Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2015

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:ΨΗΦΙΣΤΗΚΑΝ ΤΟ ΠΡΩΙ ΤΗΣ 14.08.2015 ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΩΡΩΝ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ-ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ-ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΝΕΑ PENALTY ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ ΘΑ ΙΣΧΥΟΥΝ-ΠΟΙΟΙ ΘΙΓΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ-ΠΟΙΟΙ ΓΛΥΤΩΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΑΡΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ-ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΝΕΑ ΟΡΙΑ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Οι αλλαγές, με τις ανατροπές που επιφέρουν στο συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας έχουν ως εξής:

1.α)Από 01.01.2022 τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος για κάθε κατηγορία ασφαλισμένων, των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, ορίζονται το 62ο έτος της ηλικίας (με 40 έτη ή 12.000 ημέρες ασφάλισης) και το 67ο έτος της ηλικίας (με 4.500 ημέρες ή 15 έτη ασφάλισης), με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν. 3863/2010 (115 Α΄).
β)Από 01.01.2022 ως όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, όπου αυτή προβλέπεται σύμφωνα με με τις ισχύουσες γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, ορίζεται το 62ο έτος της ηλικίας με 4.500 ημέρες ή 15 χρόνια ασφάλισης.
2.α) Τα όρια ηλικίας των ασφαλισμένων των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, που μέχρι τη δημοσίευση του Νόμου αυτού δεν έχουν θεμελιώσει δικαίωμα πλήρους ή μειωμένης σύνταξης, αυξάνονται σταδιακά έως την 01.01.2022 στα προβλεπόμενα από τις ανωτέρω παραγράφους 1α και 1β, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν.3863/2010 (115Α΄), σύμφωνα με τους πίνακες του άρθρου αυτού.
β) Στις περιπτώσεις που από την ισχύουσα μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού νομοθεσία δεν προβλέπεται όριο ηλικίας για θεμελίωση δικαιώματος πλήρους ή μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, η σταδιακή αύξηση σύμφωνα με τους ανωτέρω πίνακες, αρχίζει από τη δημοσίευση του νόμου αυτού με όριο ηλικίας το 58ο έτος, εφόσον η θεμελίωση δικαιώματος προβλέπεται με τη συμπλήρωση τουλάχιστον 35 ετών ασφάλισης ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση με όριο ηλικίας το 55ο έτος.
3.Στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης με προϋποθέσεις μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, επιβάλλεται, πέραν του συνολικού ήδη προβλεπόμενου από την ισχύουσα νομοθεσία ποσοστού μείωσης της σύνταξης, επιπλέον ποσοστό μείωσης 10% και τούτο μέχρι τη συμπλήρωση του διαμορφούμενου, κατά περίπτωση νέου ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης, σύμφωνα με τους πίνακες του άρθρου αυτού.
4.Από τις ανωτέρω ρυθμίσεις εξαιρούνται οι υπαγόμενοι σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα καθώς και οι μητέρες και οι χήροι πατέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων.
5.Θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, λόγω συμπλήρωσης των προϋποθέσεων του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης και ορίου ηλικίας, όπου αυτό προβλέπεται, δε θίγονται και δύνανται να ασκηθούν οποτεδήποτε.
6.Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζεται κάθε ζήτημα για την εφαρμογή των πινάκων του άρθρου αυτού και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Ολόκληρη η τροπολογία και για το Συνταξιοδοτικό του Δημοσίου (232/26 13.08.2015) με όλες τις αλλαγές στα όρια ηλικίας, κατάργηση των πρόωρων, πίνακες για πλήρη και μειωμένη, εξαιρέσεις, θεμελιωμένα δικαιώματα εδώ: 
http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=432e963c-b6b7-4667-8c35-a4f2002585da

Δημήτριος Κ. Νούσκας
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΝΟΥΣΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΣ
ΑΘΗΝΑ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
tel:2310545445 mobile:6937174399

