδικευμένους στη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος νομικούς, καθώς οι νομοθετικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα είναι συνεχείς και αδιάκοπες. Η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, σε συνδυασμό με την αναγνώριση ή μη πλασματικών ετών, αναλόγως της κάθε ξεχωριστής περίπτωσης, αποτελεί το κρισιμότερο στάδιο στον ασφαλιστικό βίο του υποψηφίου συνταξιούχου. Είναι επιβεβλημένο να κινηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, εκμεταλλευόμενος την υπαγωγή του σε θετικές για αυτόν ρυθμίσεις και αποφεύγοντας παράλληλα τις διατάξεις "παγίδες", ώστε να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τους ευνοϊκότερους για αυτόν όρους και προϋποθέσεις, "κλειδώνοντας" χαμηλότερα ηλικιακά όρια και γλυτώνοντας έως και αρκετά χρόνια πρόσθετης εργασίας.
Και όπως πάντα, όλες οι αλλαγές που θα νομοθετηθούν στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας, θα δημοσιεύονται άμεσα στον παρόντα ιστότοπο, με σκοπό την έγκυρη και ταχύτατη ενημέρωση όλων των ασφαλισμένων.

Δημήτριος Κ. Νούσκας
Δικηγόρος Εργατολόγος
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΥΣΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΣ
ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
tel:2310545445 mobile:6937174399
 Αποστολή mail στο:
 dimitris.nouskas.law@gmail.com