Τρίτη, 26 Αυγούστου 2014

ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΟΑΕΕ-ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΜΕ ΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΟΣΩΝ ΛΟΓΩ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΧΟΥΝ ΑΠΩΛΕΣΕΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ-ΔΩΡΕΑΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ-ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ-ΝΕΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με πρόσφατο Δελτίο Τύπου, ο ΟΑΕΕ είχε ενημερώσει τους ασφαλισμένους του ότι, λόγω των δυσμενών οικονομικών και κοινωνικών συνηθηκών της χώρας, θα ισχύουν τα εξής:

1.Παροχές ασθένειας σε είδος (υποπαράγραφος Α3, Ν.4254/2014):
Ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ, οι οποίοι διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα ή προέβησαν σε δήλωση αδράνειας εργασιών στη Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με την ΠΟΛ  1102/14.07.2005 και δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου δεύτερου του Ν.3845/2010 ή συνεχίζουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα και δεν είναι ασφαλισμένοι σε άλλο ασφαλιστικό φορέα, δικαιούνται οι ίδιοι και τα προστατευόμενα μέλη αυτών, παροχή ασθένειας σε είδος, μέχρι 28.02.2015, εφόσον οι οφειλές τους στον οικείο ασφαλιστικό φορέα αφορούν τα έτη 2011,2012 και 2013 και ο μέσος όρος του συνολικού τους εισοδήματος κατά τα ως άνω έτη δεν υπερβαίνει τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ.

2.Πρόσβαση στο σύστημα νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (ΚΥΑ Αριθ. Υ4α/ΓΠ/48985/3 Ιουνίου 2014):
Ασφαλισμένοι που έχουν απωλέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα λόγω οφειλών στα οικεία Ασφαλιστικά Ταμεία, είναι δικαιούχοι δωρεάν νοσοκομειακής περίθαλψης (πολυήμερης και βραχείας) σε κρατικό Νοσοκομείο.

3.Πρόσβαση στο σύστημα φαρμακευτικής περίθαλψης (ΚΥΑ Αριθ.Γ.Π./Οικ.56432/28 Ιουνίου 2014):
Παροχή δωρεάν φαρμακευτικής φροντίδας για όσους απώλεσαν την ασφαλιστική ικανότητα λόγω οφειλών στα Ταμεία και για τα εξαρτημένα μέλη της οικογένειάς τους.

Σήμερα 26 Αυγούστου 2014, εκδόθηκε από τον ΟΑΕΕ νέο Δελτίο Τύπου, που παρέχει διευκρινήσεις για την χορήγηση περίθαλψης σε οφειλέτες του ΟΑΕΕ σύμφωνα με το οποίο, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

1.Οι ενεργοί ασφαλισμένοι, οι οποίοι ανέρχονται σε 65.835, δεν απαιτείται να προσέρχονται στις υπηρεσίες του ΟΑΕΕ για θεώρηση βιβλιαρίου ασθενείας.

2.Οι διακόψαντες των ετών 2011, 2012, 2013, οι οποίοι δικαιούνται παροχών περίθαλψης και ανέρχονται σε 22.833, θα προσέρχονται στις υπηρεσίες του ΟΑΕΕ, για να διαπιστωθεί επιπλέον:ότι δεν έτυχαν περίθαλψης ως άνεργοι ούτε πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής, βάσει του νόμου της ανεργίας.

3.Για τα προστατευόμενα μέλη των ως άνω 1 και 2 περιπτώσεων θα προσέρχεται ο ενδιαφερόμενος με αίτησή του, για τη διαπίστωση των προϋποθέσεων-και προσκόμιση δικαιολογητικών όπου απαιτείται-καταχώρησής τους στο βιβλιάριο ασθενείας του άμεσα ασφαλισμένου, σύμφωνα με τις ισχύουσες στον Κανονισμό μας διατάξεις.


Σε καμία των περιπτώσεων δεν απαιτείται η προσκόμιση φορολογικών δηλώσεων, εφόσον με τη συνδρομή της ΗΔΙΚΑ και της Γ.Γ.Π.Σ. έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία με ηλεκτρονικό τρόπο.