Τρίτη, 4 Αυγούστου 2015

(Τελευταία ενημέρωση 10.08.2015 ώρα 17:40) ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΣΤΟ ΚΟΥΑΡΤΕΤΟ ΣΤΙΣ 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Η ΝΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΩΡΕΣ-ΝΕΟΣ ΓΥΡΟΣ ΣΟΚ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ-ΤΙ ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΩΡΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ-ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ 25ΕΤΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΩΣ ΚΑΙ 17 ΕΤΩΝ ΣΤΟ ΗΛΙΚΙΑΚΟ ΟΡΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ-ΠΩΣ ΘΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΟΥΝ ΤΑ PENALTY-ΠΟΙΟΙ ΘΙΓΟΝΤΑΙ-ΠΟΙΩΝ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΟΝΤΑΙ-ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Την Παρασκευή 7 Αυγούστου αναμένεται να κατατεθεί η νέα πρόταση της Ελλάδας στο κουαρτέτο για τις πρόωρες και τα έτη που θα προστεθούν στα ήδη υπάρχοντα ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης. Η νέα πρόταση της Ελλάδας θα αποτελείται από επαχθέστερους όρους και προϋποθέσεις από την προηγούμενη με προσθήκη περισοτέρων ετών σε όποιον δεν είχε μέχρι 30.06.2015 θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα.
 

Δεν έχει τέλος ο εφιάλτης των δυσμενέστατων αλλαγών στο ασφαλιστικό. Οι δανειστές απορρίπτουν την πρόταση της κυβέρνησης για αύξηση των ορίων ηλικίας με σταδιακή, εν μέσω μιας μεταβατικής περιόδου που θα περιλαμβάνει την προσθήκη ενός εξαμήνου ανά έτος μέχρι το 2022 και απαιτούν  αυξήσεις βίαιες, απότομες, άμεσες και αντισυνταγματικές, με ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥ από 1.7.2015.

Για την καλύτερη κατανόηση, παραθέτουμε το ακόλουθο παράδειγμα:
Μητέρα ανηλίκου, η οποία γεννήθηκε στις 10.7.1965, η οποία είχε συμπληρώσει στον ιδιωτικό τομέα 5.500 ένσημα έως και τις 31.12.2010 και σωρευτικά κατά τη συμπλήρωση είχε ανήλικο τέκνο, είχε κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις, όπως διαμορφώνονται για το έτος 2010, δηλαδή στο 50ό έτος της ηλικίας της για μειωμένη συνταξιοδότηση και στο 55ο έτος για πλήρη συνταξιοδότηση. Με βάση τις απαιτήσεις των δανειστών, η γυναίκα αυτή δεν μπορεί να συνταξιοδοτηθεί, καθώς μέχρι 30.06.2015 ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟ πεντηκοστό έτος της ηλικίας της και για 10 ημέρες (συμπλήρωση του 50ού έτους 10.07.2015) θα επιβαρυνθεί με 6,5 έτη στο ηλικιακό όριο για τη σύνταξή της. Δηλαδή η συγκεκριμένη ασφαλισμένη δε θα δικαιούται συντάξεως πριν από τις 10.01.2021, κι αυτή μειωμένη και τσεκουρεμένη ισοβίως!

Για δε τους υπαλλήλους του Δημοσίου, οι δανειστές ζητούν την ολοκληρωτική ανατροπή και την καθιέρωση της θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος όχι μόνο με τη συμπλήρωση της 25ετούς συντάξιμης υπηρεσίας, όπως παγίως ισχύει ακόμη και σήμερα, αλλά σωρευτικά να συντρέχει και η συμπλήρωση του αντίστοιχου ορίου ηλικίας. Μια τέτοια ανατροπή θα πετάξει εκτός σύνταξης χιλιάδες υπαλλήλους
Οι νέες αλλαγές στις πρόωρες συντάξεις είναι πλέον για τους δανειστές πρώτο θέμα προς ψήφιση εντός Αυγούστου.
Σε δεύτερο χρόνο, έως τον Οκτώβριο του 2015, πρόκειται να υλοποιηθούν και οι υπόλοιπες "μεταρρυθμίσεις" του ασφαλιστικού (ενοποίηση ασφαλιστικών ταμείων,  κατάργηση του ΕΚΑΣ, αναπροσαρμογή των ασφαλιστικών εισφορών)  

Δημήτριος Κ. Νούσκας 
Δικηγόρος-Εργατολόγος

https://www.facebook.com/dimitris.nouskas.lawyer
http://dikigoros-sintakseis-neo-asfalistiko.blogspot.gr/  

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΝΟΥΣΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΣ
ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΦΡΑΓΚΩΝ 13, ΤΚ 54626 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2015