   Δημήτριος Κ. Νούσκας
Δικηγόρος
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΝΟΥΣΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2014

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΡΟΩΡΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΘΕΜΕΛΙΩΜΕΝΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ-ΠΟΙΟΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ-ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ-ΠΟΙΩΝ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΕ ΘΙΓΟΝΤΑΙ

Δεν έχουν τέλος οι διαρροές για τα θεμελιωμένα και κατοχυρωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, με αποτέλεσμα οι ασφαλισμένοι όλων των κλάδων να βρίσκονται σε απόλυτη σύγχυση.Κι ενώ μέχρι τα τέλη Ιουλίου πρόκειται να ολοκληρωθεί η μελέτη του ΚΕΠΕ για το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας, ένα κομμάτι της έχει ήδη διαρρεύσει και έχει φέρει για πολλοστή φορά τους ασφαλισμένους σε πανικό.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, παύει να υπάρχει η έννοια της κατοχύρωσης δικαιώματος, όπως ισχύει μέχρι και σήμερα. 
Όσοι έχουν θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα, σε κάθε περίπτωση δεν έχουν τίποτα απολύτως να φοβούνται, ούτε και θίγονται από κανένα νέο νομοθετικό μέτρο, καμία αύξηση στα ηλικιακά όρια ή κατάργηση πρόωρων συνταξιοδοτήσεων.Έχουν "κλειδώσει" τους όρους, τις προϋποθέσεις και το ηλικιακό όριο συνταξιοδότησής τους και δεν επηρεάζονται σε τίποτα απολύτως.
Όσοι όμως είχαν και έχουν απλά κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με βάση τους όρους και προϋποθέσεις του νόμου, χωρίς να έχουν συμπληρωμένο το ηλικιακό όριο που ορίζει ο Νόμος για κάθε περίπτωση και κατηγορία συνταξιοδότησης, υπάρχει ισχυρό ενδεχόμενο να επηρεαστούν σε 2 επίπεδα:και ως προς το ηλικιακό όριο, το οποίο μπορεί να αυξηθεί έως και αρκετά έτη από τα ισχύοντα, και ως προς την ύψος της μείωσης της πρόωρης συνταξιοδότησης, καθώς συζητείται το penalty για τις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις να αυξηθεί και ως προς το ετήσιο ποσοστό και ως προς το συνολικό ποσοστό (αυτή τη στιγμή το penalty είναι στο 6%, για κάθε έτος που ο ασφαλισμένος απέχει κατά τη συνταξιοδότησή του από το όριο της πλήρους και συνολικά δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% στο ποσό της σύνταξης).

Η κατάργηση των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων πριν τα 62 δε θα γίνει άμεσα, αλλά μέσω μιας μεταβατικής περιόδου, ενώ το πιθανότερο είναι οι νομοθετικές αλλαγές να έχουν έναρξη ισχύος την 1.1.2015.
Εάν ισχύσουν τα παραπάνω, δυστυχώς θα είναι δεκάδες χιλιάδες οι ασφαλισμένοι που θίγονται από τα νέα μέτρα.Οι θιγόμενες ομάδες είναι πολλές, με κυριότερες τους γονείς ανηλίκων, εργαζόμενους στα βαρέα και ανθυγιεινά, τρίτεκνους, ένστολους, εργαζόμενους στα οικοδομικά, και πολλές άλλες επαγγελματικές ομάδες, που συνταξιοδοτούνται λόγω ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας (επικινδυνότητα εργασίας, βλαβερές συνέπειες στην υγεία) έως και πολλά χρόνια νωρίτερα από τα 62.