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: ΑΠΟΣΥΡΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΚΕΤΟ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΕΡΙΕΛΑΜΒΑΝΕ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΡΟΩΡΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ, ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ PENALTY, ΑΥΞΗΣΗ ΗΛΙΚΙΑΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΑΣ-ΜΕΤΑΘΕΤΕΙ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ-ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΑ ΞΗΜΕΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 21/07 ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ, ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ (Τελευταία ενημέρωση:Τρίτη 21/07 ώρα 21:28)

Έκτακτη ενημέρωση:Υπό τον φόβο της μη υπερψήφισής τους, η κυβέρνηση αποσύρει από την ψηφοφορία της Τετάρτης 22 Ιουλίου με τα υπόλοιπα προαπαιτούμενα το δεύτερο πακέτο μέτρων στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό και το μεταθέτει για ψήφισή του από τα θερινά τμήματα της Βουλής. Στο πακέτο συμπεριλαβάνονται σταδιακή, εν μέσω μεταβατικής περιόδου κατάργηση πρόωρων συνταξιοδοτήσεων πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, αύξηση ηλικιακών ορίων, αύξηση του penalty σε όσους αποχωρούν πρόωρα και σταδιακή κατάργηση του ΕΚΑΣ.


Δημήτριος Κ. Νούσκας 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΝΟΥΣΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΣ
ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
tel:2310545445 mobile:6937174399

Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2015

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΝΟΜΟΣ 4334/16.07.2015 ΦΕΚ Α΄ 80) ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΝΟΜΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΑ ΞΗΜΕΡΩΜΑΤΑ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΑ ΕΠΩΔΥΝΑ ΜΕΤΡΑ-ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΠΩΣ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΑΡΘΡΟ-ΑΡΘΡΟ-ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ-ΠΟΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΑΤΡΕΠΟΝΤΑΙ-ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΜΕΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΩΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΟΡΙΑ (Τελευταία ενημέρωση 17/07 ώρα 16:37)

27.Στους συνταξιοδοτούμενους όλων των ασφαλιστικών ταμείων μετά τις 30.06.2015, χορηγείται σύνταξη που αναλογεί στις καταβαλλόμενες εισφορές και μετά τη συμπλήρωση του 67ου έτους χορηγείται το πλήρες ποσό της κατώτατης εγγυημένης σύνταξης (κατώτατο όριο).
Η πρώτη περίοδος της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.3863/2010 (Α΄ 115) τροποποιείται ως ακολούθως:
"1.'Οσοι έχουν υπαχθεί για πρώτη φορά στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο έως 31.12.2010 και υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης για σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας μετά την 1.1.2015 δικαιούνται:"
28.Από 1.1.2015 εντάσσονται υποχρεωτικά στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) όλα τα ταμεία και οι τομείς επικουρικής ασφάλισης που δεν έχουν ενταχθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος.Κάθε αντίθετη με το περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής διάταξη καταργείται.
29.Από την ανωτέρω ημερομηνία πόροι όλων των εντασσόμενων ταμείων επικουρικής ασφάλισης στο ΕΤΕΑ είναι οι προβλεπόμενοι στο άρθρο 38 ν.4052/2012.
30.Από 1.1.2016 έως 31.12.2021 οι εγγυημένες σε μηνιαία βάση συνταξιοδοτικές εισφορές (κρατική επιχορήγηση) προς τα ασφαλιστικά ταμεία κύριας ασφάλισης διατηρούνται σε ονομαστικούς όρους, στο ύψος που προβλέπεται για την 31.7.2015.
31.Από 1.7.2015 οι εισφορές υγειονομικής περίθαλψης όλων των φορέων κύριας ασφάλισης διαμορφώνονται σε 6% και παρακρατούνται από τις κύριες συντάξεις. Από την ανωτέρω ημερομηνία θεσπίζεται εισφορά 6% υπέρ υγειονομικής περίθαλψης για όλες τις επικουρικές συντάξεις που παρακρατείται από τις καταβαλλόμενες επικουρικές συντάξεις.
32.Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που θα εκδοθούν έως τις 31 Ιουλίου 2015, ρυθμίζονται θέματα εφαρμογής, των προηγούμενων άρθρων που αφορούν τους όρους ένταξης ταμείων ή τομέων στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης, τις λεπτομέρειες, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Δημήτριος Κ. Νούσκας
Δικηγόρος-Εργατολόγος 
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΝΟΥΣΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΣ
ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
tel:2310545445 mobile:6937174399