Αφενός κάποιοι ασφαλισμένοι, οι οποίοι έχουν ήδη συμπληρωμένο τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης, θα αναμένουν τη συμπλήρωση του ηλικιακού ορίου, χωρίς εργασία και χωρίς εισοδήματα για αρκετά χρόνια ακόμα, χωρίς την παραμικρή δική τους ευθύνη, έχοντας κάνει τον οικογενειακό τους προγραμματισμό με βάση τους νόμους του κράτους, ενός κράτους που κάθε 18 μήνες "μεταρρυθμίζει" το Ασφαλιστικό.Αφετέρου πολλοί άλλοι ασφαλισμένοι, με θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα μόνο για πρόωρη/μειωμένη σύνταξη, θα εξωθηθούν από τις εξελίξεις να οδηγηθούν σε πρόωρη συνταξιοδότηση, με ποσά πολύ μικρότερα συγκριτικά με αυτά που υπολόγιζαν, εάν έβγαιναν σε πλήρη σύνταξη.

Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται στους ασφαλισμένους να μην πανικοβάλλονται, αλλά να ενημερωθούν από εξειδικευμένους στη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος νομικούς, για το με ποιους όρους και προϋποθέσεις κλειδώνουν το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα, σε συνδυασμό με την τυχόν αναγνώριση πλασματικών ετών ασφάλισης, που οδηγεί στην κατοχύρωση χαμηλότερων ηλικιακών ορίων. Να μην προβαίνουν σε βεβιασμένες κινήσεις, χωρίς προηγούμενη έγκυρη ενημέρωση, ώστε να έχουν τις δυνατές επιλογές επί τάπητος και να επιλέξουν με σύνεση τη συμφερότερη για την περίπτωσή τους, με γνώμονα πάντοτε τα ιδιαίτερα ασφαλιστικά στοιχεία που αντιστοιχούν στον ασφαλιστικό φάκελο του καθενός.
Και όπως πάντα, όλες οι αλλαγές που θα νομοθετηθούν στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας, θα δημοσιεύονται άμεσα στον παρόντα ιστότοπο, με σκοπό την έγκυρη και ταχύτατη ενημέρωση όλων των ασφαλισμένων.
Δημήτριος Κ. Νούσκας
Δικηγόρος

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΝΟΥΣΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Δευτέρα, 14 Ιουλίου 2014

ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ-ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ-ΠΟΙΕΣ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΟΡΙΑ-ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΙΝΗΘΟΥΝ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ


Το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας βρίσκεται για άλλη μια φορά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, εν μέσω αλλεπάλληλων "διαπραγματεύσεων" των Ελλήνων αξιωματούχων με την τρόικα, καθώς μέχρι το Σεπτέμβριο θα νομοθετηθούν μεγάλες αλλαγές στους βασικούς του πυλώνες.

Τα κυριότερα σημεία αφορούν στα εξής:

1.Αύξηση των ηλικιακών ορίων για όσους δεν έχουν αποκλειστικά θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα (και όχι κατοχυρωμένο). Αυτό σημαίνει πως ουσιαστικά αποπειρώνται να "καταργήσουν" την έννοια της κατοχύρωσης δικαιώματος, που εισήχθη και ισχύει μέχρι και σήμερα. Σε αυτό το ενδεχόμενο, χιλιάδες ασφαλισμένοι, οι οποίοι έχουν ήδη συμπληρωμένο τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης και αναμένουν αποκλειστικά και μόνο τη συμπλήρωση του ηλικιακού ορίου, το οποίο έχουν κατοχυρώσει, θίγονται και κατ' αυτόν τον τρόπο, ανατρέπεται ο οικονομικός και οικογενειακός τους προγραμματισμός, οδηγούμενοι σε αδιέξοδο, μη μπορώντας να συνταξιοδοτηθούν και φυσικά με ελάχιστες έως μηδαμινές πιθανότητες για εύρεση εργασίας σε τέτοια ηλικία υπό αυτές τις συνθήκες.Οι δημόσιοι υπάλληλοι, εάν υπαχθούν τελικά στο ΙΚΑ, θα έχουν και διαφορετική αντιμετώπιση ασφαλιστικά ως προς το θέμα της θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος, με συνέπεια να μην μπορούν να συνταξιοδοτηθούν μέσω ΙΚΑ όσοι τώρα έχουν θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα ως ασφαλισμένοι στο Δημόσιο με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Όλα θα εξαρτηθούν από τη διατύπωση του τελικού κειμένου, το οποίο θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή.

2.Αύξηση του ελάχιστου απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης από τις 4500 ημέρες εργασίας στις 6000 ημέρες, δηλαδή από τα 15 έτη στα 20! 
Ένα τέτοιο ενδεχόμενο, είτε πραγματοποιηθεί άμεσα, είτε σταδιακά εν μέσω μιας μεταβατικής περιόδου, θα οδηγήσει σε αδιέξοδο πολλούς ασφαλισμένους, οι οποίοι βρίσκονται ένα βήμα πριν τη συνταξιοδότηση, χωρίς εργασία και κατ' επέκταση χωρίς πόρους και αναμένουν τη συμπλήρωση της ηλικίας που έχουν "κλειδώσει" και μόνο.

Αναφορικά με την κατάργηση ή μεταβολή του καθεστώτος των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων, οι θιγόμενες ομάδες είναι πολλές, με κυριότερες τους γονείς ανηλίκων, εργαζόμενους στα βαρέα και ανθυγιεινά, τρίτεκνους, εργαζόμενους στα οικοδομικά, και πολλές άλλες επαγγελματικές ομάδες, που συνταξιοδοτούνται λόγω ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας (επικινδυνότητα εργασίας, βλαβερές συνέπειες στην υγεία) έως και πολλά χρόνια νωρίτερα από το 62ο έτος της ηλικίας τους.

Και όλα τα παραπάνω, εν όψει των αλλαγών που έχουν ήδη ψηφιστεί και θα ισχύσουν από 1.1.2015 για την αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού του ποσού της σύνταξης, την καθιέρωση της βασικής σύνταξης, την ύπαρξη της οποίας και μόνο θα εγγυάται το κράτος, ενώ για το υπόλοιπο ποσό της, το ύψος της θα προκύπτει αναλογικά από τους πόρους του ασφαλιστικού φορέα. (εάν διαθέτει πόρους, εάν όχι;;)

Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται στους ασφαλισμένους να μην πανικοβάλλονται, αλλά να ενημερωθούν από εξειδικευμένους στη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος νομικούς, για το με ποιους όρους και προϋποθέσεις κατοχυρώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα, σε συνδυασμό με την τυχόν αναγνώριση πλασματικών ετών ασφάλισης, που οδηγεί στην κατοχύρωση χαμηλότερων ηλικιακών ορίων. Να μην προβαίνουν σε βεβιασμένες κινήσεις, χωρίς προηγούμενη έγκυρη ενημέρωση, ώστε να έχουν τις δυνατές επιλογές επί τάπητος και να επιλέξουν με σύνεση τη συμφερότερη για την περίπτωσή τους, με γνώμονα πάντοτε τα ιδιαίτερα ασφαλιστικά στοιχεία που αντιστοιχούν στον ασφαλιστικό φάκελο του καθενός.


Και όπως πάντα, όλες οι αλλαγές που θα νομοθετηθούν στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας, θα δημοσιεύονται άμεσα στον παρόντα ιστότοπο, με σκοπό την έγκυρη και ταχύτατη ενημέρωση όλων των ασφαλισμένων.
Δημήτριος Κ. Νούσκας
Δικηγόρος
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΝΟΥΣΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2014

ΣΑΡΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2014-ΑΥΞΗΣΗ ΗΛΙΚΙΑΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΡΟΩΡΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

Εντός του 2014 πρόκειται να νομοθετηθούν σαρωτικές αλλαγές στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας, με τις οποίες θίγονται δικαιώματα χιλιάδων ασφαλισμένων.
Η μαύρη τρύπα στους ασφαλιστικούς φορείς της χώρας, ύψους 1,75 δις ευρώ,δεν επιτρέπει, κατά την κυβέρνηση, να υπάρξει η παραμικρή καθυστέρηση στις σαρωτικές αυτές αλλαγές.
Σε αυτές περιλαμβάνονται:
Κατάργηση όλων των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων.
Ενοποίηση των ασφαλιστικών φορέων για κύρια σύνταξη σε τρεις:ΙΚΑ για όλους τους μισθωτούς, ΟΓΑ για τους αγρότες και ΟΑΕΕ για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες.
Μείωση από το 2015 στο ποσοστό αναπλήρωσης στον υπολογισμό των συντάξεων όλων των ταμείων.
Νέα μείωση στο ποσό της εφάπαξ παροχής για τα ελλειματικά ταμεία.
Απορρόφηση των επικουρικών ταμείων από τα τρία ενοποιημένα πλέον ταμεία κύριας ασφάλισης.
Και φυσικά, οι έννοιες μεταρρύθμιση και εξυγίανση του Ασφαλιστικού, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την ωραιοποίηση μιας ξεκάθαρα αρνητικής για τους ασφαλισμένους εξέλιξης, δε σημαίνουν τίποτα άλλο, παρά ακόμα μεγαλύτερες επιβαρύνσεις για τους ασφαλισμένους, κατάργηση δικαιωμάτων, περικοπές στις αποδοχές, τις οποίες οι ασφαλισμένοι δικαιούνται και για τις οποίες έχουν πληρώσει τις αντίστοιχες εισφορές και τελικά υποβάθμιση του βιοτικού επιπέδου του ασφαλισμένου και υποψήφιου συνταξιούχου.
Οι κατηγορίες ασφαλισμένων που θίγονται περισσότερο από την κατάργηση στις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις είναι οι μητέρες/πατέρες ανηλίκων, εργαζόμενοι στα βαρέα και ανθυγιεινά, τρίτεκνοι, εργαζόμενοι στα οικοδομικά, που συνταξιοδοτούνται λόγω ιδιαίτερων συνθηκών έως και πολλά χρόνια νωρίτερα από το 62ο έτος της ηλικίας τους.

Εκτός όλων των ανωτέρω, στο τραπέζι τέθηκε και το θέμα της αύξησης του ελάχιστου χρόνου ασφάλισης για την κατώτατη σύνταξη, από το 2015, από τις 4500 ημέρες στις 6000 ημέρες.

Αποτέλεσμα όλων αυτών, θα είναι, αφενός μια μεγάλη μερίδα ασφαλισμένων να εξωθηθεί να αποχωρήσει πρόωρα με μεγάλες μειώσεις στο ποσό της σύνταξης, οι οποίες παραμένουν ισοβίως, ενώ από την άλλη ένας σημαντικός αριθμός ασφαλισμένων θα εξαναγκαστεί σε πολλά χρόνια αναμονής για τη συνταξιοδότηση, στις περισσότερες των περιπτώσεων μη έχοντας εργασία και κατ' επέκταση κανένα εισόδημα.

Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται στους ασφαλισμένους να μην πανικοβάλλονται, αλλά να ενημερωθούν από εξειδικευμένους νομικούς, για το με ποιους όρους και προϋποθέσεις κατοχυρώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα, σε συνδυασμό με την τυχόν αναγνώριση πλασματικών ετών ασφάλισης, που οδηγεί στην κατοχύρωση χαμηλότερων ηλικιακών ορίων. Να μην προβαίνουν σε βεβιασμένες κινήσεις, χωρίς προηγούμενη έγκυρη ενημέρωση, ώστε να έχουν τις δυνατές επιλογές επί τάπητος και να επιλέξουν με σύνεση τη συμφερότερη για την περίπτωσή τους.
Και όπως πάντα, όλες οι αλλαγές που θα νομοθετηθούν στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας, θα δημοσιεύονται άμεσα στον παρόντα ιστότοπο, με σκοπό την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση όλων των ασφαλισμένων.
Δημήτριος Κ. Νούσκας
Δικηγόρος
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΝΟΥΣΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